Etiketterartiklarenergier
Läst 10986 ggr
[GunillaR]
2010-03-28, 01:37

Energitjuvar - en betraktelse

Det finns några sorters energitjuvar. Min redogörelse här är baserad på dels egna erfarenheter och dels information från böcker och media. Som tarottolkare och ägare till olika sorters forum på Internet har jag genom åren träffat på en del, som man säger, energitjuvar. Ta till dig det du känner stämmer överens med ditt hjärtas sanning, det andra ska du bara förkasta. Här finns inget som är rätt eller fel - detta är enbart min betraktelse. Gör gärna upp en egen lista! Vi möter energitjuvar överallt, i familjen, på jobbet, på fritiden. Det gäller bara att försöka bli medveten om dem.

Våra föräldrar. (F)

Tyvärr så finns där många föräldrar som inte kan acceptera att deras vuxna barn vill leva ett eget liv på sitt sätt och tillsammans med sin valda partner. Detta kan visa sig i otaliga telefonsamtal, att man inte får bli lämnad ifred. Viss risk finns också i starka traditionsbeteenden från föräldrarnas sida, de skapar traditioner enbart för att dra till sig sina barn och därifrån utöva sin "rättmätiga" makt. (F) kan också vara ett äldre syskon.

När (F) blir äldre och ensam som änka eller änkeman, kan det också bli problem med att de ständigt låter sina barn få dåligt samvete genom att påpeka, till exempel "ja, här sitter jag och ingen bryr sig om mig".

Råd: Det man kan göra är att försöka få igång ett vuxet samtal där man förklarar att man gärna vill ha kontakt, men att man måste få leva sitt eget liv. Kom ihåg att, så fort man gör något mot sin vilja för "husfridens skull" förlorar man energi.

Gnällspiken (GN)

(GN) låter dig ständigt och jämt få veta hur bra du har det och hur synd det är om henne. Genom detta beteende från (GN) får du dåligt samvete så fort du pratar med henne. Detta är mycket energidränerande. (GN) vill ständigt ha bekräftelse på hur eländigt hon har det, hur drabbad hon är av livet självt. "Det spelar ingen roll vad jag gör för jag drabbas ändå av elände!" Det kan till och med vara så illa att (GN) identifierar sig med sin offerroll, sin sjukdomsbild osv. När vederbörande presenterar sig som utdrag ur en sjukjournal, bör man absolut se upp!

Råd: Försök INTE börja hjälpa till, eftersom då tar du så småningom över alla bekymmer och dessutom får du stå tillsvars om det inte sker någon positiv förändring. Någon positiv förändring kommer naturligtvis inte ske, eftersom då skulle (GN) förlora sin identitet.

Fråga istället vad (GN) själv tänker göra för att få tillstånd en förändring! Ganska snart märker du skillnaden. När du inte bekräftar hennes offerroll så är det inte längre intressant att beklaga sig inför dig!

Vänner, släktingar och arbetskamrater (V)

Man vill ju gärna behålla sina kära vänner och sina släktingar i sin närhet och sina arbetskamrater måste man ju träffa dagligen. Dessvärre finns det en del som kanske omedvetet bara "måste" vräka ur sig om hur jobbigt det är hemma, om hur jobbig den och den människan är, osv. Naturligtvis ska man ju kunna ställa upp med stöd  till sin vän när hon vill lätta på sitt hjärta och kanske har hamnat i en situation, men det är inte detta som det är frågan om här. Detta är helt enkelt ett beteende som går att ändra på. Förmodligen vet inte (V) om hur "tjatig" hon egentligen är!

Råd: Första rådet är samma som ovan, att fråga (V) vad hon tänker göra för att förändra sin situation.

