2019-08-17 11:00 #0 av: Amandla

I mitt garage hänger en gammal cykel, vem är/har varit ägare till den?