Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Andra redskap än tarotkorten

Runornas betydelse

2012-02-15 19:50 #0 av: Pagan

Det finns en uppsjö av information om hur du går tillväga då du skapar dina egna runor. Vilka material som går att bruka och vilka för och nackdelar det finns. Trä, snäckor, sten eller ben mm. Hur du sedan ska inviga dem och hur du bäst förvarar dem. För mig så är det intentionen som styr. Genom insikt, instinkt och intuition kan det ju bara bli rätt. Jag berättar här om hur jag gick till väga då jag skapade mina runor, hur jag initierade dem och hur jag använder dem.

När jag läst om runorna och blivit så pass fascinerad och nyfiken av dem så beslutade jag mig för att skapa mina egna. Jag ville att de skulle vara i trä och valde enträ då bonden här i trakten tagit till vara på en del "stormrester" som han skulle ha till stolpar. Jag fick gärna ta de mindre grenarna. Jag sågade små slantar och ristade med en kniv som jag helgat för ändamålet. För att få ristningarna mer framträdande så tog jag lödkolven till hjälp och sedan smorde jag in dem i mitt eget blod. Jag hade sedan en liten ceremoni för mina runor och ljudade dem, sedan fick de ligga och bada i månljus tre nätter i rad. Avslutningsvis så sydde jag en påse som jag förvarar dem i. Detta har känts rätt för mig att göra.

När jag använder mina runor så gör jag i stort sett så som jag gör med tarotkorten. Jag lägger tre runor för De tre nornorna Urd, Verdandi och Skuld - dåtid, nutid och framtid. Eller någon annan stjärna som känns rätt för att besvara min fråga. Många gånger så tar jag en runa för dagen som vägledning.

Tolkningstexter för runorna finns ju mängder av på webben och en del länkar finner du längst ned. I boken "Nyckel till den Nordiska visdomen" finns tolkningar för var runa och beskrivs mer som " ett försök att visa på de stora möjligheter till ökad medvetenhet om livets skeenden som runorna kan ge" texterna ska tolkas mer som symboler och din intuition styr tolkningen. På samma sätt som för tarotkorten så finns det en grundbetydelse för runan men själva frågan, din livssituation och din intuition är sedan till god hjälp då du tolkar runorna.

Runorna - 24 till antalet i Futharken är indelade i tre ätter med 8 runor i varje. Ordet ätt har i detta sammanhang inget med släkte att göra, utan kommer av ordet åtta, precis som tjog kommer av ordet tjugo. Ätterna är Frejs ätt, Hagals ätt och Tyrs ätt. Varje ätt börjar på gruppnamnets begynnelseruna:

 

 

Frejs ätt:

Feh

Feh, Fehu Ljud: F Innebörd:

Fä betyder boskap, och boskap representerar rikedom och välstånd. Fä-runan symboliserar en fullbordan, cirkeln är sluten.

Fä representerar den egendom och gods som är föremål för handel och affärer (i motsats till Odalrunans fasta markegendom), och detta omfattar även pengar och ekonomi. På det hela taget kan man säga att Fä står för lycka och välstånd.

Den som "nått fram", den som uppnått sina mål kan också ta sig en välförtjänt vila.

Hur man tolkar denna runa omvänd är beroende på tid, plats och omständighet. Den kan definitivt vid vissa tillfällen tolkas som brist på välstånd, ekonomiska trångmål, men även som girighet, överdrivet intresse för det ekonomiska och/eller materiell välfärd. Runornas mångsidighet kräver en stor känslighet vid tolkning av runorakel, och denna runa utgör inget undantag.

F-runan Fehu Grundbetydelse: Fä, boskap, rikedom

Symboliserar materiell och själslig rikedom, lycka och välstånd samt måluppfyllnad

Ägodelar har erhållits, i form av pengar eller tur. Överflöd, ekonomisk styrka. Tecken på hopp, tur, framgång och lycka. Social framgång. Energi, förutseende, fertilitet, skapande.

 

Ur

Ur, Ururz Ljud: U Innebörd:

Ur representerar början, det omanifesterade, det ofödda på väg att födas. Den symboliserar lika mycket Ginnungagapet, tomheten, det ingenting varur hela skapelsen mynnar, som Urkon Audhumbla, den otämjda och vilda. Audhumbla, den första levande varelsen i skapelsen (en kvinna), som ur en isstod slickar fram urguden Bure. Ur handlar alltid om någon slags början, en födelse, någots yttersta ursprung, att sluta en cykel och börja en ny. Ur står för utmaningar av det slaget som har med det okända att göra. Det finns en enorm kreativ kraft i denna runa, och samtidigt den vacklande osäkerhet man kan känna inför något nytt och okänt. Vad ska jag göra nu? Vågar jag ta steget ut i det okända? Vågar jag börja med något nytt, som jag aldrig gjort förut - och kanske ingen annan heller, för den delen? Ur står helt enkelt för vår fria vilja - vår förmåga att fatta nya beslut, som för oss in i nya dimensioner och sammanhang.

Omvänd kan denna runa visa på en ovilja att ta risker, rädsla för det okända.

U-runan Uruz  Grundbetydelse: Ur, uroxe, urkraft

Gryning, nytt liv, återfödelse, energi. Kan symbolisera initiativrikedom och andlig styrka, och kan visa på en förändring av positivt slag.

