Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Andra redskap än tarotkorten

Völvan

2012-02-15 20:35 #0 av: Pagan

Denna artikel ska handla om Völvorna (även kallade valor) från vikingatiden. Vi börjar med Herulernas återintåg i Norden. Runt år 870 kom de till Island för att skapa sig en fristat. De levde efter gamla traditioner där kvinnor var rådgivare och kultledare - gy∂jor och Völvor.

Völvan

Kvinnorna hade en stark position i samhället vid denna tid. De hade arvsrätt och deras barn ärvde moderns namn, de ägde gods och gårdar. Kvinnorna var kulturbärare, förde vidare släktens historia, utvecklade berättarkonsten, skaldade dikter och magiska besvärjelser. I dessa herulsläkter hittar man de stora isländska skalderna som verkade över hela Norden under 1000-talet. De skötte offer och var läkekunniga, synska och magikunniga.

Völvan - Vala - Stavbärerska

Völvan var en väldigt speciell person i det förkristna, vikingatida samhället. Hon var en sejderska, en slags spåkvinna med förmåga att se in i framtiden. Hon kunde försätta sig i trans och hamnskifta. (byta till djurs skepnad mm) I den fornnordiska mytologin möter vi Völvan på ett flertal ställen. Det mest omtalade är kanske Völvans spådom (Voluspá) som inleder den så kallade Poetiska Eddan. Där förutspår hon jordens, gudarnas och makternas undergång vid Ragnarök. Völvan ärvde sina kunskaper och lärde och levde därefter. Hon hade ett kringflackande liv. Drog från by till by varefter hon blev kallad. Det var först senare som en större by kunde ha en Völva boende stadigvarande. Hon tog ganska bra betalt för att dela med sig av sina kunskaper.

Från artikeln Vikingarnas världsbild - mytologin och makten Läser vi följande; Den förkristna religionen i Norden var i högsta grad en del av människors vardag. Fynd och forskning visar att mytologins värld speglades i byggnader och levnadssätt. En viktig del av kulten stod de kvinnliga sierskorna - Völvorna - för.

"De hade lagt henne utsträckt på rygg i ett vagnsunderrede som lyfts bort från sina hjul. Hon som haft en väldig makt under sin levnad låg livlös, de bara fötterna stack fram under den enkla linnesärken. Runt två av tårna glänste något så ovanligt som ringar. Men så var det heller ingen ordinär vikingakvinna som lagts till sista vilan, intill den danske kungen Harald Blåtands borg Fyrkat på Jylland. Det var en Völva, en spåkunnig sierska; en kvinna som man vid denna tid, på 900-talet, ansåg hade stort inflytande på människornas tillvaro. Fisk i näten, lycka i kärlek, god vind på havet - allt låg i hennes händer.
Völvornas uppgift var att se in i framtiden. Långt ifrån alla behärskade konsten - Völvan i borgen Fyrkat var en av få utvalda.... Hon en av kungens mest betydelsefulla medarbetare. Och hennes uppgift var inte fredlig, som man kanske förleds att tro eftersom hon var kvinna. En viktig syssla för en Völva var att spå framgång eller motgång i krig. Kvinnan i Fyrkat grävdes fram av arkeologer under 1950-talet. Hennes andliga särställning bekräftades av fynden, till exempel en stav som användes vid trolldomsseanser".

Codex Regius (även kallad Den poetiska Eddan) är en medeltida isländsk handskrift nedtecknad omkring 1270 av okända författare. Den består av muntligt traderade sånger från förkristen tid. Den innehåller 45 pergamentsblad (8 saknades då den återfanns) och innehåller nästan alla Edda dikterna , dvs. kväden . från 850 - 1200, de flesta skrivna på fornyrdislag, och är den huvudsakliga källan till kunskap om den nordiska mytologin.

