Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Chakra och meditationer

Andens Anatomi del 1

2010-09-08 21:51 #0 av: Pagan

Alla har vi möjlighet att förbättra vår hälsa – om vi bara kan förstå de andliga orsakerna till vår ohälsa. Vi kan lära oss att utveckla vår egen intuition så vi förmår sammanlänka ande och kropp. Caroline Myss, som är en framträdande röst i den alternativa hälsovården, presenterar i sin bok Andens Anatomi, ett komplett program för andlig och fysisk hälsa.

Denna artikel är en introduktion till Andens energi anatomi samt en förklaring till första chakrat som i slutet följs av en del rannsakningsfrågor.

Isa skrev ju nyligen en artikel om hur vi med hjälp av olika kristaller och stenar kan söka lindring i våra chakror då de är i obalans och hur denna obalans kan yttra sig. Jag ska här ytterligare fördjupa mig i detta med hjälp av denna bok och då framför allt om hur vi får obalans i våra chakror, vad obalansen kan leda till och hur vi kan läka dem.

Genom att sammanlänka tre stora världsreligionen (Kristendom, Judendom och Hinduism) med sina egna mångåriga erfarenheter som intuitiv healer, tecknar Caroline Myss i denna bok en stark bild av andens anatomi - vilken är minst lika viktig som kroppens.

Jag kommer skriva ett par artiklar utifrån denna bok, som mer utförligt beskriver andens energi och anatomi och hur dessa obalanser ger fysiskt uttryck. I slutet på varje chakraartikel finns 10 frågor som du kan besvara för att rannsaka dig själv och kanske kommer du få en och annan insikt som kan bli början till en bättre hälsa.

Var och en av de sju kraftnivåerna i vårt biologiska system rymmer en sanning. Dessa sanningar pulserar oupphörligt inom oss och visar oss hur vi ska leva för att bruka vår kraft på rätt sätt. Vi föds med kunskapen om dessa sju sanningar som är invävda i vårt energisystem. Om vi bryter med dessa sanningar försvagas både vår ande och vår fysiska kropp, men om vi tar dem på allvar ökar både andens och den fysiska kroppens styrka. Energi är kraft och vår kropp kräver energi; följaktligen behöver vår kropp kraft. Chakrasystemet, sefirot (livets träd) och sakramenten manar oss att samspela med kraften och ta kontroll över vår egen kraft i successivt allt intensivare processer.

På den första nivån lär vi oss bruka den kraft som familjen har; på högre nivåer utvecklas vi som individer och lär oss handskas med kraften som vuxna. Gradvis lär vi oss styra våra sinnen, tankar och vår ande. Varje val vi gör, baserat antingen på tro eller rädsla, påverkar vår ande. Om en persons ande domineras av rädsla så kommer rädslan att fylla hennes kraftfält och kropp. Men om hon låter tron vägleda sin ande återvänder nåden till hennes kraftfält och kroppen håller sig frisk och stark.

Österländska läror säger att varje handling ger upphov till karma. I den kristna traditionen är det genom biktens sakrament vi räddar vår ande undan det negativa så vi "hela" kan träda in i himlen.  I Judendomen kallas något vi är rädda för och som har makt över oss för en "falsk gud". Vi är både ande och materia. För att förstå oss själva och bli friska till kropp och ande måste vi först förstå hur materia och ande samverkar, vad som försvagar anden eller livskraften i kroppen och hur vi kan rädda vår ande från de falska gudarna rädsla, vrede och bindningarna till det förflutna. Alla bindningar till det förflutna som orsakas av rädsla gör att vår ande till en del lämnar vårt kraftfält och för att använda oss av en biblisk fras; "blåser liv i jorden" - jord som berövar oss hälsan. Det som försvagar vår ande försvagar vår kropp. Det som ger anden näring ger kroppen näring. Kraften som ger näring åt vår kropp och själ kommer inte från DNA. Dess rötter finns i stället i det gudomliga. Det finns 3 sanningar som ingår i såväl dessa andliga traditioner som den medicinska intuitionens principer.

 • 1. Att leda anden på villovägar får följder både för kroppen och för livet i stort.
 • 2. Varje människa kommer att möta en rad svårigheter som prövar hennes trohet mot himlen. Dessa prövningar brukar komma i form av att den egna källan till kraft sinar: att man förlorar förmögenhet, familj, hälsa eller världslig makt. Förlusten utlöser en troskris och tvingar en att fråga: Vad eller vem är det jag tror på? Eller "I vems händer har jag befallt min ande?"
 • 3. För att kunna styra anden på rätt väg och bli frisk måste man vara villig att frigöra sig från det förflutna, rena sin ande och återvända till nuet. "Tro som om det är sant nu" är ett andligt bud från Davids bok om att leva i nuet.