Fysisk styrka och snabbhet, otämjd potential. En tid med mycket energi och god hälsa. Frihet, energi, handling, mod, styrka, förståelse, visdom. Plötsliga oväntade förändringar (vanligtvis till det bästa). Sexuella önskningar, maskulin potens. Självets formering.

 

Thurs

Thurs, Thurisarz Ljud: Th Innebörd:

Thurs representerar jättarnas släkte, och i synnerhet den förste skapade levande varelsen i universum, jätten Ymer, som av Oden, Vile och Ve blir dräpt, och ur vilkens kropp hela den materiella skapelsen utvinnes.

Thurs står för kaos, transformation, en nödvändig nedbrytande kraft, ur vilkens skärseldslågors aska fågeln Fenix uppstiger. Likt en aktiv vulkan, som täcker landskapet med glödande lava och aska, förbränner Thurs allt som kommer i dess väg - och samtidigt byggs många människosamhällen upp runt just vulkaner, eftersom jorden är så bördig där, och rik på mineraler och annat nyttigt. Det finns något starkt sexuellt i denna Thurs-energi, som definitivt inte manifesteras i romantisk kärlek, utan snarare - om man vill hårddra symboliken - som experimentella gruppsexorgier med S/M-inslag och bondage. Njutning och smärta sida vid sida. Motsvarande energier i andra tankesystem skulle kunna vara någon av gudarna Shiva eller Kali, stjärntecknet Skorpionen eller planeten Pluto, som ju representerar både födelse och död, sexualitet och makt, våld och revolt. Thurs väcker rädsla, eftersom den avslöjar våra allra mörkaste, farligaste och mest destruktiva sidor inom oss. Men rädsla är en bra tjänare, och en dålig herre. Vi måste riva ner det gamla, för att ge plats åt det nya. Thurs representerar i sin sämsta form ondska - men lika ofta den rening, katharsis, ur vilken nya krafter och insikter kan födas. Mycket kraft kan vinnas ur denna runa, men man måste vara beredd på att offra något. Oden offrade sitt ena öga i Mimers brunn för att bli allseende, och Tyr offrade sin högerhand i fenrisulvens gap, men blev oövervinnerlig i strid.
Vägen till visdom och inre rikedom, schamanens väg, är en smärtsam väg, och alla uppvaknanden innehåller både lidande och klarhet. Men på denna väg är Thurs en oumbärlig resurs.

Om denna runa kommer upp omvänd - se upp!

TH-runan Thurisaz  Grundbetydelse: Thurs, jätte, troll

En mycket kraftfull runa, som symboliserar kraft, kaos och transformation, kanske även gudarnas beskydd.

Reaktiv kraft, riktad kraft för försvar eller förstörelse, konlikt. Instinktiv vilja, vital eroticism, regeneration. En tendens till förändring. Healing. Manlig sexualitet.

 

Ass

Ass, Ansurz Ljud: A Innebörd:

Ass är asagudarnas runa. Därför är den mycket kraftfull, i att den är direkt kopplad till alla gudarna, och står för gudomlig kraft och gudarnas ingripande. Rent kosmologiskt kan man föreställa sig att Ur i en skapelseberättelse representerar tomheten, Thurs det stora skapelsekaoset (Big Bang?), och Ass gudarnas ankomst. Nästa runa, Reid, handlar då om den ordning som skapas efter kaoset. Ass representerar även luften, andningen, andedräkten, och därigenom även det vi kallar "anden". Ass representerar all form av direkt kommunikation, som t. ex. talets gåva, sången. I kombination kan dessa olika aspekter av Ass betyda Gudomlig inspiration, budskap från gudarna, andliga insikter och kunskap, samvete. En omvänd runa kan å ena sidan tolkas som att kraften finns där, men att den förvrids, snarare än som avsaknad av den. Men ibland är det också så att en omvänd runa måste tolkas som en avsaknad av just det som den runan representerar. Ass-runan omvänd kan då betyda vad som helst från att gudarna tar sin hand från mig till att jag har fel på mina talorgan. Naturligtvis blir det svårare att tolka runor med fler innebörder, men det är just därför det krävs en erfaren runmagiker för att göra orakel.

A-runan Ansuz Grundbetydelse: Asagud

Symboliserar kommunikation, talets gåva, sång. Kan indikera  att sådana egenskaper kan komma att utvecklas.

Ett klargörande meddelande eller insikt, kommunikation. Signaler, inspiration, entusiasm, tal, sann vision, ordens och namngivingens kraft. God hälsa, harmoni, sanning, visdom.

 

Reid

Reid, Raidu Ljud: R Innebörd:

Reid är Tors runa. Tor bringar ordning och reda (reid - reda), och slår tillbaka thursarnas kaoskrafter. Därför betraktas denna runa ofta som en mycket stark skyddsruna. Reid kallas även Vagnsrunan, och representerar en framåtgående kraft, att resa. Denna runa står även för ordning och struktur i tillvaron, och att övervinnna besvär. I att stå för struktur, och även fyrtalet, representerar Reid även de 4 väderstrecken och de 4 elementen.

Omvänd visar denna runa på oordning, frustrerande stillastående och avsaknad av mål och riktning i livet.

R-runan Raidho, Reid Grundbetydelse: Resa, vagn, rida

Stark skyddsruna, visar på ordning och struktur, att övervinna besvär. Sägs vara Tors runa.

