Etiketterdagens-trådhälsningargratulationerpresentationer
Läst 4933 ggr
[GunillaR]
2010-02-07, 01:33

2012 - tarotläggning för 21/12

II Översteprästinnan

Intuition /Oberoende / Frihet / Kontakt med det högre jaget /Andligt uppvaknande.

Vi kommer alla att märka en förändring hos oss själva, att det undermedvetna stiger upp till ytan och en konfrontation är oundviklig. Vi får var och en kontakt med den inre rösten.

Detta sker under en process och kan ta ända upp till ett år. Välkomna förändringen och låt denna ske, eftersom det är bestämt så!

Vi kommer att drömma på ett annat sätt, och vi kommer att  få kontakt med våra drömmar. En del drömmar har ett meddelande till oss personligen. Ibland är meddelanden glasklara, ibland är de inlindade i banala vardagshändelser och ibland kan de vara väldigt mystiska och skrämmande. Under denna process kommer vi att inse att allting går i cykler.

Minnen från tidigare liv kan börja öka hos var och en.

Vi känner mer och mer att vi behöver dra oss undan den yttre världen eftersom vår inre värld har vaknat och ju mer uppvaknanden som sker desto mer inser vi att vi inte kan leva på det sättet som vi gjort nu. Vi har låtit det yttre styra det inre. Tiden är nu kommer då vi låter det inre styra det yttre.

Intutionen blir starkare och starkare. Det är viktigt att vi lyssnar på våra kroppar och på våra känslor. Då kommer vi nämligen till insikt att detta vet vi redan men hade bara glömt.

'Språket från drömmedvetandet är det djupaste sättet att tänka - tankar i den högra hjärnhalvan aktiverade av den vänstra handen - det är ett sätt att kommunicera som kulturen i väst har hånat, till sin egen stora sorg och nackdel.'

 Många människor kommer att kunna kommunicera med både djur och människor på telepatisk väg.

***

Detta låter väl helt underbart. Och vad mig personligen beträffar så är jag just nu i en fas där det händer underbara ting. Min Kundalini är nu nästan helt uppe. Nästan gång den stiger är den uppe. och detta kommer ske ganska snart.

[GunillaR]
2010-02-07, 01:38
#1

Alla har funderingar kring vintersolståndet 2012. 

 Ingen vet men många undrar.

Därför går det bra att skriva i denna tråd om underingar och funderingar, vad vi tror och vad vi inte tror. Presentera något som verkar trovärdigt.

[GunillaR]
2010-02-07, 18:14
#2

Jag måste ju berätta för er hur jag kom fram till Översteprästinnan.

Det handlar om numerologi.

Jag tar datumet 21 dec 2012

21 + 12 + 2012

3   +  3   + 5   = 11

1+1 = 2

Översteprästinnan

Eftersom detta datum är så fyllt med spekulationer, domedagsprofetier och allt annat möjligt och omöjligt tänkbart, så vill jag ju veta om detta datum sett från ett globalt perspektiv.

Pagan
2010-02-07, 21:38
#3

Ja, vem har inte suttit på sin kammare och funderat kring detta, Olmec och Maya - tideräkning och 2012.

Vintersolståndet - slutet på Maya kalendern? Det råder dock en del delade meningar om när denna kalender upphör, det enda vad jag förstår de (forskare/analytiker) kan enas om är att den påbörjades 3113 - 3115 f.kr och ändas någon gång under 2011 och 2012. Vad avser då kalendern? Enligt Barbara Hand Clow så spekulerar sällan akademiker över detta, de tycks enbart anse att Maya folket var besatta av tiden. De flesta forskare menar å sin sida att kalendern avser att visa på kulturens avspegling i tiden. Carl Johan Calleman och Barbara Hand Clow m.fl. menar att kalendern avser att belysa människans andliga utvecklig. Carl Johan Calleman menar att 2011 - 2012 inte är jordens undergång. Tvärt om tror Calleman att vi Homo Sapiens Sapiens övergår i ett mer andligt medvetande. Vi blir Homo Harmonicus på planeten Gaia Harmonica (Jorden). Vi kommer att skapa ett mer planetärt medvetande genom globala meditationer mm.