Codex Regius inleds med den välkända dikten om Völuspá -Völvans Spådom. Här kallas en Völva av gudarna för att berätta för Oden om Världens Undergång. Hon beskriver hur världens skapades och dess förvandling från kosmisk harmoni till konflikt som slutligen leder till Ragnarök - världens undergång. Detta säger ju en del om hur Völvans roll var om hon kallades av gudarna att informera självaste Oden om hur världsalltet fungerade

I Skalholtsboken (Skálholtsbók) som är en isländsk pergamenthandskrift nedtecknad från 1400 talet, och innehåller bl.a. de två versioner av Erik den Rödes saga (Erik född omkring 940 död strax efter år 100, var Grönlands upptäckare), som bevarats, författare okänd, återfinns flera berättelser om hur betydelsefulla Völvorna var för dåtidens folk. Bl.a. en berättelse om hur Völvan Porbiorg sejdade. Det var nödår och Porbiorg bjöds hem till den förnämsta bonden i bygden. Hennes besök hade varit länge efterlängtat då enbart hon kunde ge dem svar på hur problemen kunde lösas eller hur länge nöden kunde fortgå. Hon bjöds av det finast huset förmådde, vilket också inkluderade alla hjärtan efter de slaktade djuren (det var allmänt känt att om du åt djurens hjärtan så fick du djurets kunskap och/eller egenskaper). Hon ber att få sova över och ge dem svar under morgondagen.

"Hon bad, att man skulle skaffa de kvinnor, som kunde den magiska kraftsång, som krävdes för sejdens utövande. Härvid svarade Gudridr: jag är varken trollkunnig eller någon spåkvinna, men min fostermor Halldis lärde mig dock på Island den trollsång, som hon kallade Vardlokkur... Kvinnorna slogo nu en ring omkring sejdhällen, på vilken Porbiorg satt. Nu sjöng Gudridr... Spåkvinnan tackade henne för sången och sade, att många av de väsen, som eljest velat vända sig ifrån dem och icke visa någon lydnad, nu sökt sig dit, då de tyckt att sången varit vacker. "Nu kan jag", sade spåkvinnan, "lätteligen se många ting, som förut voro dolda för både mig och andra. Jag kan säga det, att detta nödår icke skall vara längre än i vinter; med våren skall allt bliva bättre... "

Efter detta berättar hon för Gudridr om hennes goda lycka i framtiden och alla som hade frågor fick dessa tjänstvilligt besvarade av völvan och allt hon sade blev sanning med undantag för några mindre saker. Völvan hämtades senare av en man från en annan gård till vilken de begav sig.

I samma bok beskrivs hur Völvan var klädd:

"Över sig hade hon en blå, med remmar sammanhållen mantel, som var besatt med stenar ända ned till flikarna. Om halsen hade hon glaspärlor och på huvudet en svart lammskinnshuva, som var fodrad med vitt kattskinn. I handen hade hon en stav försedd med en knapp. Denna stav var prydd med mässing och besatt med stenar upptill, runtomkring knappen. Omkring midjan hade hon ett av fnöskesvamp gjort (eller försett) bälte, på vilken hängde en stor skinnpung. I denna förvarade hon de trolldomsmedel hon behövde för utövandet av sin konst. På fötterna hade hon ludna kalvskinnsskor med långa och starka remmar, vilkas ändar sutto stora mässingskulor. På händerna hade hon kattskinnshandskar, som invändigt voro vita och ludna.

Då Völvan utförde sitt uppdrag, själva divinationen eller befann sig under sejd som påverkade den verkliga världen satt hon på en sejdhäll. Den skulle likna en kulle eller ett berg och sedan skulle där finnas en dyna med fjäderstoppning som hon kunde sitta på.