Resor, av alla slag - fysiska eller i meningen förändrad livsstil. En resa, semester, realockering, evolution, flytt. Att se från ett större perspektiv. Att se det viktiga för att kunna fatta rätt beslut. Personlig rytm, världsrytm, livets dans.

 

Ken

Ken, Kauna Ljud: K Innebörd:

Ken har fler innebörder. En av tolkningsvägarna är att den står för elden, och den kallas också för fackelrunan. Följaktligen är den kopplad till guden Surt, i eldriket Muspelheim. Men också den vite guden, Heimdall, som bringar upplysning och kunskap till människorna. Ken står för upplysning och värme, inre såväl som yttre. I indisk tradition talas om Kundalini-kraften - den inre elden. Det finns en hel filosofi som behandlar kunskapen om hur man genom meditation kan kontrollera denna eld, genom att låta den färdas genom kroppens energicentra (chakra) och upp genom kronchakrat (fontanellen). Ken kan även tolkas på detta sätt, som den inre elden vi kan lära oss att kontrollera och använda. En annan innebörd i denna runa är sår, skada eller böld. Man kan då gärna dra den slutsatsen att hur man än tolkar denna runa, så handlar det om farliga och svårkontrollerade krafter, som vi behöver för vår överlevnad, men som vi också lätt kan skada oss på. Liksom det flammande svärdet kan vara till stor nytta, kan det också vändas mot oss, och orsaka svåra skador, kanske till och med död och förintelse. Samtidigt behöver vi elden för att värma oss, för att tillreda mat, baka bröd, smida stålet, bränna keramik och tegel.

Omvänd kan denna runa betyda både en förbrännande, destruktiv eld, såväl som avsaknad av eld - energi, entusiasm. Allt blir mörkt och obegripligt.

K-runan Kauna Grundbetydelse: Sår, böld, eld

Fackelrunan, symboliserar upplysning och värme, sägs också ha koppling till rituella eldar vid firande av vinter- och sommarsolståndet.

Vision, revelation, kunskap, kreativitet, inspiration, tekniska färdigheter. Livskraft, samlad kraft, transformation, regeneration. Makten att skapa din egen verklighet. Öppen för ny styrka, energi och kraft. Passion, sexuell kärlek.

Gifu

Gifu, Gebu Ljud: G Innebörd:

Gifu kallas Gåvorunan, och handlar om ömsesidigt givande. Gifu handlar också om offervilja, att ge utan att förvänta sig något i gengäld. Gifu kan varsla om gudagåvor, men handlar också om att blota till gudarna. Som helhet kan man säga att Gifu beskriver harmoni och balans i tillvaron. Somliga brukar även I mer ceremoniella, esoteriska sammanhang, lägga in betydelsen de sex riktningarna (väderstreckan samt över- och undervärlden).

 

G-runan Gebo, Gifu Grundbetydelse: Gåva Står för harmoni och balans, att ge utan att förvänta sig något i gengäld och blot till gudarna. Kan indikera att någon positiv händelse är

på gång. Gåvor, både i meningen uppoffring och generositet, något som indikerar balans och jämvikt. Kontrakter, relationer, partnerskap, utbyte.

Wunja

Wynja, Wunju Ljud: V Innebörd:

Det finns på sätt och vis två runor som representerar glädje - Wynja och Sol. Wynja representerar en mer fysisk, lekfullt oskuldsfull energi. Wynja är sinnlig, och sexuell på ett sätt där själva älskogsleken är huvudsaken, snarare än alstring av barn. Wynja är kopplad till Frej i det att den handlar om Fred och Fröjd. Kärlek och förälskelse är kopplad till denna runa. Wynja handlar mycket om att leva i nuet, att inte planera eller förvänta sig för mycket. Positivitet och kreativitet är också självklara aspekter av Wynja, liksom ett fysiskt och känslomässigt välbefinnande.

Omvänd pekar den på en oförmåga att glädjas, sorg, hämningar och hinder.

W-runan Wunjo, Wynja Grundbetydelse: Glädje Visar på glädje, livskraft och sinnlighet. Kan indikera att en positiv, kreativ period är förestående.

Lycka, bekvämlighet, njuta. Gemenskap, harmoni, pengar. Generell framgång och erkännande.

Hagals ätt:

Hagal

Hagall, Hagalaz Ljud: H Innebörd:

I sin rent fysiska form kan en rejäl hagelskur vara helt förödande. Den kan förstöra åkrar och hus, och riktigt stora hagel kan slå ihjäl både människor och djur. I en mer kosmisk mening är dock Hagal inte bara en förstörare. Hagal kan visserligen bjuda på ganska omskakande och revolutionerande upplevelser, men signalerar ofta större förändringar - övergången från en värld till en annan, vilket inte alls behöver vara av ondo. Hagal representerar de kosmiska krafter som vi inte kan motverka - det obevekliga ödet, naturkrafterna som tvingar mig in i ett nytt stadium i mitt liv.

H-runan

Hagalaz, Hagal Grundbetydelse: Hagel Står för oförutsedda, omvälvande händelser som kan vara både svåra och besvärliga, men nödvändiga. En runa som indikerar förändringar.

Okontrollerbara händelser, tester, domstol. Kris, konkurrens.

