Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning

IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Existensiellt och livsåskådning

The Celestion vision

2011-05-08 08:49 #0 av: Pagan

The Celestine Prophecy "Den nionde insikten" James Redfield

Frågan som boken ”den nionde insikten” väckte i slutet:

Kan man uppnå en förhöjd medvetandefrekvens varigenom vi blir osynliga för andra? Maya- indianerna såsom ras lyckades med detta och sålunda bara försvann (d v s blev osynliga för andra) och gick in i en "Celestine" tillvaro d v s himmelriket…eller?

Boken bygger på ett gammalt manuskript från Mayaindianernas tid, vilket innehåller nio insikter som mänskligheten skall uppnå inför den pågående medvetande/frekvenshöjningen.

Den nionde insikten uppnås i boken i "The Celestine Ruins".

”Den tionde insikten” En direkt fortsättning på den spännande berättelsen från "Nionde Insikten" som utspelar sig i Peru. James Redfield säger själv att han hoppas att genom boken ha förmedlat en samförståndsbild, ett levande porträtt av de nya förnimmelser, känslor och fenomen som på 2000-talet kommer att definiera våra liv

 

Shambhalas hemlighet “På jakt efter Den elfte insikten”

Nu kommer den svåra biten, sa han. "För att komma längre måste vi göra mer än bara vara positiva i största allmänhet och undvika föreställningar om att negativa händelser ska inträffa. Vi måste också hålla alla negativa tankar om andra människor borta. Som du nyss har sett är det så att, om vår rädsla övergår i ilska och vi förfaller till att tro det värsta om andra, går en negativ bön ut som tenderar att frambringa exakt det beteende som vi förväntar oss. Därför får lärare som förväntar sig fina prestationer av sina elever vanligen just det, och när de har negativa förväntningar så får de också ett negativt resultat.
De flesta anser att det är fult att säga negativa saker om andra, men tycker att det är acceptabelt att tänka dem. Men det är inte alls acceptabelt. Tankar spelar roll."

 

Översättning/sammanfattning från Celestine Vision av Pagan

http://www.celestinevision.com/

 

The first insight . . . A critical mass

 

A new spiritual awakening is occurring in human culture, an awakening brought about by a critical mass of individuals who experience their lives as a spiritual unfolding, a journey in which we are led forward by mysterious coincidences.

 

Första insikten – den kritiska massan

En ny andlig/spirituell vakenhet uppstår inom den mänskliga kulturen – buren av kritiska individer vilkas levnadsöden närt en önskan om att andligen upplysas, deras resa har fortskridit via mystiska slumpartade möten.


Känner du dig rastlös, orolig eller otålig? Du är inte ensam - alla börjar söka mera mening i sina liv. Börja ge mer uppmärksamhet åt det till synes "slumpmässiga sammanträffanden" - märkliga händelser som känns som om de var avsedda att inträffa/uppträda. De är egentliga händelser som har ett samband med varandra och genom att följa dem börjar du färden mot att finna en andlig sanning.

The second insight . . . The longer now

This awakening represents the creation of a new, more complete worldview, which replaces a five-hundred-year-old preoccupation with secular survival and comfort. While this technological preoccupation was an important step, our awakening to life's coincidences is opening us up to the real purpose of human life on this planet, and the real nature of our universe.

 

Andra insikten – Ett ökat medvetande

Detta uppvaknande har skapats via en ny världssyn och ett vidare och djupare perspektiv. Den ersätter den femhundraåriga långa strävan av att överleva i den trygghet i som vi i ”vår lilla låda” levt i. Medan vi levt i en värld av vetenskapliga upptäckter har vi undergrävt vårt undermedvetna och på så sätt också glömt universums kraft och vad vår uppgift här på jorden egentligen är.


Betrakta vår kultur utifrån dess rätta historiska sammanhang. Första hälften av det gångna årtusendet tillbringade vi under kyrkans herravälde - under den andra hälften ägnade vi oss åt att utveckla en materiell och bekväm tillvaro. Nu har vi uttömt (möjligheterna i) denna inriktning av våra liv. Vi är redo att upptäcka livets yttersta syfte och ändamål.