Völvans redskap var en stav, stavens funktion var inte bara en maktsymbol utan var också ett redskap med vilket hennes själ färdades mellan världarna. Många Völvors gravar har återfunnits och med sig hade de sin stav. I Historiska museets samlingar finns fyra Völvestavar. De är av järn och har detaljer i brons. Den mest storslagna staven är Klintastaven funnen på Öland. Många saker återfanns i denna grav som visade på att kvinnan varit en högt respekterad och ärad person under sin levnad. Klintastavens övre del har en formation av fyra järnstenar som bildar en spolformig korg kring mittstången (se bild) som kröns av ett litet hus där det ursprungligen stått fyra djur med huvudena vända mot husets tak. Det spekuleras om att huset föreställer odens boning där geten Heidrun betar på dess tak. Varför staven har en spolformad formation som drar tanken till vävande och lin spekuleras det kring. På historiska Museet skriver de om Ödesgudinnorna och livstråden; "Det är svårt att blunda för tanken att Völvestavarna är gjorda för att efterlikna linkäppar. Men varför? Kopplingen mellan linet och Freja finns där som vi sett, men spinnandet då, hur ser kopplingen till Völva och sejdande ut där? Återigen kanske vi finner svaret i den fornnordiska mytologin. Där berättas att de tre nornorna Urd, Verdandi och Skuld sitter och spinner vid foten av världsträdet Yggdrasil. Nornorna är ett slags ödesgudinnor som spinner, mäter upp och klipper av livets tråd (linet); ett göromål av samma klärvoajanta slag som Völvans sejdande och siande om framtiden. Genom staven med vars hjälp man spann livets tråd visade Völvan vem hon var och vilka hon var lierade med; i sanning en förkristen härskarinna. Och vem vet, kanske staven som sådan också är en symbolisk återgivning av själva världsträdet?"

Völvan hade ofta Nornor till sin hjälp. Nornornas namn i Völuspa var Urd, Skuld och Verdandi. Troligtvis var även Valkyrior närvarande i vissa fall också. Jag har funnit vissa texter under tidens gång där Nornan Skuld, dyker upp som valkyrienamn i andra sammanhang. Valkyriorna var kvinnliga väsen som valde ut vilka det var som skulle dö på slagfältet, men de var även uppassare till döda krigare i Valhall.

Boktips:

Författarkollektivet Saga Borg skrev Jarastavens vandring. En bokserie i 9 delar. Serien är av Fantasy genren men den har många intressanta aspekter kring liv och leverne, runorna och sisandets konst. Den handlar om Völvan Siri och hennes dotter Jorun. Gillade du Sagan om Isfolket kommer du älska dessa. Kan varmt rekommenderas.

Ordförklaringar:

Völva: Kvinna som praktiserar sejd mot betalning. Ordet Völva betyder stavbärerska och precis som ordet säger så har staven en viktig roll för Völvan under sejden. Staven är en symbol för makt/kraft och vissa tror att Völvan använder den som färdredskap för sin själ under sejden.

Fornyrdislag: Gammalt versmått eller fornkvädesform.

Kväden poesi, versmått, saga - för att lättare minnas de muntliga berättelserna, innan skriften.

Erik den Röde Grönlands upptäckare hans son Leif Eriksson, räknas som Amerikas upptäckare. Leif införde kristendomen på Grönland, men E. förblev hedning till sin död.

Ragnarök - jordens (Universums?) undergång

Sejd: Utövande av trolldom i ett transliknande tillstånd. Själva utförandet av sejd gick ut på att Völvan försattes i trans genom att inta en brygd och sedan sjungas i tillstånd av ett antal kvinnor. Syftet var att frigöra hennes själ som då kunde ta plats i t.ex. ett djur för att kontakta andevärlden och få kunskap om vad som komma skulle.
Norna: Spinnande ödesgudinna, Urd, Skuld, Verdandi:

Skuld - Framtiden. Blivandets, Framtidens norna. Spinner ödestrådarna som styr varje människas liv, från födseln till döden. Hon är också en Valkyria.

Urd - Ödet. Forntidens norna och den förnämsta av dem. Bodde under Yggdrasil, vid Urdarbrunnen.

Verdandi - Vardandet, nutiden. Nutidens, norna. Vackraste nornan men minst mäktiga.

Valkyria: Kvinnlig gestalt som eskorterar krigarna till Valhall Spjutbärande, hjälmklädda, beridna. De är kampjungfrur som på Odens uppdrag ingriper i striderna och kallar de utvalda till valhall. Snorre skriver att Oden sänder dem till varje strid. De råder över förloppet, vilka som skall stupa, vilken sida som vinner. Valkyriornas namn syftar på kampen eller på kampens larm, stridens ljud.

