2020-01-13 12:11 #0 av: Amandla

Vad gjorde jag nyss?