Etiketterartiklarövriga-redskap
Läst 122837 ggr
[GunillaR]
2010-06-09, 02:10

Kiromanti - Att spå i händer

Ordet kiromanti kommer av det grekiska ordet för hand, cheir. Andra beteckningar som kirosofi eller kirologi, täcker samma begrepp. Allmänt sätt är kiromanti närmast en gemensam beteckning på all handläsning, men vissa specialister skiljer mellan kiromanti (läran om hur handflatan förutsäger framtiden och ödet) och kirognomi eller kirosofi (som sysslar med personligheten och karaktären hos handflatans ägare).

Att studera linjerna i handflatan har alltid varit omtyckt. Det nämns i de 3000 år gamla indiska Vedadikterna, och vi vet att forntidens kineser kunde läsa i linjerna i både fötter och händer. (Framtidsförutsägelser och karaktärsbedömning utifrån fotens linjer - pedomanti - förekommer fortfarande i Kina men är praktiskt taget okänt i västerlandet.) Aristoteles anses ha varit den förste i västerlandet som talade om kiromantin, och man tror att kiromantins konst och vetenskap uppstod i Asien och så småningom nådde Grekland, varifrån den som de flesta andra former för mänskligt vetande spreds till resten av Europa. Den dyker till och med ibland upp i medeltida böcker, där de lärde ägnade den en smula uppmärksamhet bland beskrivningarna av alkemi, teologi och andra mera traditionella ämnen.

Vissa knyter kiromantin mycket nära till astrologin, medan andra betecknar den som en underavdelning av fysiognomin (se Frenologi och fysiognomi), läran om människans yttre som uttryck för de andliga egenskaperna. Under 1500- och 1600-talen började kiromantins storhetstid då regler för läsning i handen fastställdes.

Fördelen med den populära handläsningen är naturligtvis dess uppenbara enkelhet. Man behöver ingen utrustning som kristallkulor, stjärntabeller eller tarotkort. Därför är det inte förvånande att kiromantin är en av de mest använda metoderna ibland "gör-det-själv-spåmännen".

gulhand.jpg

Konsten att läsa i handen

Kiromantikerna är överens om att den vänstra handen avslöjar personens nedärvda karaktärsanlag, medan den högra visar den personliga särprägeln och möjligheter. För att få en ledtråd börjar man med att studera handens form. Denna kan variera mellan "elementärhanden" som är bred, kortfingrad och kraftfull och tyder på tröghet, jordnärhet och styrka, och "idealhanden" som sägs tillhöra en opraktisk estet. Det finns några standardbetydelser:

  • långa fingrar (längre än handflatan) anses betyda känslighet och intelligens och korta fingrar motsatsen.
  • spetsiga fingrar tyder på fantasi medan trubbiga fingertoppar anger förnuft.
  • markerade fingerleder tillhör en logisk och metodisk person.
  • släta fingrar är  lika med intuition
  • stora fingrar antyder envishet
  • krokiga fingrar visar på ondska
  • utspridda fingrar tyder på självständighet.
  • stor tumme tyder på en stark personlighet
  • inåtvänd tumme visar inåtvändhet
  • utåtvänd tumme innebar utåtvändhet

Förutom dessa och flera andra faktorer, som för övrigt varierar från den ena handläsaren till den andra, anknyter de flesta fortfarande de olika fingrarna till astrologins zodiak.

Pekfinger motsvarar den kungliga planeten Jupiter och betecknad personens prestationer. Ett kort pekfinger (kortare än ringfingret) kan alltså betyda osäkerhet, medan ett starkt Jupiterfinger, särskilt i kombination med en kraftig tumme, tyder på framgång.

Långfingret har samband med den kalla och dystra Saturnus. Om det är mycket långt innebär det psykisk obalans, medan ett kort Saturnusfinger betecknar en person med intuition och kanske kreativitet.

Ringfingret hör till Apollon och Solen. Om detta är välformat tyder det på känslomässig obalans. Det är en gammal folktro att en blodåder löper direkt från vänster hands ringfinger till hjärtat, och ur detta har kärlekssymbolen uppstått att sätta förlovnings- och vigselringen på detta finger.

Lillfingret är knutet till Merkurius och har i regel samband med relationer till andra människor. Ett lillfinger som sitter långt ifrån de övriga antyder svårigheter i relationer. Ett långt lillfinger står för intelligens¨

Varje led på varje finger har på motsvarande sätt fått sig tilldelad vissa samband. Allt detta tjänar dock bara till att ge vissa riktlinjer, eftersom den egentliga läsningen och svåra konsten ligger i handens linjer och sk "berg".

