2020-03-21 11:00 #0 av: Amandla

Det finns något en bit till höger om mig som inte brukar vara där, vad?