2017-04-01 11:31 #0 av: Amandla

Hur många grader visar min utetermometer?