Bergen ligger längs handens utsida och vid roten av varje finger. De sistnämnda är knutna till samma astrologiska tecken som själva fingret. Ett välutvecklat venusberg tyder på stor fysisk energi och stor vitalitet på det sexuella området. Ett kraftigt månberg berättar om fantasi och skaparförmåga. Ett litet månberg tyder på brist på stadga och en tendens till att blanda sig i andras liv. Ett stort Jupiterberg pekar på höga ambitioner. Ett välutvecklat Saturnusberg tyder på allvar gränsande till tungsinne. Ett köttigt Apolloberg antyder utåtvändhet och ett kraftigt Merkuriusberg en kritisk personlighet.

guldplutt.png

Handens linjer

Den viktigaste delen av kiromantin är läsningen av handens linjer, där var och en har fått namn efter de funktioner den berättar om.

Livslinjen säger ingenting om längden på en människas liv, utan snarare om hennes fysiska vitalitet. Vad som är underförstått är att en begränsad vitalitet eller energi inte nödvändigtvis tyder på en tidig död. Det som är intressant är brott eller korsningar med andra linjer. Detta kan tolkas som sjukdomar av olika allvarsgrad. Ett avbrott på livslinjen kan också betyda en drastisk förändring i människans liv. Om livslinjen börjar högre upp än huvudlinjen tyder det på en kall och beräknande karaktär, medan det motsatta visar en livlig läggning.

Huvudlinjen är knuten till människans personlighet och talanger. En lång linje tyder på stor förståelse i kombination med en välutvecklad fantasi om linjen böjer ner mot månberget. Om linjen bildar ett kedjemönster visar detta på en intellektuell aktivitet som begränsas av ojämn koncentrationsförmåga.

Hjärtlinjen undersöks ofta av amatörkiromantiker i avsikt att hitta små brott som kan vittna om ombytlighet i kärlek En stark, lång linje tyder på djupa känslor, trohet och ett rikt kärleksliv, men också att man går fri från allvarliga hjärtsjukdomar, ty denna linje har förbindelse både med det verkliga hjärtat och hjärtat i bildlig mening. En god kiromantiker jämför hjärtlinjen med huvudlinjen och ser hur intellekt och känslor följs åt.

En stark ödeslinje sägs antyda en stark personlighet och förmåga att inordna sig. Denna linje visar mer om en människas tidigare liv än någon annan linje, säkert därför att de viktigaste valen ska träffas under denna period, val som får stor betydelse för personens vidare öde.

En tydlig morallinje visar på en ytterst känslovarm natur.

Berömmelselinjen berättar om graden av kreativitet och intuition. Många små linjer visar på att man har många intresseområden.

Intuitionslinjen börjar på (eller tätt intill) ödeslinjen och slutar på Merkuriusberget, och ju bättre detta stämmer desto större är personens psykiska förmåga. Brott på intuidionslinjen betyder besvär med matsmältningen, kedjemönster betyder huvudvärk.

Tre tydliga armband visar att man får vara frisk och ha det bra i framtiden.

Slutligen studerar den grundliga kiromantikern handens små fläckar och figurer som stjärnor, kryss, fyrkanter och trekanter. Det anses att stjärnor på ett berg betyder ryktbarhet, fläckar betyder sjukdom, en korsad linje skada, en fyrkant stabilitet och att en ö betyder ett hinder som skall övervinnas

Utvecklingen

Otaliga människor tror på kiromanti utifrån övertygelsen att det är mera troligt att våra inre personligheter avspeglar sig i huden och att detta skulle vara mycket säkrare än astrologi eller att spå i kort. Ingen psykolog förnekar att en människas bruk av sina händer, i gester såväl som i manuellt arbete, avslöjar mycket. Dessutom har man aldrig sett exempel på två människor med samma mönster, inte ens enäggstvillingar. Fördelningen av bergen bestäms av svettkörtlarnas placering och ligger så fast att mönstret så att säga är permanent och framträder igen till och med efter hudtransplantationer.

Anatomerna hävdar att det enda ändamålet med handflatans fåror är deras funktion som vecklinjer när man knyter handen, men det förklarar inte varför huden lägger sig i vissa veck och inte i andra. Under de senaste årtiondena har amerikanska forskar skapat en helt ny disciplin som de kallar dermatoglyfi och som försöker hitta samband mellan onormala handflatsmönster och medfödda fysiska åkommor.

