2019-06-18 10:00 #0 av: Amandla

I vilken månad var min mormor född?