The third insight . . . A matter of energy

We now experience that we live not in a material universe, but in a universe of dynamic energy. Everything extant is a field of sacred energy that we can sense and intuit. Moreover, we humans can project our energy by focusing our attention in the desired direction...where attention goes, energy flows...influencing other energy systems and increasing the pace of coincidences in our lives.

 

Tredje insikten – Energins roll

Vi förstår nu att vi inte lever i ett materiellt universum, utan i ett universum fyllt av dynamisk energi. Att motiv och känslor väcker, styr och vidmakthåller beteendet. Att allt består av förevigad helig energi, vilken vi både kan känna och ta in. Vidare kan vi nu förstå att vi kan projicera vår energi genom fokusering och på så sätt få ett önskat resultat. Where attention goes, energy flows... Där vi lägger vår energi kommer också energin att flöda. Detta ökar på så sätt andra energidepåer och ökar vår känsla av frid och medvetande.


Börja bli bekant med den subtila energi som finns i allt. Genom övning kan du lära dig att se auran kring allt levande och att sända din egen energi till alla objekt för att ge det mer kraft och styrka.

The fourth insight . . . The struggle for power

Too often humans cut themselves off from the greater source of this energy and so feel weak and insecure. To gain energy we tend to manipulate or force others to give us attention and thus energy. When we successfully dominate others in this way, we feel more powerful, but they are left weakened and often fight back. Competition for scarce, human energy is the cause of all conflict between people.

 

Fjärde insikten - Maktkampen

Människan förnekar sig alltför ofta den högre känslan av denna energi och känner sig därför svag och osäker. För att öka energidepån använder vi oss av manipulering och skapar makt över andra för att suga ur deras energi. När vi lyckas att dominera känner vi oss mer kraftfulla. Den vars makt vi tagit lämnar vi åt vilsenhet och svaghet. Tävlan och vinst över andras otillräcklighet är vad som skapar all världslig konflikt.


En omedveten tävlan/konkurrens om att få/ha mest av energin, ligger till grund för alla konflikter. Genom att dominera över eller manipulera andra kan vi få mera av den energi som vi tror att vi behöver (tillskansa oss). Vi får helt klart "en kick" (av energin) men båda parter skadas genom/av konflikten.

The fifth insight . . . The message of the mystics

Insecurity and violence ends when we experience an inner connection with divine energy within, a connection described by mystics of all traditions. A sense of lightness--buoyancy--along with the constant sensation of love is measures of this connection. If these measures are present, the connection is real. If not, it is only pretended.

 

Femte insikten – Meddelande från seende

Osäkerhet och våld får ett slut när vi upplever kontakten med den inre heliga energin. En kontakt som spirituella länge efterförsökt förmedla. Denna dimension av kärlek och bärkraft tillsammans med den konstanta kärleken skapas i samklang. Saknas den ena så faller det platt. 


Nyckeln till att övervinna konfliktbeteendena i vår värld är den "mystiska upplevelse" som är tillgänglig för alla. Genom denna finner vi att vi inom oss har en källa varifrån vi kan få all den energi vi behöver. För att ge näring åt (d v s odla) denna mystiska aspekt och kanalisera fram mer energi kan vi ge uppskattning åt det som är vackert i vår omgivning och vi kan då låta oss bli fyllda av kärlek och därigenom tanka energi – vi behöver således inte manipulera eller utöva makt över andra för att må ”bra”

The sixth insight . . . Clearing the past

The more we stay connected, the more we are acutely aware of those times when we lose connection, usually when we are under stress. In these times, we can see our own particular way of stealing energy from others. Once our manipulations are brought to personal awareness, our connection becomes more constant and we can discover our own growth path in life, and our spiritual mission--the personal way we can contribute to the world.

 

Sjätte insikten – Gör upp med det förflutna

Ju mer vi försöker uppnå denna dimension och är uppmärksamma på när vi förlorar den (exempelvis under stress) så kan vi tydligt se när och hur vi stjäl andras energi. När vi blir medvetna om vår egen manipulation av andra – desto mer upplysning når vi. Vår väg mot vårt spiritualistiska mål blir rakare och vi kan själva bidra till vår värld.