Naud

Naud, naudirz Ljud: N Innebörd:

Nödrunan kallas den, denna runa som är intimt förknippat med nornorna - Ödesdiserna Urd, Verdandi och Skuld - ödet och ödets makt över oss. Den signalerar möjligen svårigheter på väg, men också utmaningar. Naud uppmanar oss att koncentrera oss på det nödvändiga, att inte ödsla tid på något annat än det som absolut måste göras. I magi används Naud även i kombination med andra runor, eftersom den förstärker magiska formler. Den är även kopplad till initieringar av olika slag. Beroende på vad den kombineras med kan man uttolka Naud som en kraftkälla, eller i värsta fall svåra motgångar, som fattigdom, svält och nöd. Den spår i vilket fall som helst hårt arbete och motstånd, men också att det som sker är det som skall ske.

N-runan Naudhiz, Naud  Grundbetydelse: Nöd, tvång En kraftfull ödesruna, hör i hop med de tre nornorna Urd, Verdandi och Skuld, som väver ödets trådar. Kan indikera svårigheter och utmaningar.

Förseningar, restriktioner. Motstånd som leder till styrka, innovation, självförtroende. Att stå ut, att överleva, tålamod. Acceptans av ens öde. Självinitierad förändring.

Iss

Is, Iss, Isarz Ljud: I Innebörd:

Isrunan kallas den, denna köldens och isens runa. Iss harmonierar med snökristallen och dess reglerade form. Där finns kyla och stillhet, men också strukturer. Iss har sin hemvist i Nifelheim, köldens rike. Iss rimmar illa med spontanitet och aktivitet. Där finns tvärtom en stark dragning mot stillastående, tillbakadragenhet och bepansring. I Iss-runan finns också ett inslag av hård och väl koreograferad disciplin, som i många avseenden kan vara mycket positiv, eftersom den perfekt synkroniserade disciplinen är mycket kraftfull. Det är lätt att få bilder av enorma katedraler med perfekt symmetri i arkitekturen, eller hundratals buddhistmunkar som mässar mantran i total synkronitet. Det gamla Japans enkla och stilrena estetik bygger mycket på Iss-runans hårt tuktande disciplin. Man bör därför i sin kontakt med denna runa vara på sin vakt mot överdriven strikthet och hämmande formalism. En negativ sida av denna runa är den själsdödande monotonin. I gammal nordisk magi räknas isen som ett femte element, jämte jord, eld, luft och vatten. Isens konserverande kraft, dess inneboende struktur, köldens alstringskraft (minns att världen skapades ur mötet mellan Nifelheim och Muspelheim - i möte mellan köld och hetta föds kosmos), alla dessa egenskaper finns i isen, och behövs för harmonin på jorden och i alla de andra världarna. Isen kan i sin genomskinlighet bringa mycket klarhet. Vattnet, som representerar känslolivet, har här frusit till en hård substans, som man inte kan bada i, dricka eller fiska ur - ett effektivt skydd mot sårbarhet, men också hindrande för känslomässigt engagemang. Detta är dock emellanåt önskvärt, och med hjälp av Issrunan kan även du gå på vattnet!

I-runan Isaz Grundbetydelse: Is Symboliserar stillastående, stagnation och avvaktan, samt ordnad disciplin. Kan indikera en varning att man skall ta det lite lugnt i det man håller på med ett tag.

Utmaning, frustration. Psykologiska blockeringar i tanke eller handling. Inget händer. Allt står still. Sökande efter klarhet. Runan förstärker runorna runt omkring den.

Jara

Jara Ljud: J Innebörd:

Äringsrunan, årsväxtrunan. Jara kommer rent etymologiskt ur samma ord som det tyska Jahr, och representerar årets cirkelgång, kretsloppet som måste fullgöra sitt lopp innan vi kan skörda frukten av vårt arbete. Detta är naturligtvis en fruktbarhetsruna. Den representerar både sådden och skörden, men också det tålamod som krävs i väntan på skörden, samt allt det arbete som krävs för att uppnå resultat. Den urgamla hälsningsfrasen "Ars och Fridar", är en önskan om god årsväxt, fred och inre frid. Denna runa är på sätt och vis en nordisk motsvarighet till Yin och Yang (även utseendemässigt påminner den om denna orientaliska symbol) eftersom den representerar mötet mellan ljus och mörker, dag och natt, man och kvinna, och bland gudarna skildrar den talande nog giftermålet mellan Frej och Freja. Sexualiteten är både en källa till glädje och njutning såväl som en överlevnadsdrift, och ur sexuell synvinkel är Jara en mycket viktig runa. Vad beträffar Jara så är fruktsamhetsasspekten mycket viktig. Detta handlar inte bara om förmågan att skaffa fler människobarn - det måste hela tiden bli fler djur i ladan och mer villebråd i skogen. I förkristen tid fanns en gammal sed på vårarna, som innebar att man "kullrade". Män och kvinnor gick ut på åkrar och ängar på våren, för att som en ceremoni idka älskogslek, och därmed blota till Frej och Freja. På detta sätt förvissade man sig om att fruktsamhetskraften spred sig till jorden. Ordet "kullra" lever för övrigt kvar i vårt nutida "knulla", liksom i den gamla sällskapsleken "kull", som förstås har samma ursprung, och är en ganska uppenbar parningslek. Jara innehåller också förhoppningar och löften inför framtiden.

J-runan Jara, Jera Grundbetydelse: År, årsväxt En fruktbarhetsruna som hör ihop med Frej och Freja. Symboliserar sådd och skörd - vad du sår får du också skörda.

Resultat av tidigare ansträngningar. En tid av frid och lycka, fruktsamhet. Hopp och förväntning av frid och välstånd. Framgång.