1959 visades det att mongolism beror på en kromosomavvikelse som också ger utslag i att hjärt- och huvudlinjen sammanfaller. Denna linje kallas "aplinjen" därför att den ibland förkommer hos större apor. Enligt kiromantitraditionen skulle den betyda antingen sinnessjukdom, kriminalitet eller mental obalans. Sedan dess har omkring 30 medfödda åkommor förknippats med vissa handflatsmönster, och eftersom några av dem uppkommer före rubbningen kan de vara till hjälp för läkaren

Om dessa vetenskapliga bekräftelser av kiromantins yttre ramar ska tas som ett försvar för hela konsten eller ej, beror fortfarande på den enskildes uppfattning och övertygelse.

ruta.png

Källa: Naturligt & Övernaturligt ISBN 91-37-09486-6

Bilder:

Löpsedelsbilden är en Caravaggio. Tavlan målades 1594-95 och hänger på Louvren i Paris.

Den lilla gula bilden är hämtad från en gammal orientalisk beskrivning av handläsning.

Bilden på handen med linjerna är gjord av Gilla och får gärna användas för egna övningar.

Artikeln är skriven av Gilla i juni månad 2010

[GunillaR]
2010-06-09, 02:18
#1

Här är en bild över handflatans olika linjer och berg.

[Spanaren]
2010-06-09, 17:54
#2

Intressant och mycket lärorikt … tack Gilla Kyss Ska studera detta ännu bättre när jag kommer hem på söndag.

/kram Spanaren

Ps Ser att det var denna hand med alla de olika linjerna och som tog så mycket av din tid i helgen som var Förvånad

Ds Har förstorat din bild med alla linjer och sparat … tack!

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Skogselva
2010-06-09, 18:03
#3

Jag tycker kiromanti är svårt, framför allt när man ska bestämma formen på någons hand och fingrar.

Finns det någon bra bok där man tydligt kan se exempel på spetsig, trubbig o.s.v.?

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

[GunillaR]
2010-06-09, 18:21
#4

Om någon vill ha handen att träna på och själv rita in sina linjer så kommer här en bild.

[GunillaR]
2010-06-09, 18:27
#5

# 2 - Jo den där tog en "liten" stund, puh!

# 3 - Skillnad på spetsiga och trubbig fingertopp. Handen på bilden har varken spetsiga eller trubbiga fingertoppar, men visst kan man se skillnad. De flesta fingertoppar är nog ovala.

Om du tittar på dina egna så kan du ju se efter om där är någon av fingrarna som har en spetsigare form än de övriga.

Om jag tittar på mina så är mina lillfingrar spetsigare än de övriga.

Skogselva
2010-06-09, 18:32
#6

#5 Det var fingrarna det, men resten av handformen då? Flört Jag har nämligen svårt för hela den biten.

Annars är det nog ovala fingrar här.

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

Skogselva
2010-06-09, 19:23
#8

#7 Tackar

Pernilla, värdinna för Månväsen ifokus och för Epoker ifokus. På månväsen kan ni just nu läsa om Den flygande holländaren, Spöken, m.m. och på Epoker finns att läsa om East India Trading Company och absint - men självklart mycket mer, bland annat stridvagnsspärrar och utdöda yrken!

Jag söker också medarbetare/artikelförfattare till båda sajterna. Är du intresserad av antingen Folktro eller Historia - eller kanske både och, så låt mig veta! Glad

Mysan59
2010-06-09, 21:11
#9

Håller med Skogselva, det är jättesvårt!

[GunillaR]
2010-06-09, 21:46
#10

# 6 och 9 - Studera händer!

Händerna är unika på varje människa. Vissa har nästan som skulpterade fingrar och andra har raka fingrar. Vissa har långa "pianofingrar" och andra har korta breda fingrar.

Handflatan har också olika form på olika människor. Ibland är fingrarna lika långa som handflatan, ibland längre.

Vissa har spretande fingrar och andra har tätt sittande.