Ett annat enkelt råd är att du helt enkelt stänger av dig genom att korsa dina ben och/eller händer/armar. Detta kan du göra när du samtalar med (V) antingen direkt eller via telefon. Detta fungerar tyvärr inte via mailkontakt

Giftspridaren (G)

(G) hittar du i skolan, på arbetsplatser eller överallt där det finns grupper - speciellt på diskussionsforum på Internet. (G) lägger sig i diskussioner genom att komma med en spydig eller oförskämd kommentar, riktad till en eller flera i gruppen. Denna kommentar har för det mesta inte med sakfrågan att göra utan är enbart till för att så split i gruppen. Det som verkligen är tråkigt är att (G) kommer dra till sig en svans av ja-sägare, eftersom de inte vill stöta sig med  henne med risk för att själva bli utsatta för giftet. (G) säger aldrig något privat utan är helt beroende av publik. (G) kan också benämnas som mobbare.

Råd: Gå inte i debatt med (G) eftersom denna har en mycket stor skicklighet i att slingra sig undan sakfrågorna och på nytt kommer att ösa ur sig nya oförskämdheter.  Dessutom så får du hela svansen av ja-sägare emot dig. Det enda du kan göra är att betrakta (G) med förakt och visa att du inte vare sig lägger dig i ja-sägar-svansen eller på något annat sätt är rädd för henne. Den som är mest rädd i sällskapet är egentligen (G) - hon är otroligt rädd och osäker och har i regel någon slags störning i sitt beteende.

Behandla henne som luft!

Oportunisten (O)

(O) saknar egen identitet och egen kraft att styra sitt liv. OBS, inte att förväxla med (GN)!

 (O) vill helt enkelt bara "hänga på" i någon annans "glans". (O) vill gärna skapa intriger och växlar med att vara bästis med ett antal personer, under tiden som hon skapar intriger mellan dessa personer. (O) vill gärna stå i centrum men saknar helt egen kraft att göra detta. (O) är en konstant ja-sägare och svänger kappan efter vinden, allt för att vara populär hos alla!

Råd: Avvisa denna person, klart och tydligt på ett vänligt och bestämt sätt. Berätta att du är ointresserad! (O) kommer genast att söka sig till någon annan och inte besvära dig mera.

Kontrollutövaren (K)

Nu börjar vi närma oss ett lite mera svårhanterligt problem!

(K) kommer in i ditt liv när du visar någon slags svaghet eller okunnighet. Här kommer (K) som den perfekte "räddaren" och förser dig med information och kunskap. På detta sätt skapar (K) ett förtroende och du är väldigt glad för detta stöd och denna hjälp du får. Vad du inte vet nu är att du svalt betet helt!

Inom kort märker du att (K) gärna vill "hjälpa" dig inom alla andra områden också. Detta kan ju vara trevligt med ett förtroende, men nu känner du att detta nya förhållande börjar ta energi från dig.

(K) börjar mer och mer integrera i ditt liv.

Nu börjar fas två, nämligen att (K) börjar kritisera dina val och beslut. (K) börjar ifrågasätta dina övriga vänner, din partner. I denna fas är det uppenbart att (K) vill träda in i en slags föräldraroll, där hon genom att kritisera dig får dig att förminska dig själv hela tiden mer och mer. Nu blir du mer och mer förvirrad eftersom (K) så gärna vill väl och är mån om dig. Eller hur är det egentligen?

När du inser att (K) tar över och vill dominera dig så börjar det obekväma, nämligen att du inte vill ha denna överbeskyddande roll från (K). Nu börjar det svåra, nämligen att avvisa (K) och berätta för henne att du inte trivs med "förhållandet". (K) blir naturligtvis arg och kanske till och med sårad. (K) har ju "offrat" så mycket för dig! Hur kan du vara så grym att du nu inte längre vill ha hennes "hjälp"!

Detta förhållande måste ta slut på ett eller annat sätt. Tyvärr så brukar det inte ske utan upprörda känslor och kanske till och med förtal. Det bästa är nu att bryta all kontakt med (K) och dra dig ur alla situationer som betyder vidare kontakt. Här får du kanske offra annat på vägen, men då får det vara värt detta. Det viktigaste är att du blir kvitt denna energivampyr!

