Etiketterartiklarövrigt
Läst 17659 ggr
Pagan
2012-05-06, 21:04

Ockulta symboler del 4. Aum

AUM eller Om [o:m], oå eller auå (sanskrit; au motsvarar alfa och omega, dvs. det omfattar allt), helig stavelse, brukad i Indien sedan vedisk tid, ofta första ledet i ett mantra. Den används för att inleda recitation eller riter och har en helgande och välsignande innebörd. Den tänks också i form av ett Ord utgöra essensen av allt varande och all energi; den uttrycker brahman, enheten bortom all föränderlighet och mångfald.

AUM är Indiens heligaste och starkaste symbol, beskriven redan i de hinduistiska vedaböckerna för femtusen år sedan. AUM är idag också ett populärt mantra. På sanskrit skrivs AUM ॐ och symboliserar den hinduiska världssjälen eller universum. AUM är närvarande i allt och fungerar som ett verktyg för att hjälpa människor att komma i kontakt med världssjälen, brahman. Enligt hinduism uppkom hela Kosmos av den vibration och resonans som följde på att AUM uttalades. I sin renaste form representerar AUM faktumet att allt är ett – AUM är summan och substansen av alla ord, det fundamentala ljudet som symboliserar ett absolut universum. AUM innehåller summan av alla ljud och är det gudomliga i form av ett ord. För hinduer är AUM en symbol för andlig fullkomlighet. Symbolen är också helig för buddhister.

AUM är sanskritalfabetets första bokstav och böner som bes påbörjas och avslutas med AUM. AUM uttalas ofta i mantra vid exempelvis meditation. Ett mantra är ett heligt ljud som man använder vid till exempel ritualer, yoga och meditation. Ljudet som uppstår när man upprepar mantrat är en väg att nå Gud och den mediterandes eget inre ljus. AUM uttalas dessutom vid till exempel böner, välsignelser eller när man läser heliga texter.

AUM består av tre ljud, A-U-M, och dessa tre spelar var för sig en viktig roll. A står för skapelse, U står för bevarande och M står för förstörelse eller upplösning. "A" (uttalas "AH" som i "fader") tillkommer i mitten av munnen. A representerar normalt vaket tillstånd, där subjekt och objekt existerar som separerade entiteter. Detta är nivån för mekanik, vetenskap, logiskt tänkande, resonerande, det lägre tre chakran. Medvetandet befinner sig i dominerande fas, är stabilt och förändrar sig långsamt.
Sedan för ljudet "U" (uttalas som i "orolig") den vibrerande känslan bakåt i munnen, och förändrar medvetandet till en nivå av drömmande. Objekt och subjekt förenas eller kopplas ihop i medvetandet. Båda finns inom oss. Medvetandet blir mindre kontrollerat, mer flytande, och kan snabbt ändras. Detta är brunnen för drömmar, meditation, inbillning, fantasi, föreställningar, den inre världen.
"M" är det tredje elementet, gnolande eller hymnande med lätt slutna läppar. Detta ljuds resonans skapas i främre delen av munnen och ekar genom huvudet. (Pröva….) Detta ljud representerar nivån av djup, drömlös sömn. Det finns varken observerande subjekt eller observerade objekt. Allt är ett och ingenting. Bara rent medvetande existerar, oseende, permanent, övertäckt med mörker. detta är den kosmiska natten, intervallet mellan cykliska stadier av skapande, den heliga moderns livmoder.

Dessa tre representerar tillsammans en form av treenighet i hinduismen – Brahma (skaparen), Vishnu (upprätthållaren) och Shiva (förstöraren/upplösaren). Detta är dock inte en treenighet i västerländsk betydelse utan alla tre gudar, Brahma, Vishnu och Shiva, är enskilda krafter som man kan dyrka var för sig. En del troende ser alla tre som en del av Brahman, världssjälen, men den folkliga hinduismen har många trogna Vishnu eller Shiva följeslagare. När man upprepar AUM i ett mantra vid till exempel meditation, har AUM en fjärde ton – en ton som inte kan förstås utan bara upplevas. När man upprepar AUM i ett mantra vid meditation står ljudet A för det vakna medvetandets nivå, där vi upplever omvärlden med våra sinnen, U står för drömmedvetandet, inre upplevelser och M står för djupsömnsnivån, fritt från begär och drömmar här upplevs ren lycka. Det fjärde ljudet är stillhet/tystnad och här upplevs inga yttre eller inre objekt. Det här fjärde ljudet kan inte förstås, bara upplevas. Upplevelsen av det fjärde ljudet är det man strävar efter när man t.ex. mediterar över AUM. När man når fram till stillheten hittar man sig själv, sin själ (atman) och kan på det sättet få kontakt med brahman – världssjälen.

Många väljer att tatuera in AUM symbolen på sin kropp. Då jag sökt efter anledningar till varför och vad den står för i ”folkmun” visar det sig – efter en enkel googling att de flesta väljer AUM som en andlig symbol för ”fri själ” eller ”för sin personliga syn på Gud”

Källor:

Nationalencyklopedin

http://www.aumpage.net

http://www.indien.nu

Löpsedelbild från satori´s psychdelic weblog http://www.psy-tv.com/cms/index.php?p=113

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

Isa56
2012-05-06, 21:09
#1

Tack Pagan. Intressant att läsa. Skrattande

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"  

Upp till toppen