2015-03-21 12:54 #0 av: Amandla

När jag var 11-12 år fick jag en överraskning av min morfar, vad var det?