Så nu är det hög tid att iaktta händer som ni träffar Flört

Isa56
2010-06-09, 22:19
#11

Tack för en jättefin och välarbetad artikel. Ska studera mina händer noga. Flört

Funderar Obestämd Jag är vänsterhänt precis som min mor var (hon fick ju lära om i skolan, var ju så på den tiden) Vi misstänker dessutom att min biologiska mormor också var vänsterhänt (konstigt nog är ingen av mina 4 barn vänsterhänta)

Gäller samma betydelser för mig som för högerhänta. Att mina nedärvda karaktärsdrag ligger i den vänstra handen?

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"  

[GunillaR]
2010-06-09, 22:22
#12

# 11 - Jag tror inte det har någon betydelse om man är vänster- eller högerhänt. Handens linjer och former förändras inte beroende på detta. Möjligen att du har en kraftigare vänsterhand. Du kan ju kolla!

Isa56
2010-06-09, 22:26
#13

Har jag aldrig tänkt på, men min vänsterhand är ganska mycket bredare och plattare än min högra.Flört Fast dom är lika skrynkliga båda två Skrattande

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"  

[GunillaR]
2010-06-09, 22:31
#14

Den hand som man använder blir mera muskulös.

"skrynkliga", he he Skrattande

Mysan59
2010-06-09, 22:46
#15

Jaha, ska försöka tänka på att studera händer lite mer då Flört

nillanb
2010-06-10, 10:08
#16

Tack Gilla !

En så intressant och spännande artikel Tungan ute den ska jag läsa fler gånger!

Det är svårt att *läsa* händer.. min faster kan men hon har inte delat mid sig av sin kunskap Tysttill mig men vi bor i olika länder och ses ju kanske inte tillräckligt länge för att hinna med det.

 

[Linda-E]
2010-06-10, 10:31
#17

För något år sedan så blev jag spådd i min hand. Det var häftigt.

Jag köpte då boken Tyd handens tecken av Tre Mccamley. Det var svårt att få tag på boken, köpte den i en gammal bokhandel i Göteborg via nätet. Den är så bra och den beskriver så utförligt.

[GunillaR]
2010-06-10, 13:13
#18

Jag blev spådd i hand en gång för länge sedan av en zigensk sibylla. Det var på Kiviks Marknad. Jag och min väninna gjorde det mest av skoj. Hon berättade en del som senare kom att stämma. Precis när det var färdigt så ryckte hon åt sig min hand igen och då tittade hon inte i handen utan blundande, och så sa hon: "Du kommer att bli hastigt sjuk ganska snart, men det kommer att gå över snabbt och det är inget farligt. Men det kommer göra ont."

Vi hade ju gått omkring där på marknaden och köpt lite och även smakat lite på en del gott att äta. Och så kom vi till ål-tältet och tog var sin bit ål och åt. Det var första gången jag blev varse om att min mage inte tycket om rökt ål. Precis innan vi skulle cykla hem (vi bodde i hennes föräldrars stuga bara en kort bit därifrån) så fick jag våldsamma kramper i magen och fick tillbringa en stund på toa. Så hon hade helt rätt sibyllan, och jag blev jättepaff att det skulle slå in så snabbt!

[GunillaR]
2010-06-10, 21:03
#19

Man kan ju fråga sig om kiromantin är knuten till medialitet och clairvoyance. Men det är nog så att man kan jämföra med tarotkorten och andra redskap, att det finns regler att följa och om man kompletterar med intuitionen så blir det bästa resultat.

Pagan
2010-06-11, 10:48
#20

#18 Ja det var ju värst vad snabbt det slog in. Lite läskigt. Mycket bra artikel Gilla. Ska genast kopiera alla bilder. Har försökt mig på detta med att läsa händer men tycker att det är så mycket att hålla reda påObestämd men nu kanske jag kan försöka mig på det igen. Har en gammal bok från mystikens värld som handlar om detta, men den var inte lika lättförstålig som din artikel Gilla. Skulle oxå tro att det har mycket med intuitionen att göra. fast först måste man kunna grunderna sas. Kram på dig.

Om du tror att du vet allt, är du dåligt underrättad

Sajtvärd Tarot

NessaInglorion
2010-07-09, 14:25
#21

Åh vad intressant Gilla! Skrattande

Ska se om jag kan tyda mig själv haha.

"Låt själen vara fri"

[Sol69]
2013-09-27, 18:54
#22

Puttar upp denna för det tycker jag är intressant.. men jag kan dock inte spå i händer 😕

Är det någon annan här inne som kan det 🤔

Hur lyckades ni lära er det i så fall 🤔

Skulle vara intressant att veta.. 😃

Upp till toppen