Trauma från vår barndom blockerar vår möjlighet (förmåga) att helt och fullt uppleva/erfara det mystiska (och minskar därmed vår tillgång till den önskade energin). Alla människor tenderar - beroende på deras erfarenheter under sin uppväxttid - att välja ett av fyra beteendemönster:


Hotaren - stjäl energi från andra genom att hota dem.
Utfrågaren - stjäl energi från andra genom sitt dömande och frågande.
Den upphöjde drar till sig uppmärksamhet (och därmed också energi) genom att vara reserverad.
"Stackars lilla jag" får oss att känna oss skyldiga och ta ansvar för dem (och sålunda ge dem energi).
Gör dig medveten om de skeenden i din familj som gav upphov till ditt beteendemönster - därefter är du fri att kunna fokusera dig på ditt fundamentala livsmål, vilket gäller hur du kan (om) skapa ditt liv till att bli en syntes - på en högre nivå - av dina föräldrars liv.

The seventh insight . . . Engaging the flow

Knowing our personal mission further enhances the flow of mysterious coincidences as we are guided toward our destinies. First we have a question; then dreams, daydreams, and intuitions lead us towards the answers, which usually are synchronistically provided by the wisdom of another human being.

 

Sjunde insikten – Medvetandegör flödet

Lärdom av vår egen livsväg och kunskap av de lärdomar vi ska ta till oss ökar genom till synes slumpartade möten/öden. Först har vi frågor sedan drömmar, dagdrömmar och slutligen vår intuition som leder oss mot vårt mål – vilket tillhandagås via synkronisering av andra människors visdom.


När du väl avvecklat ditt trauma kan du bygga upp din energi genom kontemplation och meditation och fokusera på ditt fundamentala livsspörsmål samt börja rida på en stadig ström av drömmar, intuitiva impulser och sammanhängande sammanträffanden vilka tillsammantagna leder dig i din egen utveckling och omvandling.

The eighth insight . . . The interpersonal ethic

We can increase the frequency of guiding coincidences by uplifting every person that comes into our lives. Care must be taken not to lose our inner connection in romantic relationships. Uplifting others is especially effective in groups where each member can feel energy of all the others. With children it is extremely important for their early security and growth. By seeing the beauty in every face, we lift others into their wisest self, and increase the chances of hearing a synchronistic message.

 

Åttonde insikten – Den inre etiken

Vi kan öka vår frekvens genom att vara våra egna guider gällande våra till synes slumpartade möten - genom att lyfta och stärka varje person som passerar vår väg. Vi måste dock vara vaksamma och vårda vår egen energidepå när det gäller personliga romantiska relationer. Att lyfta andra är extra effektivt då det sker i grupp då alla har samma mål. Alla kan gemensamt skapa god energi. Detta är extremt viktigt just i relationen med barn framförallt i deras tidiga år för att skapa grundtrygghet. Genom att själv se skönheten i allt och alla stärker vi andra och minskar på så sätt risken att ta till oss onda budskap. 


Denna utveckling av dig själv kan du inte göra ensam, så börja använda den nya etiken för samspel människor emellan vilket går ut på "att lyfta" dem som korsar din väg. Tala med människor som spontant tar ögonkontakt med dig. Undvik ömsesidigt beroende relationer tills du lärt dig handskas med ”din egen energi”. Var tillgänglig för folk. Uppmärksamma andra på deras beteendemönster när de söker få/ha kontroll över dig och de situationer som du befinner dig i. När du ingår i en grupp, tala då när anden (ditt högre jag) - i stället för ditt ego - aktiverar dig.

The ninth insight . . .the emerging culture

 

As we all evolve toward the best completion of our spiritual missions, the technological means of survival will be fully automated as humans focus instead on synchronistic growth. Such growth will move humans into higher energy states, ultimately transforming our bodies into spiritual form and uniting this dimension of existence with the after-life dimension, ending the cycle of birth and death.

 

Nionde insikten – Den nya kulturen

Under tiden då vi utvecklas mot bästa tänkbara resultat av vårt spirituella mål kommer tekniken utvecklas för att fungera med helautomatik, vi kommer ha fullt fokus på att synkronisera allas vårt växande medvetande för att gemensamt kunna nå samma höga energi. Vi ska tillsammans nå den ultimata transformationen och på så sätt kunna gå i förening med en högre existens i ett möte med den andra sidan – efter döden – för att på sätt sluta cirkeln av födsel och död.


