2019-02-15 09:18 #0 av: Amandla

I nästa inlägg finns en video. Vad visar den?