Eoh

Eoh, Iwarz Ljud: E Innebörd:

Denna runa kallas även Idegransrunan, och är intimt förknippad med denna nuförtiden relativt sällsynta växt. I förkristen tid var idegranen emellertid betydligt vanligare. Idegran är ett segt och starkt träslag, och användes med fördel vid framställandet av föremål som pilbågar. I sin bredare betydelse representerar denna runa växtriket, och det tålmodiga stilla växandet. Eoh representerar även världsträdet Yggdrasil, och det finns flera teorier om att Yggdrasil i själva verket inte var ett askträd, men en idegran. Det träd som en gång stod i Uppsala och var ställföreträdare för Yggdrasil är omskrivet som grönt året om, vilket bekräftar denna teori. Liksom växter fritt ger av sina frukter, representerar denna runa också osjälviskt givande.

ï-runan (e) Ihwaz Grundbetydelse: idesgran Kan symbolisera växtriket, att man är på rätt väg, skyddsruna. Även associationer till spjut och pilar.

Styrka att hitta ett mål och motivationen att uppnå ett mål. Dina mål kan uppnås. En ärlig man som du kan lita på.

Pertra

Pertra, Perthu Ljud: P Innebörd:

Pertra kallas även för klipprunan, och här är det mycket enkelt att härleda innebörden från det grekiska petros, eller det latinska petrus, som betyder klippa. Pertra representerar mineralriket, jorden och myllan. Pertra står för fasthet och stabilitet, att ha båda fötterna på jorden. Pertra representerar även den fysiska kroppen och hälsan.

Omvänd kan denna runa varsla om dålig hälsa, dålig kontakt med jorden, obalans.

P-runan Perdhu (osäkert) Grundbetydelse: Möjligen klippa, jord, mylla, sten Symboliserar stabilitet och kontinuitet, båda fötterna på jorden och fysisk hälsa. Möjligen finns även koppling till rituell dans och shamanism.

Osäkerhet, hemligheter, mysterier, dolda saker och ockulta förmågor. Initiering, kunskap om ens öde, kunskap om framtiden, att bestämma ens framtid. Evolution, gemenskap och glädje.

Algiz

Algiz Ljud: -Rz Innebörd:

Denna runa representerar djurriket, och kallas älgrunan. Den representerar även våra fylgjor (andliga följeslagare och "skyddsänglar") och kraftdjur. Algiz är en viktig runa att ha tillgång till, för att bygga upp sin inre styrka. En av de viktigaste aspekterna av Algiz är skydd mot onda krafter, och kanske den allra kraftfullaste skyddsrunan är den bindruna, sammansatt av fyra älgrunor i ett kors, med "hornen" utåt, som kallas "skräckhjälm", och som namnet antyder är en slags symbolisk hjälm, eller skydd, mot skräckinjagande företeelser.

Omvänd kan denna runa visa på bristande kontakt med överlevnadsinstinkter, bristande kommunikation med våra skyddsandar och vår sanna natur, och därmed ett bristande skydd mot faror, inre såväl som yttre.

R-runan Algiz Grundbetydelse: Älg Skydd. En drivkraft att skydda sig själv och andra. Att värja sig mot fienden, mot det onda

Mycket stark skyddsruna, en varning för inkräktare. Den s.k. skräckhjälmen är uppbyggd av fyra R i ett kors med taggarna utåt. Runan kan även höra ihop med kraftdjuren, och skyddar bäraren mot onda makter.

Sol

Sol, Sunna, Sowilu Ljud: S Innebörd:

Solrunan är jämte Wynja den andra glädjerunan, och representerar en högre glädje; lycka, och innehåller starka kopplingar till hjärta och kärlek. Sol är naturligtvis direkt associerad till sol och sommar. Enkelt kan man säga att Solrunan representerar en starkt positiv kraft, och den livgivande värmen. Men ingen runa, d.v.s. ingen aspekt av livet är bra i för stor eller för liten dos. För mycket sol betyder torka och utbrändhet.

S-runan Sowilo, Sol Grundbetydelse: Sol Symboliserar värme, sol, sommar, hjärta och även seger. En starkt positiv kraftruna.

Framgång, uppnådda mål, ära. Livskraften, hälsan. En tid då du har kraft att göra positiva förändringar i ditt liv, seger, hälsa, framgång. Helhet, makt, kraft.

Tyrs ätt:

Tyr

Tyr, Tiwar Ljud: T Innebörd:

