2019-02-02 09:59 #0 av: Amandla

I nästa inlägg finns en video från youtube. Vad visas i den?