2017-07-17 13:06 #0 av: NeferNefer

Gomidda! Nu lagar jag till en halvsen lunch. Vad blir det?