Din uppgift här är att utveckla till att gå vidare till nästa dimension. Minskande befolkningstal (som ett resultat av minskat födelsetal) och flera urskogar kommer att hjälpa oss att vidmakthålla vår energi och snabba på vår utveckling.

Tekniken kommer att uträtta det mesta av arbetet. Allt eftersom vi börjar värdera andliga insikter alltmer kommer vi att ge pengar till dem som ger oss dessa insikter och detta kommer tillslut helt ersätta marknadsekonomin och därigenom också vårt behov av att ha en avlönad anställning. Vi kan koppla upp oss till Kraften - energin på ett sådant sätt att vi blir ljusvarelser och kan gå rakt in i himlen.??

The tenth insight . . . Holding the vision

The Tenth Insight is the realization that throughout history human beings have been unconsciously struggling to implement this lived spirituality on Earth. Each of us comes here on assignment, and as we pull this understanding into consciousness, we can remember a fuller birth vision of what we wanted to accomplish with our lives. Further we can remember a common world vision of how we will all work together to create a new spiritual culture. We know that our challenge is to hold this vision with intention and prayer everyday.

 

Tionde insikten – Upprätthålla visionen

Den tionde insikten är den verklighet med vilken människan genom hela historien oförtrutligt arbetat med att implementera sitt liv med det spirituella på samma planet. Alla kommer vi till världen med en uppgift. När vi förstått denna sanning och tagit den till vårt medvetande kan vi bättre förstå vad vår uppgift här egentligen är. Vidare kan vi minnas en verklig världsdimension där vi alla arbetar tillsammans för att uppnå en ny spirituell värld. Vi vet våra begränsningar och våra möjligheter och på så sätt vidmakthåller vi vår vision – vårt mål i vår energi och i våra böner varje dag.

THE ELEVENTH INSIGHT . . . EXTENDING PRAYER FIELDS

 

The Eleventh Insight is the precise method through which we hold the vision. For centuries, religious scriptures, poems, and philosophies have pointed to a latent power of mind within all of us that mysteriously helps to affect what occurs in the future. It has been called faith power, positive thinking, and the power of prayer. We are now taking this power seriously enough to bring a fuller knowledge of it into public awareness. We are finding that this prayer power is a field of intention, which moves out from us and can be extended and strengthened, especially when we connect with others in a common vision. This is the power through which we hold the vision of a spiritual world and build the energy in ourselves and in others to make this vision a reality.

Elfte insikten – utökat kraftfält

Här vet vi exakt hur vi ska kunna upprätthålla visionen. Under årtusenden har religiösa skrifter, dikter och filosofer pekat på vår latenta kraft – den vi haft i vårt undermedvetna. Denna kraft har på många sätt kunnat förutsäga framtiden. Vi har givit denna kraft namn så som  för ödet, positivt tänkande eller bönhörelse. Vi tar nu denna kraft på fullaste allvar för att på så sätt kunna nå allmän upplysning. Vi märker att denna kraft kommer från oss själva och den sträcks och tänjs i alla riktningar speciellt då vi vill uppnå ett gemensamt mål. Genom denna kraft kommer vi upprätthålla visionen av en spirituell värld och tillsammans ökar vi våra energidepåer för att behålla denna verklighet.

Den elfte insikten beskriver exakt med vilken metod vi måste arbeta för att uppnå vårt gemensamma mål. Under seklernas gång – genom heliga skrifter, dikter och via filosofer har vi vi fått budskap gällande den latenta makt vi haft i vårt undermedvetna. Denna mystiska kunskap som visar på och påverkar allas vår framtid. Vi har kallat den allt från ödet, positivt tänkande och bönhörelse. Vi har aldrig tagit denna makt på allvar förrän nu då vi alla blivit medvetna. Vi förstår nu att denna makt är en intention som rör sig via oss, den kan utökas och sträckas genom andra extra mycket via ett gemensamt mål. Detta är via denna makt vi upprätthåller vår spirituella värld och bygger på vår energi.

