2013-05-21 10:34 #0 av: Amandla

Jag bor på bottenvåningen i ett hyreshus. Hur många våningar är det ovanpå min lägenhet?