Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering

Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Kanalisering

Gudomliga Medvetandet

2010-09-27 22:54 #0 av: Pagan

Detta meddelande kommer från Maria Bertram och Manne Lindberg som driver det globala Moder Jord-nätverket tillsammans utanför Stockholm. Mer information om nätverket följer efter kanaliseringen.

 
Offentlig kanalisering av Gudomliga Medvetandet, Örebro - Ljuskällan, 5 oktober, 2009
 
BAKGRUND
 
Detta är en kanalisering av Gudomliga Medvetandet (Gud) som Maria Bertram gjorde på andliga centret Ljuskällan i Örebro, 5 oktober, 2009. Det var gratis inträde och ca 10 personer i den lilla lokalen. Efter kanaliseringen genomförde vi en healingsession för Moder Jord tillsammans med publiken.


Rubrikerna är tillagda i efterhand.
 
Hjälp oss gärna att sprida denna kanalisering genom e-post, forums, hemsidor och bloggar! En engelsk översättning är bifogad som dokument.
 
INNEHÅLL
 
Släpp taget om rädslan / Den Gudomliga Människan / Moder Jord / En meditation / Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern
 
KANALISERINGEN

SLÄPP TAGET OM RÄDSLAN
 
Mitt älskade människobarn. Det är dags att vakna upp ur törnrosasömnen. Det är dags att öppna era ögon och se er omkring, och se vad det är för värld ni har skapat. Om ni fortsätter samma väg som ni är på väg idag så kommer ni inte att överleva. Det är dags att stanna upp, och vända era ansikten mot ljuset, mot kärleken. Låt kärleken bli den enande kraften som ledsagar era liv. Idag är det rädslan som är drivkraften i era samhällen. Frigör er från era rädslor, era hinder. Frigör er från allt det som hindrar er från att uttrycka er själva i er fullständiga potential som gudomliga varelser. Jag finns här, och jag väntar på er, tålmodigt. Det är inte komplicerat, det är inte svårt. Det handlar bara om att släppa taget om smärtan. Släpp taget om kontrollen. Öppna upp era hjärtan, och hela er sorg. Försona er med det som har varit. Försona er med smärtan, era trauman, osäkerheten, ilskan, bitterheten... och släpp taget. Låt det gå. Släpp taget om kontrollen och låt er föras med av flödet, det gudomliga honoungsfärgade flödet. Kom igår att allt är precis som det ska, och allt kommer att bli precis som det ska bli. Sluta att kämpa. Sluta att återskapa konflikter i era inre.
 
DEN GUDOMLIGA MÄNNISKAN
 
Tänk på att ni är gudomliga varelser, och att ni skapar er egen verklighet. Dag efter dag, tanke för tanke, skapar ni den verkligheten ni upplever. Det är först när ni slutit fred med er själva och uppnått inre frid som det kan bli fred på Jorden. Och det är först när ni lärt er att älska er själva som ni kan lära er att älska era medmänniskor. Och det är först när ni fått tillit till er själva som ni kan få tillit till era medmänniskor. Glöm inte bort att ni alla är ett. Ni är speglar av varandra. Ni bär på samma sorg, samma smärtor, samma längtan efter villkorslös kärlek, upprättelse, bekräftelse, att bli sedda och älskade för de ni är. Men ni ska veta att jag älskar er villkorslöst, över allting annat. Det har jag alltid gjort och det kommer jag alltid att göra. Ta ner garden. Ta det första steget, och riv ned den första muren, och sen nästa, och sen nästa... Börja riva ner alla dessa murar och begränsningar ni har byggt upp omkring er, detta välutvecklade samhälle av murar, av motstånd, av konflikter. Låt ljuset strömma in. Skapa luft, skapa utrymme, frigör er från era känslomässiga, mentala och andliga fängelser. Nu är tiden kommer, det är dags för människan att lära sig att flyga. Ni har vad som krävs, och ni är redo. Ni har aldrig någonsin varit mer redo än nu. Lyft era ansikten mot ljuset och låt er vägledas. Öppna upp porten i era hjärtan, till det Gudomliga Högsta Vita Ljuset. Jag ger er nyckeln här, till var och en ger jag er nyckeln till era hjärtan. Vägen till mig, för jag finns inte enbart runt omkring er: på himlavalvet, i Jorden, i naturen. Jag finns inte bara i det nyfödda barnets blick, och i grodynglets rörelser på vattenytan. Jag finns inuti er själva. Jag är en del av er. Det har jag alltid varit, jag har alltid funnits inom er. Och nu är det dags att åter bli ett, att ta nyckeln, att låsa upp porten, och öppna upp för vägen hem till mig. Jag är ert ursprung. Det var härifrån ni kom, och ni har färdats en lång väg. Och det är hit ni åter kommer komma. Hela den långa vägen hem igen.
 