Tyr är en av de äldsta nordiska gudarna, och sägs liksom Ull ha varit gift med Nerthus. Hur det var med den saken är inte helt säkert, eftersom Modergudinnan Nerthus var den primära under bronsålder och därförinnan, och vem hon nu hade som make var av underordnad betydelse. Under vikingatid har Tyr dessutom hamnat i bakgrunden som en existerande, men overksam gud. Hans uppgift som alla krigares gud har då övertagits av både Tor och Odin (Tor på grund av sin mer allmänt beskyddande natur, och Odin som representerande de mer schamanskt inriktade bärsärkarnas extatiska krigarrus), och i ej obetydlig mån även Freja (hennes Kali-sida - minns att endast hälften av de fallna krigarna kommer till Odin i Valhall - de andra kommer till Frejas boning Folkvang) Kanske hade Tyr sin popularitetskulmen under tidig järnålder. Tyr har en väldigt utåt-framåt-riktad energi. Tyrs attribut är svärdet, och han representerar följaktligen en manlig krigarenergi. Med en vismans klarhet skär han genom det djupaste mörker. Liksom i den indianska mytologin bär en krigare rent betydelsemässigt inte bara strid, men också en starkt andlig kraft. Detta är uppenbart när man refererar till Odins bärsärkar. Verkliga utmaningar göres med hjälp av denna runa. I Snorre Sturlassons Edda (ca 1220 e.Kr.) berättas om när Fenrisulven skulle fjättras med en oövervinnerlig boja vid namn Gleipner, och det fick gudarna endast göra på villkor att någon lade sin hand i pant i dennes mun. Tyr var den ende som vågade, och som resultat förlorade han sin hand, men vann i stället oövervinnerlighet. Denna myt har även sina paralleller i keltisk och gammal indoeuropeisk tradition (som så många andra av våra myter), och vittnar om oförlikneligt mod och offervilja. Tyr ger modet att gå in i mörka tunnlar, utan att veta var eller när man kommer ut i ljuset igen. Tyr ger balans, och är en av de mest maskulina runorna - denna runa om någon symboliserar mannens potens, på alla plan.

Omvänd kan Tyr representera feghet, kraftlöshet, initiativlöshet, svag karaktär och/eller impotens. Eller så ger den en rigid och framfusig energi, en påstridig icke-lyssnande bulldozerinställning till omgivningen.

T-runan Tiwaz,Tyr Grundbetydelse: Tyr (den asagud som givit namn åt tisdag) Tyr (den asagud som givit namn åt tisdag) Ära, rättvisa, ledarskap, auktoritet. Analys, rationell. Att veta var ens verkliga styrkor finns. Vilja att göra uppoffringar. Seger och framgång i juridiska frågor och alla tävlingar och konkurrenssituationer.

 

 

Bjarka

Bjarka, Berkana Ljud: B Innebörd:

Bjarka, Björkrunan, representerar inte växtriket, likt idegransrunan, men väl kvinnlig fruktbarhet och attraktionskraft. Om man vill hitta en växt som i högre grad än andra förkroppsligar fysisk kvinnlig skönhet, är det svårt att hitta en bättre representant än björken. Björken är trots sin spridning att betrakta som ett heligt träslag - inte på så sätt att vi inte skulle använda oss av den - snarare tvärtom. Björken är ur ren brukssynvinkel ett alldeles ypperligt träslag. Det brinner bra, ger ett gott virke, och både sav och löv går att använda på en mängd olika sätt. Bjarka representerar Freja, Frigg och i förlängningen Moder Jord, och står för näring, läkekraft och naturväsen.

Omvänd kan den sägas stå för ofruktsamhet, grälsjukhet, martyrskap och alla felriktade kvinnliga egenskaper.

B-runan Berkana, Bjarka Grundbetydelse: Björk En kvinnlig runa som associeras med Freja och fruktbarhet. Kan även stå för läkekraft, naturväsen och inre skönhet.

Födelse, generell fertilitet, mental och psykologisk tillväxt och utveckling, frigörelse. Förnyelse, nya början, ny tillväxt. En kärleksaffär eller födelse. Ett företag ger välgång.

Eh

Eih, Ehwaz Ljud: Eih Innebörd:

Denna runa kallas Hästrunan, och representerar all form av kommunikation och förflyttning, yttre såväl som inre. Detta är en särskilt bra kraftruna för schamaner och sejdare eftersom den å ena sidan representerar själsresan, å andra sidan den transformerande extasen. Hallucinogena droger är också kopplade till denna runa. Med hjälp av Hästrunans transcenderande kraft kan vi resa mellan världarna. Hästrunan har även kontakt med hästarnas häst, Odins Sleipnir. Intressant att iaktta är att de som dött och ska till Valhall rider dit på Sleipnir. Hästrunan är alltså intimt förknippad med dödens kraft.
Därigenom kan man yterligare bekräfta tankegången att Eih också är intimt förknippad med Odin själv.

Omvänd kan denna runa i värsta fall slå över i våldsamma olyckor och död, gärna i kombination med resor - en bilolycka är en extrem manifestation av den omvända Eih. Liksom överdosering av droger.

E-runan Ehwaz Grundbetydelse: Häst Hästrunan associeras med Odens åttabenta häst Sleipner, och står för kommunikation och resor mellan olika världar och medvetandeplan. En bra kraftruna för schamaner och magiker!

Transportmedel - häst, bil, flygplan, båt eller annat. Rörelse och förändring till det bättre. Gradvis förändring och stadig framsteg indikeras. Harmoni, teamwork, lojalitet, tillit. Äktenskap, partnerskap. Bekräftelse bortom tvekan av omkringliggande runor.

Madr

Madr, Madir, Mannarz Ljud: M Innebörd:

Det finns runor för varje element, för växt-, djur- och mineralriket, för manligt och kvinnligt, och så finns det en runa för Människan - Madr. Denna runa handlar om allt som är karakteristiskt för människan och hennes väg genom livet. Madr handlar om Mötet, mellan två eller fler individer såväl som det inre mötet, integrationen mellan våra olika inre delar - att uppnå balans. Madr uppmuntrar till självkännedom och självmedvetande. Madr speglar också människan som mikrokosmos, hur varje individ kan spegla sig i universum, och universum i sig själv. Madr framhåller det unika i att vara människa, i att hela tiden ha ett val, att medvetet kunna påverka sin framtid.

