2017-11-27 12:26 #0 av: Amandla

Vad planerar jag att göra direkt efter att jag gjort den här övningen?