2019-09-10 11:08 #0 av: Amandla

Vad hade min mormorsfar för yrke?