(K) har inget behov av att framhålla sig själv som någon slags övermänniska, tvärtom! Hon låter dig veta att hon verkligen fått skåda livets alla svarta sidor. Det kan vara så att (K) inte har några egna barn och därför blev du ett slags surrogat. (K) kan ha haft det svårt i barndomen och har säkert förklaring till sitt beteende.

Psykopaten (PS)

(PS) tar sig in i ditt liv exakt på samma sätt som (K), genom att erbjuda sina tjänster när du behöver dem, men här tar likheterna slut. Till skillnad från (K) saknar (PS) helt empati.

Nu säger kanske någon att "Psykopater är ju mördare och kriminella typer!" Det är helt riktigt att bland mördare och kriminella finns det många psykopater, men alla är inte skumma typer, tvärtom!

(PS) är ofta mycket charmerande och mästare på att inge ett förtroende.

Eftersom (PS) saknar empati lär hon sig snabbt hur hon ska uppträda för att det ska verka som hon är mycket känslig och förstående.

Eftersom (PS) även saknar känslor sitter all aktivitet i hjärnan. (PS) är oftast mycket intelligent.

(PS) är helt absorberad av sin egen storhet och sitt ego.

(PS) har en förvrängd bild av sin självuppfattning. Hon ser sig som "förhöjd" över andra människor.

(PS) har en uppfattning om att lagar och regler inte gäller henne. Hon är helt klar i sin uppfattning om att hon är "upphöjd över andra" och därmed inte behöver följa gängse lagar, regler och bestämmelser.

(PS) kopplar gärna ihop sig själv med det hon anser sig vara född in i, till exempel ett stjärntecken. "Vi lejon är ju så" eller "Vi skorpioner tycker ju så". Hon talar väldigt gärna och mycket om hur fantastisk hon är i denna infödda egenskap

(PS) ljuger precis som en mytoman. Hon ljuger ofta för att "driva med andra".

(PS) kan göra vad som helst för att få sin vilja igenom.

Råd: Du kan aldrig vinna mot en (PS). Den enda du kan göra är att isolera dig från personen ifråga, alltså se till att du slipper direkt kontakt med henne

energjitjuv.jpg

Gilla den 28 mars 2010.

Grafik: Gilla

Pagan
2010-03-28, 21:48
#1

Denna har jag tjuvläst på din hemsida för ett tag sedanTungan ute verkligen mycket träffande, speciellt gällande vissa "troll" vi fick besök av här på sajten och det var ju ganska konkret här hur vi ska bemöta sådana - inte alls!!Skrattande

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

[GunillaR]
2010-03-28, 21:55
#2

Jo den har legat där en tid, men detta ämne är alltid aktuellt eftersom vi möter nya människor hela tiden.

Det är också så att vi kanske inte förstår varför vissa människor "tar på våra krafter", inte förrän vi förstår att de är energitjuvar.

fridelfina
2010-03-30, 01:06
#3

Vill lägga in en liten protest här… eller iallafall dela med mig av ett resonemang från Psykologi A-kursen på SU.

Att säga att psykopaten inte har förmåga till empati är inte riktigt rätt då en psykopat mycket väl kan förstå att andra kan ha känslor och att hon/han skapar känslor i andra, men psykopaten struntar i vilka känslor andra har. Utan kanske till och med drivs av att skapa obehag/olust/ilska mm utan att känna att "oj, det var mitt fel" för vederbörande (psykopaten) rent ut sagt skiter i det!

Här kommer en rad jag knyckt från Wikipedia "Empati åtskiljs dock från sympati: en viktig skillnad är att man i empatin förhåller sig neutral till de känslor man uppfattar att någon annan upplever, medan den som känner sympati själv helt eller delvis delar den andres känslor."

Vad säger ni om detta?

 
 

[GunillaR]
2010-03-30, 02:40
#4

Jag har hämtat mina uppgifter om en sajt på nätet som enbart handlar om psykopater som är skriven av läkare och forskare. Jag kan plockar fram sidan, men inte nu för jag är trött och har migrän.

Svarar dig i morgon.

