2017-08-13 11:24 #0 av: Amandla

Vad hindrade mig nyss från att fortsätta göra den här övningen?