2017-02-14 00:22 #0 av: Tarotstollan

Hur ofta kontrollerar och räknar du så att alla korten i den leken du arbetar med är där?

Jag gör det någon gång i veckan eftersom jag ofta tappar kort på golvet när jag blandar leken.