[GunillaR]
2010-03-30, 02:41
#5

# 3 - En sak till; har du råkat ut för en psykopat?

Jag har, två gånger.

[GunillaR]
2010-03-30, 18:45
#6

Här är hemsidan som jag tagit information ifrån vad gäller psykopater

http://www.psykopat.se/

Där står klart och tydligt på första sidan

En psykopat är med en enkel förklaring en person som saknar förmågan att känna empati med sin omgivning. En psykopat vet vad som är rätt och fel, men tycker att han står över de regler och normer som finns i samhället. Han saknar vad man normalt kallar samvete.

fridelfina
2010-03-31, 00:09
#7

Jo, har haft närkontakt med åtminstone en som jag och min man blivit blåst ekonomiskt ordentligt av. Vi har tom gått till rätten och konkursat psykopaten, men psykopaten har inga pengar att betala med. Men pyssla med svarta pengar, diverse välförklädda hot osv det klarar psykopaten av. . .

Jag vet vad litteraturen oftast säger, men lektorn vi hade sa detta och jag är benägen att hålla med. Ordet empati förväxlas ofta med sympati. Lektorn ville förmedla att empati inte alltid är gott och bra utan att det som är gott och bra är sympati.

Sen håller jag fullt och fast med att de saknar samvete och lägger till moral, för det saknar de också. Så länge de vinner själva skiter de i hur det går till. Normer, lagar och regler är till för att brytas eftersom det går, liksom…

Tråkigt att du råkat ut för två, vet själv vad det tar i energi.

Fick hjälp på HIF att göra en galder (tror jag det hette) som jag ritade för att hålla psykopaten energi utanför min familjs sfär, vet du det har funkat. Innan så var h*n som kåda i vårt hår och påverkade oss utan att kroppsligt närvara.

Kram

 
 

Pagan
2010-03-31, 18:08
#8

Låter inget vidare fridelfina. Jag vet oxå hur psykopater fungerar. Växte upp med en i min omedelbara närhet. Han påverkade mig i allra  högsta grad som barn och tidiga tonår, innan jag fattade hur det egentligen stod till. De är duktiga på att dupera, charma och när de överlistats….ja då får man springa djäkla fort. Inget vidare alls. Kåda i ditt hår, jo det var bra formulerat. De kryper in under skinnet på en.

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

Debattia
2010-04-01, 00:32
#9

Jag har lärt mig en gång i tiden att psykopater i regel har höga poster i samhället.Vad säger ni om det???

 

Debattia

 Den skygga kattens hemsida!

 

 

[GunillaR]
2010-04-01, 01:01
#10

# 9 - Det där kan nog stämma. (Med tanke på hur världen ser ut …..)

Vi kan ju bara se på de diktatorer som styrt och ställt i världen i modern historia, Hitler, Moussolini, Stalin, Pol Pot, Idi Amin osv.

Psykopaten avslöjar sig dock förr eller senare, men vi kan ju bara spekulera i alla dessa gubbar som sitter som generaldirektörer, eller andra direktörer i privata storkoncerner………

Vi vill nog inte veta Förvånad

[Linda-E]
2010-04-01, 16:36
#11

Ja, dessa energitjuvar finns runt om mig. Blir helt slut när jag är med dom och vissa kan ja inte undvika. Jag skyddar mig från topp till tå men dom slinker in ändå och tar ens kraft och energi. Hualigen, tänk om dom kunde inse ett och annat.

[GunillaR]
2010-04-01, 18:11
#12

Jo de finns, det ska gudarna veta! Förvånad

Debattia
2010-04-02, 01:23
#13

Kanske meningen att dom ska vara med och fylla något behov i samhället.

 

Debattia

 Den skygga kattens hemsida!

 

 

fridelfina
2010-04-03, 12:42
#14

Rätt använd är nog deras energi egentligen toppen, de går in i saker totalt orädda och får saker att hända fort. De drivs av vinst, bara de kunde få denna vinst att komma fler än de själva tillgodo….