Omvänd tyder denna runa på en splittrad människa med dålig självkänsla, och bristande förmåga till kommunikation.

M-runan Mannaz, Madr Grundbetydelse: Människa Står för människan som helhet, medmänsklighet och lojalitet mot ätten, dvs sina närmaste.

Självet, individen eller mänskligheten. Din attityd mot andra och deras attityd mot dig. Vänner och fiender, social ordning. Intelligens, föruttänkande, skapande, färdigheter, förmåga. Gudomlig struktur, intelligens, medvetenhet. Vänta dig någon form av samarbete nu.

Lagu

Lagu, Lagurz Ljud: L Innebörd:

Lagu är vattnets runa, med allt vad det innebär. Vattnet förknippas med känslor, intuition, tårar, det undermedvetna, flöde, energiströmmar och det livgivande regnet. Vi klär av oss nakna när vi badar, och Lagu står för nakenhet, känslighet, mottaglighet och sårbarhet. Vi badar för att bli rena, inom såväl som utom oss, och vi vattnar våra växter och plantor för att de ska växa och bära frukt. Där finns både en nyttoaspekt såväl som njutning - det är skönt att bada, skönt att känna vattnet mot sin nakna kropp, och vi odlar vackra blommor såväl som frukt och grönsaker. Lagu representerar förmågan att flyta med strömmen i livets flod, att med lyhördhet anpassa oss till rådande förhållanden utan att för den skull hindra flödet.

Omvänd visar denna runa på ett uppdämt flöde, hämmade känslor och torka.

Lagu står för människan som helhet, medmänsklighet och lojalitet mot ätten, dvs sina närmaste. Grundbetydelse: Vatten Vattenrunan står för känslor, undermedvetna energiströmmar och själens färder. Associeras även med intuition och psykisk kraft - en runa för schamanen. Flöde, vatten, hav, förnyelsens helande kraft. Livsenergi och organisk tillväxt. Fantasi. Drömmar, mysterier, det okända, det dolda, djupet. Framgång vad gäller resor eller inköp, men med möjlighet att förlora det.

Ing

Ing, Ingwarz Ljud: -Ng Innebörd:

Ingrunan representerar Frejs sexuella alstringskraft, manlig befruktande kraft, fysisk kärlek och attraktionskraft. Ing går hela tiden mot nya mål, och representerar all den kreativitet och skaparkraft som ligger i sexualiteten. Ing representerar vårens kraft, alla de växter som börjar gro efter den mörka kalla vintern, och sådden, både den växtliga sådden såväl som djurens och människornas sådd, i avsikt att frambringa ny avkomma. Ing är i sanning en lyckobringande runa, i det att den pekar på vår manifestationsförmåga, och vår förmåga att så frön inför framtiden. I Uppsala dyrkades Ing i förening med Frej, under namnet Yngve-Frö. På isländska blev detta Ingunar-Freyr. Namnet Frö är signifikativt för Frej och hans ursprungliga funktion som den som befruktar hela skapelsen. I en agrarkultur som det gamla Norden är fortplantningsförmågan mycket central, och Frej avbildades följaktligen alltid med en enorm manslem. Den självklara kopplingen mellan manlig sexualitet och kreativitet är intressant också i det avseendet att det belyser varför vi (och framför allt vi män) skapar så många destruktiva och bisarra saker och företeelser nuförtiden. Om vi skulle omfamna sexualiteten som något positivt, istället för att frukta den som något farligt, omoraliskt, skuldtyngt och opassande, skulle kanske sexualiteten, och därmed kreativiteten som helhet, inte längre kunna existera i den perverterade form vi så ofta ser den idag. Och därmed skulle förmodligen även de flesta perversa uppfinningar och idéer försvinna.

NG-runan Ingwaz, Ing Grundbetydelse: Ing (en fruktbarhetsgud) En lyckoruna, står för manlig fruktbarhet, skaparkraft, och kreativitet samt växtkraften i det som sås om våren. Hör ihop med Frej förutom Ing. Manlig fertilitet, inre tillväxt. Förnuft, det vanliga, enkla styrkor, familjekärlek, hemmet. Vila, avslappning. En tid som du kan använda för att återhämta dig och välja en inriktning.

Dagaz

Dagaz Ljud: D Innebörd:

Ett namn på en runa som fortfarande finns i vårt dagliga språkbruk - det dagas. Denna liknelse är högst adekvat, eftersom Dagaz handlar om en passage från mörker till ljus. Dagaz-runan ser ut som en stiliserad fjäril, och det är också en liknelse som på många sätt passar bra, eftersom denna runa representerar transformation och uppvaknande. Det finns en pubertalt sexuell och kreativ sida av denna runa, emedan fjärilen under sin tid som larv ej fortplantar sig, men som fjäril har den uppnått den mognad som krävs för att föra släktet vidare. Dagaz-runan representerar en personlig upplevelse av upplysning, plötsliga insikter, och kan i sin förlängning även antyda klärvoajans, synskhet. Dagaz är en av de runor (Dagaz, Gifu, Hagal, Eih, Jara, Naud, Sol, Iss, samt Naud) som ser likadan ut vilket håll man än vänder den åt, vilket gör den till en mer oberoende kraft. Oavsett hur livet gestaltar sig, så går det inte att "vända upp och ner" på energin i denna runa. Den transformation som denna runa representerar är också i motsats till Thurs-transformation en mycket harmonisk sådan, och leder alltid till något positivt.