 

The twelfth insight . . .
James is currently writing The Twelfth Insight…

Vid tiden för denna översättning var James I full färd med att skriva ned den tolfte insikten…

Anmäl
2011-05-08 11:38 #1 av: [GunillaR]

Tack Pagan - jag bugar mig! Glad

Detta med att höja sina vibrationer, höja sin energi, var det inte så Jesus gjorde? Kanske det var på detta sätt som han genomförde sin "död" på korset, och genast lämnade sin grav. Ingen såg honom förrän han visade sig först för Maria Magdalena och sedan för apostlarna. ??? Han togs ju ner väldigt tidigt genom försorg av Josef från Amalthea, vilket var ovanligt för de som korsfästes. De fick i regel hänga kvar och bli "fågelmat".

Vad jag förstår då så när man är så långt kommen i sin andliga utveckling att man kan gå över till den högre dimensionen, då kommer man inte återfödas längre i något jordiskt liv.  ???

Det talas ju om att för att vi ska kunna överleva på planeten som måste vi aktivt arbeta med befolkningsmängden. Just nu så ökar befolkningen

läs denna sida

Vi är mycket snart sju miljarder människor på planeten.!!! Frågan är hur man ska få till stånd en kontroll över hela världen, eller att få människor att förstå att inte ha så stora familjer.

 

Anmäl
2011-05-08 16:52 #2 av: Pagan

ja ang folkmängden - det är något jag också funderat över - helst då man betänker att vi ska vara evig energi och således alltid har funnits......fast kanske inte så till den milda grad samtida kanske???

Ska läsa din länk då jag har mer tid att begrunda

Anmäl
2011-05-08 18:04 #3 av: dolla

Tack Pagan för denna upplysande artikelGlad Jag har läst boken nionde insikten för flera år sedan. Ska nog leta fram den och läsa igen

 

Anmäl
2011-05-08 18:09 #4 av: [GunillaR]

Dolla, jag rekommenderar att du läser boken igen. För mig var det mycket lättare att ta till mig insikterna denna gången. Jag fick liksom en "javisst-upplevelse".

 

Anmäl
2011-05-09 19:12 #5 av: nillanb

Tack PaganSkrattande

Även jag får gräva fram nionde insikten ur gömmorna och läsa den igen!!!

Anmäl
2011-05-14 07:41 #6 av: ina3

Tack Pagan, vilket bra inlägg!

Ja det blir nog till att damma av boken..det var ett tag sen jag läste den men det kan vara bra att göra igen känner jag. Glad

Anmäl
2011-05-21 20:16 #7 av: Isa56

Tack Pagan, bugar och bockar mig. Ett väl formulerat och lättläst inlägg. Kyss

Den boken har jag inte, har heller inte läst den, men ska lägga till den på min önskalista.Tungan ute

Kram Isa

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl
2011-05-22 12:05 #8 av: [GunillaR]

# 7 - Isa, jag kan skicka den till dig!

 

Anmäl
2011-05-22 12:16 #9 av: Isa56

#8 Jag bugar och bockar. Det tackar jag inte nej till. Kyss

Kram Isa

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl
2011-05-22 13:01 #10 av: [GunillaR]

Den dimper ner en vacker dag ;-)

Anmäl
2011-05-22 14:44 #11 av: Isa56

#10 Kyss

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl
2011-05-29 19:28 #12 av: ina3

Nu har jag läst boken igen..den är bra! Till den här boken har jag också boken Din Personliga Guide, en bok som innefattar att man helst i grupp gör vissa övningar för att nå hjälpa en att fördjupa och vidareutveckla livsfilosofin. Har någon utav Er gjort detta?

Anmäl
2013-08-02 11:05 #13 av: Pagan

*

Anmäl
2013-08-02 17:36 #14 av: [Sol69]

Tack Pagan!

Läser nionde insikten för tredje eller fjärde gången nu tror jag. Får ny insikter varje gång jag läser den.

Har även läst de andra böckerna. tionde, elfte etc.

Underbara böcker. Tummen upp


Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl
2013-08-02 21:44 #15 av: Tarotstollan

Jag skäms för att säga det men.....jag har alla böckerna och har inte läst dom en enda gång än! Har tänkt så många gånger att starta men det finns så många andra böcker som måste läsas och tiden den bara går....

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2013-08-02 21:55 #16 av: [Sol69]

Då har du missat något. De är jätte bra, Men jag har säkert missat massor med andra böcker som ni har läst som är bra Glad

Sajtvärd på Druid & Shaman och på Astrologi i fokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.