I Chakrasystemet finns i varje kraftcentrum en viss sorts kraft. Längst ner finns den mest kompakta kraften och högst upp den mest eteriska eller andliga kraften. Märkligt nog brukar de svårigheter vi möter i livet också komma i denna ordning. Det första, andra och tredje chakrat är inriktade på fysiska eller yttre faktorer. Det fjärde, femte, sjätte och sjunde chakrat är kalibrerat efter de ickefysiska eller inre krafterna.

 1Mooladhara rootchakra.jpg

1 Chakrat Mooladhara Rotchakra - Stammens makt

Plats i kroppen: Basen av ryggraden, vid svansbenet.

Organ: Bindväv basen av ryggraden ben Fötter ändtarm Immunsystem

Psykiska faktorer: Familjen och gruppens fysiska säkerhet och trygghet Förmåga att klara livsuppehället Förmåga att försvara sig Hemkänsla Social lag och ordning

Fysiska problem: Kroniska ländryggsbesvär ischias Ändtarmscancer Depression Immunsjukdomar

Energin i detta första chakra - här kallat stamchakra - har karaktär av grupp och stamkraft. Ordet stam är inte bara en synonym för familj eller grupp utan också en arketyp och som sådan har de bibelbetydelse som går utanför de vanliga definitionerna. Arketypiskt betecknar ordet stam gruppidentitet, gruppstyrka, gruppvilja och gruppvärdering. Detta första chakra ger oss den grund vi står på. Den utgör förbindelsen till traditionella familjevärderingar som ger oss identitet och känsla av samhörighet med en grupp människor som lever inom ett visst geografiskt område. För att få kontakt med energin i det första chakrat kan du tänka på något som är förknippat med stammen som väcker en känsla inom dig. Exempel: lyssna på nationalsången, bevittna en militärparad, se en idrottsman få medalj, se någon du bryr dig om gifta sig, att få reda på att ett barn blivit uppkallat efter dig. När du tänker på den upplevelse du valt ska du ge akt på var i kroppen du känner en reaktion; detta är stamchakrat.

Här finns grunden för den emotionella och mentala hälsan Känslomässig och psykisk stabilitet har sitt ursprung i kärnfamiljen och i den tidiga sociala miljön. Olika psykiska sjukdomar har sitt upphov i störningar i familjen, däribland multipla personligheter, tvångsföreställningar, depression och destruktiva beteenden som alkoholism.

Symboliskt/Perceptuellt samband: Energin från detta första chakra kommer till uttryck i vårt behov av logik, ordning och struktur. Denna energi orienterar oss med hjälp av våra fem sinnen i tid och rum. Energin från det första chakrat har svårt att tolka livet symboliskt eftersom våra fem sinnen ger oss så påtagliga intryck. Det är först då vi blir äldre som vi lär oss att se den symboliska meningen i händelser och relationer.

Främsta rädslor: Oro för den fysiska överlevnaden, rädsla för att bli övergiven av gruppen och för yttre kaos.

Främsta starka sidor: Stam och familjeidentitet, samhörighetskänsla och stammens hederskodex, gruppens stöd och lojalitet.

Helig sanning: Allt är ett. Vi lär oss denna sanning och utforskar dess skapande kraft genom erfarenheter som är förknippade med stammens eller gruppens dynamik. Vi börjar upptäcka att allt är ett när vi börjar vårt liv i stammen. Att vara en del av stammen är ett primitivt behov eftersom vi är helt beroende av stammen för att få våra basala behov tillfredställda. Var och en av de grupperingar vi tillhör eller bildar med våra arbetskamrater och vänner bildar de fysiska förutsättningar vi behöver för att kunna utforska den skapande kraften i denna sanning.

Stammens kraft och makt, och allt som hör dit, har ett energetiskt samband med immunsystemet, benen, fötterna och ändtarmen. Symboliskt sett fyller immunförsvaret samma funktion för kroppen som stammens kraft gör för gruppen. Det skyddar kroppen som helhet från potentiellt skadliga yttre faktorer. Immunsjukdomar, kronisk smärta, skelettåkommor utlöses energetiskt genom brister i den personliga kontakten med stammen. Problem inom stammen försvagar i första hand kraften i det första chakrat, vilket gör oss mottagliga - ifall problemen blir allt för stora - för immunrelaterade sjukdomar, från vanlig förkylning till bindvävssjukdomar.

För att bevara hälsan i vårt första chakra måste vi ta itu med våra stamfrågor.