D-runan Dagaz Grundbetydelse: Dag Symboliserar transformationen från natt till dag - gryningens och den nya dagens runa. Jämför vårt nuvarande uttryck "det dagas". Står även för sommarsolståndet, och kan indikera en ny möjlighet eller insikt.

Uppvaknande, medvetenhet. Klarhet, i motsats till osäkerhet. Tid för att planera eller starta ett projekt. Förändring. Hopp, lycka, det ideala tillståndet. Trygghet och säkerhet.

Odal

Odal, Othala Ljud: O Innebörd:

En odalman är en bonde, och det kommer från att själva begreppet Odal var en beteckning för mark som ägts av samma familj i många generationer. Odal representerar odling, både rent fysiskt av åkerbruk och grönsaksodling, men också på ett mer intellektuellt och känslomässigt plan, genom kultur, konst och konsthantverk. Odal handlar om att befästa och sätta sitt bomärke i historien. Odal handlar även om den trygghet vi kan få i familjen, om våra förfäder, och upprätthållandet av gamla traditioner. Och om man nu tror på reinkarnation så representerar Odal även kontakten med tidigare inkarnationer. Omvänt kan denna runa peka på rotlöshet, historielöshet och isolering. Hemlöshet och fredlöshet är självklara betydelser av denna runa omvänd, och det är utan tvekan intressant att vår tids skinheads med sin känsla av utstötthet och historielöshet har valt Odal till sin symbol. Kan detta vara en omedveten runmagisk affirmation? I somliga redogörelser för runraden ligger denna runa sist, och det är förstås en av alla de ordningar som finns. Jag har själv valt den ordning som förordas av Sigurd Agrell. Att Dagaz-runan ligger före Odal-runan på Kylverstenen och somliga anglosaxiska runrader är förmodligen ett missförstånd. Redan på 400-talet hade Eoh och Pertra kommit ur praktiskt bruk, vilket innebär att endast den verkligt runkunnige behövde känna den ursprungliga ordningen. Dessa är omkastade på Kylverstenen, liksom Dagaz och Odal, men på samtliga brakteater är ordningen en annan. Och eftersom Kylverstenen är ett undantag i Skandinavien, utgår S. Agrell från att brakteaternas ordning gäller. Och då kommer Odal före Dagaz

O-runan Othilaz, Othala Grundbetydelse: Odal, jord, mark Odalrunan är en symbol för fädernesjorden, gården och ätten. Kan även symbolisera rikedom och kontakten med förfäderna. Står även för odling, inte bara av jorden utan även av själen, konst och hantverk.

Arv, ett hus, ett hem. Gruppordning, gruppvälstånd. Trygghet, mer pengar.

 

 

Länkar till vidare upplysning:

Bodvar Bjarkes förklaring till Runornas kosmologi: http://trolltrumman.net/ar/t43.htm

Fornnordisk mytologi: http://www.ginnungagap.info/index.asp

Tolkningarna i artikeln hämtad från: Runor info och tolkningar: http://www.multiart.nu/grimner/svenska/texter/runtolkningar.html

Info runornas betydelse: http://www.runan.info/arkiv-ovrigt-08.html

Runtolkningar, Runläggningar: http://spiritlightart.dinstudio.se/empty_65.html

 

 

Anmäl
2012-02-15 20:02 #1 av: plutopellis

Wow! Sån arbete du lagt ner på dina runor! Själv köpte jag dekorationssten på blomsterlandet i blå nyans och målade på runan här med vanlig akvarellfärg :) har knappt använt dom men...Tack för spännande läsning!!

Anmäl
2012-02-15 20:09 #2 av: Jessica Holländare

Vad fina dom blev!! Mina är precis som syrran Pellis gjorda av sten som jag målat runan på. Är jättenöjd med dom. Dom har flyttat in i en köpt påse. Där trivs dom. Har mest dragit runa för dagen, men var längesedan nu.. Jätteroligt att läsa!!


Anmäl
2012-02-15 20:16 #3 av: Pagan

Vad trevligt! kul att ni gillar vad jag plitar i hop. Runorna är lite extra magiska för mig. De har ju en outstanding historia!Glad

Pellis, det är ju din intention som styr och om du känner att det är rätt - ja då är det det.

Jag har även jag köpt runor, fast i glas, men de använder jag bara som dekoration.

Att dra en runa om dagen är väl bra Jessica, det finns ju mängder av olika sätt, precis som med Tarotkorten. Jag kastar mina, där de landar - där tolkar jag dem i förhållande till varandra, men ibland drar jag en runa för att få vägledning också.

3 runor för en fråga - Nutid, dåtid och framtid fungerar också.

Anmäl
2012-02-15 20:20 #4 av: Jessica Holländare

Jag sticker ner handen i påsen och gräver runt! Tungan ute Har provat att kasta för det brukar stå i böcker att det var så man använde runor, men kändes inte rätt för mig. Efter tarotkursen kanske man ska ge sig på lite runor igen. Dom är så mysiga tycker jag. Glad


Anmäl
2012-03-15 19:20 #5 av: Isa56

Här står hur Pagan gjort sina runor. Tungan ute

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl
2012-04-16 16:57 #6 av: Elena-Maria

vilket bra "inlägg".  perfekt för mina planer att tillverka mina egna runor =)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.