Stina Helmersson och Uno Röndahl: Herulerna: det bortglömda folket (2005). Epona Förlag

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fornyrdislag

Gällande Erik den Röde och Skaltholtsboken är Citaten tagna från Gro Steinsland Fornnordisk religion, Natur och Kultur, 2007

Bild och information: Klintastaven:

http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/2007/mfmars2007/

Artikeln Vikingarnas världsbild - mytologin och makten: http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=1422

Nornor; http://sydnet.net/daggpilen/mytologi/mytologi.htm

löpsedelbild: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ed0048.jpg

Anmäl
2012-02-15 21:45 #1 av: christel70

Ah, vad intressant!Tungan ute

Jag har läst många böcker som handlat om völvor bla den serien av Saga Borg.

Tack Pagan för en jättebra artikel!

Anmäl
2012-02-15 22:44 #2 av: fridelfina

Vilken toppenartikel! *gör vågen för Pagan*

   
Anmäl
2012-02-16 00:12 #3 av: [MorganLeFey]

Tack så mycket Pagan! Glad

Jag har ju läst Jarastavens vandring, och blev efter denna serie väldigt tagen av völvornas leverne. De hade makt och respekt men samtidigt så var det säkert inte så lätt alla gånger. Deras liv måste ha varit väldigt spännande!

Jag kände väldigt starkt när jag läste boken, och ibland undrar jag om jag inte skulle kunna varit något sådant i tidigare liv.

Förresten det där om Ragnarök, det kan ju vara nutid!

 

Anmäl
2012-02-16 14:38 #4 av: LinaLj

Jag kan rekomendera att man tittar närmare på gravfältet på Tuna gård utanför Västerås om det här ämnet intresserar. Det är ett gravfält där högtaktade kvinnor verkar ha fått en framträdande roll, nästan alla begravda i båtar. Vissa av kvinnorna var släkt och gravarna sträcker sig över 700 år. Den äldsta är en stor stensättning med en träkammare i mitten från ca 300e.Kr. Alla kvinnorna har fått storslagna gåvor med sig i sina gravar och då Tunagårdar ofta har varit administrativa och kulturella center under vikingatiden och kanske även innan dess så anser många arkeologer att dessa kvinnor har haft en viktig roll som ev völvor eller sejd kvinnor.

Jag kan verkligen rekomendera boken "Forntida kvinnor" av Chatarina Ingelman-Sundberg. Den tar upp kvinnor från stenåldern fram till medeltid, mycket intressant och lättläst.

Anmäl
2012-02-16 16:57 #5 av: [MorganLeFey]

# 4 - Det låter ju väldigt intressant. Synd att man har lite långt till Västerås.

Chatarina Ingelman-Sundberg är ju en mycket utmärkt författare som anknyter till historisk tid. Har läst om Anne Persdotter-böckerna. Forntida Kvinnor måste jag ju bara ha tag på! Tack för tips Glad

Anmäl
2012-02-16 19:23 #6 av: Pagan

Bra att Ni gillar mina skriverierSkrattande

Anmäl
2012-02-16 23:13 #7 av: [MorganLeFey]

# 6- De är väldigt inspirerande!Flört

Anmäl
2012-02-17 18:05 #8 av: Hellas

Jätteintressant artikel Pagan, tack!

//Hellas Medarbetare på http://spiritualism.ifokus.se/
Anmäl
2012-02-17 19:29 #9 av: Isa56

Klart vi gillar dina skriverier. Kyss Alltid lär man sig något.

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl
2012-02-19 20:12 #10 av: Pagan

Tack Isa och HellasKyss

Anmäl
2012-02-19 21:21 #11 av: Skogshumblan

Tackar Pagan! Så spännande det var.

Anmäl
2012-02-19 21:30 #12 av: Pagan

Tack Skogis.Kyss

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.