2015-09-03 00:40 #0 av: Tarotstollan

Hur många gatlampor kan jag se från min balkong?