 
 

[GunillaR]
2010-04-03, 12:56
#15

# 14 - Men i deras väg lägger sig oftast ödeläggelse. För när en energi användes så fel kommer den att slå tillbaka.

Man kan se ett exempel på Hitler och Tyskland. Han fick igång ekonomin, byggde vägar och fabriker, satte folk i jobb, (nåja vissa fick plikta med slaveriarbete på dessa fabriker). Hitler & Co hade ju ett visst delmål  med sitt tusenåriga rike, nämligen att utrota judarna. Och vi vet ju alla hur det gick med hans dröm ……….

[GunillaR]
2011-03-27, 19:48
#16

Puttar fram denna artikel

Skogshumblan
2011-03-27, 20:46
#17

Tackar för pytten och konstaterar att det är en ps jag har att föra med. Fridelfina, vad gjorde du för att bli av med den du hade efter dig? Jag tror jag är lite i samma sits som dig nämligen….

/ Skogshumblan

Medarbetare på tarot och healing.

"I am not what happens to me, I am what I choose to be" Carl Jung.

Howliten
2011-03-28, 09:30
#18

Kontrollmänniskan har jag råkat ut för och sviterna efter henne lever jag med än idag flera år efter brytningen. Mina stresssymtom idag kommer därifrån. Mne jag är på rätt väg nu. Glad

Jag är glad. Är du?

fridelfina
2011-05-13, 14:30
#19

Skogshumbla: Mentalt fick jag hjälp av Trumman på HIF (häxor i fokus) som gjorde en galder (heter det väl, när man sätter ihop en massa runor till ett mönster?) åt mig som jag sedan gjorde en ritual kring. Oskyldig Denna ritual syftade till att stänga mannens psykopatiska energier ute ur min familjs liv och att hans sysselsättning inte skulle påverka oss längre. Att vi inte längre skulle hemsökas av det han håller på med och det han hade gjort mot oss. Detta var ju möjligt då vi inte hade mer med honom personligen att göra längre. Ritualen satte punkt på en situation på så sätt vi inte längre bjöd in psykopaten att fortsätta förpesta vår tillvaro.

Rent fysiskt så har vi konkursat honom, mycket mer har vi inte kunnat göra. Vi har inget mer med honom att göra, förutom att vår jurist ser till att den skuld han har till oss hålls uppdaterad hos kronofogden.

 
 

whiteshark
2011-05-17, 13:42
#20

Intresant artikel.

Känner igen en del typer och tyvvär sä verkar det som min senaste tjej är lite psykysik.

tar och manipulerar för att få det som hon vill ha sedan om jag gör sama sak då jäklar får man höra dt enna och det andra, dax att dra sig ur nu, fick mig en liten tankeställare av inlägget. tackar :-)

ina3
2011-05-17, 14:58
#21

Hade en chef som var en fullfjädrad psykopat, det tog tid innan man kom underfund med hur det låg till och han hann att knäcka många personer! Den som bäst kunde hantera honom var utbildad i psykologi och hade arbetat inom psyk så han kände till typen väl..  Mannen i fråga kunde sprida ut saker och få personer att känna sig utvalda att just han hade vald dem att förtro sig åt, samtidigt som han fick dem att vända sig emot övrig personal så att man inte skulle "gadda ihop" sig emot honom. Han skapade alltid splittring, osämja och att man inte kunde lita på någon, han hade oss precis där han ville. Behöver jag säga att vi aldrig hade någon bra sammanhållning på det stället?

 Fanns bara ett sätt att klara sig ur det och det var att säga upp sig, för hur kan man vinna mot den som äger företaget?? Hopplöst. En psykopat i en chefsposition är inte ovanligt för de går över lik för att komma dit de vill…de saknar ju empati/sympati! Misstänker ni att ni är utsatta för en psykopat så lita på magkänslan och ge er av, ingen idé att lägga tid där för det blir aldrig bättre.

~ Medarbetare på Tarot ~

[GunillaR]
2011-05-17, 15:09
#22

# 21 - det är precis som du säger, att man inte kan ta upp kampen mot en psykopat, för så länge man har känslor och kan känna empati så har man ingen chans. Det är bara att ge sig av så fort man kan.