MODER JORD
 
Ni föddes på Jorden som väktare för Moder Jord.  Det är ert ansvar att ta hand om henne, att tillbe och vörda Moder Jord. Att sända henne healing och kärlek och tacksamhet. Ni är ett, och beroende av varandra. Mänskligheten behöver Jorden för sin överlevnad och Jorden behöver mänsklighetens hjälp för att klara övergången, och den svåra utmaning som vi står inför. Jorden mår inte bra, hon lider. Hon klarar inte av det enorma tryck hon utsätts för, och den enorma energiobalans som råder på Jorden idag. Det råder en enenorm brist på kvinnlig energi på Jorden idag.
 
Varje energikropp, varje människa, och varje himlakropp behöver balans mellan den manliga och den kvinnliga energin för att kunna leva och utvecklas och existera som väsen och medvetande. Jorden har ett alldeles för stort överskott av manlig energi, och behöver balansera sina energier för att få balans mellan sina manliga och kvinnliga energier, precis som människorna behöver det för att återfå balansen. Det här är inte kopplat till kön, utan handlar om gudomliga energier som måste vara i perfekt harnomi. Tillsammans skapar de här energierna den Gudomliga Kärlekskraften. Den är basen för allt levande liv i Kosmos, all utveckling och all medvetandehöjning.
 
Människan måste hjälpa Jorden att återbalansera sig och att öppna upp hennes kraftplatser. Den här uråldriga visdomen fick ni med er för att utföra ert uppdrag på Jorden. Någonstans längs vägen tappade ni bort den. Ni vände ryggen åt er Moder, och trodde att ni klarade er utan henne. Ni trodde att ni kunde utnyttja henne, tämja henne och bestämma över henne, utan att ge henne den vördnad och respekt hon förtjänar. Det var ett misstag. Utan Jorden är människan ingenting. Mänsklighetens öde och Jordens öde är ett med varandra. Det är dags nu för er att vakna upp och börja ta ansvar för den situation som råder på Jorden idag. Var väl medvetna om ni kan alla göra skillnad. Det krävs 12001 personer på Jorden för att hela Moder Jord, inte mer. Ni är gudomliga varelser, ni har alla en gudomlig potential. Använd er av den.
 
EN MEDITATION
 
Ni kan alla uppnå det högsta fulländade tillståndet som människa genom healing, genom meditation... Ni kan alla få tillträde till det högsta gudomliga inom er... Att närvara i ögonblicket... att närvara i nuet... när ni befinner er i nuet... det är som är just precis här och nu... bortom tiden... bortom rummet... när ni släpper taget och låter er föras med av det gudomliga flödet... när ni låter er omsvepas av det stora vita havet av gudomligt ljus... det kosmiska havet av vit eld. Låt vågorna svepa in över er. Öppna upp era hjärtan och skapa en klar kanal. Känn hur ni sjunker djupare och djupare ner i det yttersta av alla ögonblick av nu... hela vägen ner till nollpunkten... till den yttersta gränsen för er existens. Känn lugnet och närvaron... just här... och just nu. Här är ni fullkomligt trygga... ingenting kan hända er här... ni är ett med hjärtslagen... som barnet i den skyddande livmodern... Jag vakar över er... och jag älskar er, över allting annat. Hit kan ni komma tillbaka när ni vill... jag finns alltid här för er... oavsett vad som än sker, så står jag här och väntar på er... och allting är precis som det ska vara... och allting kommer att bli precis just så som det ska bli.
 
