2019-10-18 08:52 #0 av: Amandla

Vilken tidning ligger på bordet bredvid mig?