Pagan
2012-04-21, 14:02
#23

Glad

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

Isa56
2012-04-21, 14:22
#24

Det är en intressant artikel. Skrattande

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"  

[C Stark]
2012-04-21, 16:01
#25

Spännande spännande artikel och diskussion…

Har själv råkat ut för flertalet av ovan nända och de är även del till varför jag numera är heltidssjukskriven eftersom jag lidit av posttraumatisk stress pga detta.

Men det som inte själper stärker bara man vågar möta hindren!

Det onda med det goda är att jag inte längre på något vis, och under inga som helst omständigheter beblandar mig med s.k. energitjuvar. Har lärt mig att värdesätta mitt eget liv och därmed sätta gränser.

Jag kan lova att även om det är tufft att våga säga nej så är det värt varendaste sekund av både respekt och positiv energi som du   får tillbaka!

Glad

Skogshumblan
2012-04-21, 16:19
#26

C stark. Så kloka ord! Jag har haft med en blandning av (k), energitjuv och konflikträdsla att göra en tid nu och fy vad det sitter i. Orkar liksom inte engagera mig utan hamstrar energi för att orka vilja :)

/ Skogshumblan

Medarbetare på tarot och healing.

"I am not what happens to me, I am what I choose to be" Carl Jung.

[Borttaget]
[Borttaget] 
2012-04-21, 20:11
#27

Inlägget är borttaget

[C Stark]
2012-04-21, 21:41
#28

#26 Jag förstår verkligen vad du bråttas med isåfall! Hoppas att du kommer fram till vad som är bäst för just Dig så att du kan lägga all din energi där istället! Glad

Är det inte lite svenskt att vara energitjuv också? Just för att vi är uppfostrade att finna oss i vissa normer och system? Istället för att se till vad som är bäst för en själv så anpassar man sig och handlar utefter vad man tror förväntas? Det leder ju onekligen till missnöje som tar sig ut i negativ energi.
Jag har själv bott utomlands, och kan säga att knäppskallar finns det världen över men inställningen är helt annorlunda än här hemma och människor är betydligt oftare givare än tjuvar på många ställen.

Glad

Skogshumblan
2012-04-21, 21:49
#29

CStark, tack för din omtanke, jag valde som sagt att göra det till mitt f.d jobb efter endast 1,5 månader. Orkade inte vara kvar fast chefen var konon och stöttade mig på alla sätt även om där fanns saker som jag skulle ta till mig och ändra.

Just nu har jag insett att jag måste fokusera på det som ger mig saker och inte ge så mycket till andra. Men det blir säkert bra det här med.

Intressant där om att finna sig i vissa saker och normer, har inte tänkt på det men nu när du skriver det så. 
Tror det är den där jantefjante som spökar, man får inte tro man är något så då blir man negativ och gnällig istället.

/ Skogshumblan

Medarbetare på tarot och healing.

"I am not what happens to me, I am what I choose to be" Carl Jung.

[C Stark]
2012-04-21, 21:57
#30

Vad roligt att höra Skogis! Du är du ju redan på väg!!
Att se sina egna problem visar ju att man är redo för förändring oxå. Även om det är en tuff väg att gå så har du ju redan börjat trampa… då kan det bara bli bra!

Den där jantefjante har jag inte mycket till övers för…. Flört

Skogshumblan
2012-04-21, 22:00
#31

C Stark, tack igen för dina goa stöttande ord!Kyss

Nä jante ger jag inget för, kör på omvända stilen istället, du ska tro att du är något värd, ingen annan är som du.

Du ska tro dig själv om gott och möjligt, ingen annan kan göra det åt dig etc…

/ Skogshumblan

Medarbetare på tarot och healing.

"I am not what happens to me, I am what I choose to be" Carl Jung.

[C Stark]
2012-04-21, 22:05
#32

Det var det lilla skogis. Glad

Precis så får de lära sig i andra länder. Märkligt att de blir mer öppna och positiva! Flört

Upp till toppen