ÖVERGÅNGEN TILL DEN NYA ANDLIGA TIDSÅLDERN
 
Mänskligheten står för prövningar inför framtiden. Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern kommer att bli krävande och svår på många sätt för människorna. Ni kommer att bli tvungna att skapa ett nytt sätt att leva på tillsammans. Ett nytt sätt att fördela resurserna på Jorden. Nya levnadsformer, nya samhällen, ett nytt sätt att försörja er och klara er överlevnad. Tänk på att det enda skydd som verkligen hjälper er är er kärlek. Ingenting annat. Det är kärleken som skyddar er. Det öppna kärlekschakrat. Genom att stå jordade med båda fötterna på Jorden, omgivna av den kvinnliga energin, genom att stå i er fulla kraft sammankopplade med Jordens inre och samtidigt ha full tillgång till det kosmiska ljuset, omgiven av kärlek. Genom att allting ni ger ut; varje ord, varje tanke, och varje handling genomsyras av kärlek. Att ni i varje rörelse är ett med kärleken - då är det också det ni kommer att få tillbaka.
 
Övergången till den Nya Andliga Tidsåldern kommer att innebära att lagen om orsak och verkan i Kosmos kommer att förstärkas här på Jorden, vilket betyder att allt ni sänder ut, kommer ni i allt större utsträckning och med allt större kraft också att få tillbaka. Det betyder att människor som fortsätter att livnära sig på girighet kommer att få girighet tillbaka, och människor som försöker skapa ett liv i kärlek och solidaritet kommer också att få det tillbaka. Ni måste hitta nya former för alla på Jorden att leva tillsammans, utan konflikttänkande och utan bristtänkande, där alla människor får en rättvis del av kakan. Där alla får tilldelat det de behöver efter behov och inte efter prestation. Där alla människor ger det de kan bidra med, och får det de behöver. Det är den enda vägen för människan att överleva. Alla människor som inte klarar av att hålla fokus på kärleken i sina hjärtan kommer inte att överleva övergången. Det kommer inte att vara möjligt för människorna att göra på annat sätt än att leva sina liv i kärlek. Pengar, vapen och murar kommer inte att hjälpa. Det kommer inte att vara något skydd för det som komma skall. Den som förut varit fattig kommer att bli rik, och den som förut varit rik kommer att bli fattig.
 
Det kommer att vara de människor som har förmåga att älska och att hitta lösningar för sin överlevnad som kommer att klara det här allra bäst. Människor som kan samarbeta och tillsammans skapa nya lösningar och nya möjligheter. Det kommer inte heller längre att vara möjligt att suga ut Jorden på hennes resurser, eftersom allt som vi gör mot andra får vi tillbaka på en gång. Människorna kommer att bli tvungna att hitta lösningar som är i balans med Moder Jord, och det är också möjligt. Det finns andra energiformer, det finns lösningar för allting. Men för att de lösningarna ska kunna växa fram måste ni först släppa det gamla, och de gamla strukturerna måste raseras för att de nya ska kunna växa fram. Människan kommer återigen att skapa ett paradis på Jorden. Ett paradis med ett gudomligt överflöd av precis allt det hon behöver. Och det är upp till henne själv hur lång tid det kommer att ta att uppnå det paradiset. Det är upp till er. Men glöm inte att ni inte står ensamma. Jag finns alltid här vid er sida. Och ni har hjälp och stöd från andevärlden, och från andra civilisationer i Kosmos som hjälper er och stöder er i under denna utmanande tid. Be om hjälp så kommer ni att få hjälp. Be om vägledning så kommer ni att få vägledning. Be om en hjälpande hand så kommer den att komma. Kanske inte på det sättet ni trodde, men det kommer att komma den hjälp ni behöver.
 
Mitt älskade barn, jag avslutar här. Men jag vill att ni ska minnas att det inte betyder att jag går min väg. Jag finns alltid där hos er, dygnet runt, i varje tanke, i varje ögonblick, under era ögonlock. Jag finns med er hela vägen. Hela vägen hem. Tack.
 