Meditationer av globalt slag kommer vad jag förstår ha bäst effekt under venuspassagen 6 juni 2012, det är rent av livsavgörande enligt Calleman. Vi måste skapa en planetär tidsålder. Fri från religiösa dogmer.

" Det kan här vara på sin plats att påpeka att uppkomsten av en planetär tidsålder inte kommer att leda till en total harmoni, vilket egentligen vore liktydigt med död. Vad som kommer att upplösas är de nationella/religiösa dualismerna och dualismen mellan människa och natur. Dualismen mellanden mänskliga individen och hennes omgivning kommer dock att bestå och i synnerhet kommer individen med sin nya ram för sitt kollektiva medvetande att befinna sig i en ny dualism gentemot kosmos." Carl Johan Calleman i Maya hypotesen - svenskarnar roll för Gaias födelse 2012

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

Pagan
2010-02-09, 23:17
#4

putteriputt ingen som har en fundering??

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

Skogselva
2010-02-10, 18:39
#5

#3 Du lurar mig att fråga om venuspassagen. Vad är/innebär det?

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

[GunillaR]
2010-02-10, 19:01
#6

Tror det är när venus går mellan jorden och solen

Pagan
2010-02-10, 19:05
#7

Wikipedia:

Venuspassage är en spektakulär astronomisk händelse. Den inträffar när planeten Venus står i nedre konjunktion, det vill säga när Venus passerar mellan jorden och solen samtidigt som planeternas banplan skär varandra. En Venuspassage tar ca 6 timmar. Under passagen kan Venus ses som en liten rund fläck som rör sig över solytan. För att riskfritt kunna betrakta en passage krävs samma sorts försiktighet och hjälpmedel som vid solförmörkelser.

I den tidiga astronomin var Venuspassager ett viktigt instrument för att uppskatta avståndet mellan jorden och solen med hjälp av parallaxmätning.

Venuspassager är sällsynta och inträffar i ett mönster som upprepas vart 243:e år, med ett par av passager med 8 års mellanrum separerade av ett tidsinervall på 121,5 eller 105,5 år. En Venuspassage inträffade den 8 juni 2004 och nästa passage äger rum 6 juni 2012. Därefter dröjer det till år 2117 innan fenomenet kan beskådas på nytt. Passagen 2004 var den sjunde passagen som människan kunnat iaktta med hjälp av teleskop. De tidigare inträffade 1631, 1639, 1761, 1769, 1874 och 1882.

Det var den tyske astronomen Johannes Kepler som först beräknade planeternas banor och rörelser och därmed förutsåg fenomenet Venuspassage. Kepler, som dog 1630, fick tyvärr inte själv uppleva någon passage

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

Skogselva
2010-02-10, 19:16
#8

Okej, då vet jag Glad

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

Justie
2010-11-13, 23:40
#9

Kommer vi att dö? För dödens stämmer väl in ganska så bra med #0?

We accept the love we think we deserve

Pagan
2010-11-14, 11:18
#10

Död - kan ju betyda så mycket. Tarot kortet döden indikerar ju egentligen att det som ska dö är det gamla synsättet och värderingarna för att ge plats för det nyaFlört Har läst om domedagsprofeternas åsiker gällande Mayakalenderns tideräkning och vad slutet på kalendern betyder - men tycker själv att det är rent nys. Är det detta du refererar till?

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

[GunillaR]
2010-11-14, 12:49
#11

# 9 - Ingen kan svara på den frågan. Dö ska vi alla någon gång, det är det enda som vi säkert vet.

Men man kan ju också använda döden som ett uttryck av transformation, då man går från en lägre medveten värld till en högre medveten värld. Denna transformation pågår för fullt och det har den gjort sedan 1999. Det är därför som alla ekonomiska system kraschar nu eftersom dessa inte har något med den nya världen att göra.

Vad gäller domedagsprofetiorna så är jag inte någon anhängare eller spekulatör över dessa.

Upp till toppen