-
 
OM MODER JORD-NÄTVERKET
 
Moder Jord-nätverket är ett globalt andligt nätverk som drivs av Maria Bertram och Manne Lindberg utanför Stockholm. Maria är andlig vägledare, healer och medium, och Manne är ansvarig för information och kommunikation. Nätverkets huvudsyfte är att sammanföra människor från hela världen för att hjälpa vår älskade Moder Jord genom månatliga globala healingsessioner.
 
Maria tar emot vägledning till nätverkets aktiviteter från det Gudomliga Medvetandet (Gud), naturväsen på Jorden, nästare och andra hjälpare i andevärlden, och vänner från andra civilisationer i Kosmos. Maria arbetar som en kanal för budskap från andra civilisationer. Hon är också en länk mellan Moder Jord-nätverket och ett gigantiskt kosmiskt nätverk med alla vänner nämnda ovan, som vi samarbetar med i vårt helande av Jorden. De är alltid närvarande och bidrar med sina energier under våra globala healingsessioner.
 
Det ständigt växande nätverket består av mer än 1700 medlemmar globalt (juli 2010). Vår viktigaste aktivitet är att sända healing till Jorden vid varje (svensk) fullmåne från 20:00-20:30 (Svensk tidszon, använda www.timeanddate.comför att konvertera till andra tidszoner). Healingen skickas enligt kanaliserade instruktioner. Vår vision är att föra samman alla nätverk och individer över hela världen som vill hjälpa vår Moder Jord, och tillsammans sända healing till henne regelbundet. Under dessa sessioner sänder vi henne den röda kvinnliga energin från Jordens inre, som hon behöver för att återbalansera sitt energisysten.
 
Vi anordnar även (gratis) offentliga kanaliseringar av det Gudomliga Medvetandet, och vi planerar att göra offentliga kanaliseringar av andra civilisationer i Kosmos. Vi sprider också instruktioner för hur man kanaliserar Moder Jord-healing till sig själv. Den kanaliserade tekniken är ett mycket kraftfullt verktyg för din andliga utveckling som hjälper dig att förbereda dig för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Vi har inte en hemsida ännu, men den är i planeringsstadiet. Nätverket drivs ideellt och allt vi erbjuder är 100% gratis.
 
Om du inte redan är medlem - skicka din e-postadress till moderjordnatverket@gmail.com

för att få vårat nyhetsbrev med healinginstruktioner, påminnelser för de globala healingsessionerna, nya kanaliseringar och andra uppdateringar.
-
Med Ljus, Kraft och Kärlek
Manne & Maria, och Moder Jord-nätverket

Anmäl
2010-09-28 00:45 #1 av: [GunillaR]

Tack för detta Pagan!

Ja det känns mycket angeläget och mycket sant som sägs i budskapet.

Det är en tid av mycket stor osäkerhet och mycket stor rädsla, och vi måste ändra på detta!

Varför släpper inte folk in kärleken i sina hjärtan?

Det jobbas med olika organiskationer, med hjälporgan som är världsomspännande, men vart leder detta? Allting handlar hela tiden om pengar.

Och så länge allting ska värderas utifrån pengar och rikedom, så skapas rädsla och ondska.

 

Anmäl
2010-09-28 21:46 #2 av: Pagan

ja det är så sant. Pengar, rädsla, ondska i en ond spiral. Det ena föder det andra. Snabbare och snabbare går det ju oxå.

Anmäl
2010-09-28 22:03 #3 av: Isa56

Ja, det är så sant. Och man känner, att man vill hoppa av denna hetsjakt på mer och mer. Det känns som att, om man inte är effektiv och högproducerande, utan lite sävlig och mer bryr sig om  människor, djur och natur, då är man inte värd något.

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl
2010-09-28 22:07 #4 av: Pagan

Precis. Prioriteringarna är ju så snedställda. Märker det ju bara bland jobbarkompisar hur de hetsar. När jag pratar om mer sådant som ger frid i själen så känner jag mig nästan som ett UFO.

Anmäl
2010-09-28 22:24 #5 av: Isa56

Ja, du, vi är nog lite Ufo allihopa här. Flört Men allvarligt talat, så blir man bekymrad och lite rädd, när man tittar sig omkring.

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.