Frågor för självrannsakan:

 • 1. Vilka trosföreställningar har du ärvt av dina föräldrar?
 • 2. Är det någon av dessa övertygelser som du fortfarande styrs av men som du vid närmare eftertanke kan inse inte längre är giltiga?
 • 3. Vilka vidskepliga föreställningar har du? Vilka har större makt över dig än ditt förnuft?
 • 4. Har du en personlig hederskodex? Vad innebär den?
 • 5. Har du någonsin gjort avkall på din känsla av heder? Har du i så fall gjort något för att förtjäna den på nytt?
 • 6. Finns det någonting ouppklarat mellan dig och din familj? Skriv i så fall ned vad som hindrar dig från att reda ut dina familjerelationer.
 • 7. Skriv ned allt det positiva du fått från din familj.
 • 8. Om du nu har en familj ska du skriva ned vad du skulle vilja att dina barn lärde sig av dig.
 • 9. Vilka stamtraditioner och ritualer håller du fast vid för egen del och i familjen?
 • 10. Beskriv de familjedrag hos dig själv som du skulle vilja stärka och utveckla.

 

Källor:

Andens Anatomi av Caroline Myss

Bilder: http://healing.about.com/od/healthyliving/u/mindbodyspirit.htm

Löpsedelbild: Morgaine sajtvärd

Anmäl
2010-09-09 01:02 #1 av: [GunillaR]

Tack Pagan på en, som jag ser det, mycket spännande resa som vi ska göra tillsammans.

Det här måste jag läsa några gånger för att ta till mig!

Kram!

Anmäl
2010-09-09 01:35 #2 av: Isa56

En verkligt intressant artikel. Och som vanligt mycket bra skriven. Skrattande

Ja den får läsas några gånger, men det ska bli spännande och roligt att påbörja den här resan.

Tack Pagan Kyss

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 Medarbetare på Tarot

Anmäl
2010-09-09 10:30 #3 av: [Linda-E]

Intressant artikel Pagan. Den boken är ju helt fantastisk. Den läste jag för några år sedan. 

Anmäl
2010-09-09 12:22 #4 av: nillanb

Tack Pagan Kyss

Mycket intressant och väl skriven artikel!Tungan ute 

Det kräver en djupdykning in i mitt jag...jag tänker absolut genomföra dessa övningar.

 

Anmäl
2010-09-09 13:25 #5 av: [Spanaren]

Alltid intressant att få förjupa sig i nya saker ... tack Pagan Kyss

Anmäl
2010-09-09 21:11 #6 av: Pagan

Tack goa själar

Ja, det är klart intressant och jag ska fylla på med mer  tankeväckande så snart jag bara hinner.

Anmäl
2010-09-09 21:43 #7 av: Loet_old

Verkligen intressant att ta del av,roten till livet.

Tack Pagan.Glad

Anmäl
2010-09-09 21:52 #8 av: Pagan

vassego kära duKyss

Anmäl
2010-09-10 16:34 #9 av: dolla

Tack Pagan för en intressant artikel

Jag måste också läsa den flera gånger det var mycket att ta in på en gång

Anmäl
2010-09-10 18:01 #10 av: Pagan

ja, hon är insiktsfull, den där CarolineGlad

Anmäl
2010-09-10 21:29 #11 av: christel70

Tack för intressant läsning! Caroline Myss böcker är ganska "tunga" och svårlästa, tycker jag, så denna artikel var kanonbra och lättförståelig i min smak!

Anmäl
2010-09-10 23:58 #12 av: Pagan

vad kul att du tyckte det Christel, jag klappar mig på axelnSkrattande

Anmäl
2010-10-22 12:57 #13 av: rore

Tack Pagan!!!Kyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge



 

 


Anmäl
2010-10-22 13:20 #14 av: Pagan

vassego goa Rore.Skrattande

Anmäl
2010-12-29 02:42 #15 av: BabyDragon

Tack för artickeln, detta är precis vad jag behöver just nu. Lustigt att sådant oftast dyker upp när man som mest behöver det ;) Ska läsa vidare! Mycket bra språk.

Anmäl
2010-12-29 10:54 #16 av: Pagan

Ja, Babydragon,  "slumpen" är lustig på det sättetFlört 

Anmäl
2012-04-21 11:58 #17 av: Pagan

Glad

Anmäl
2012-04-21 12:07 #18 av: Amandla

Den boken läste jag och använde mig av en sommar för åtta-nio år sen nånting. Då gick jag ner 9 kg på tre månader (uteslöt socker och vetemjöl) samt promenerade en halvmil i stort sett varje dag. Kände mig stark och frisk Glad Har tänkt läsa om den men det har tagit emot, fast det är dags nu... känner mig inte särskilt stark och alldeles för tung Tyst

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2012-04-21 12:08 #19 av: Pagan

Ja, jag kände också att det var dags att damma av den av någon outgrundlig anledningFlört

Anmäl
2012-04-21 12:23 #20 av: [C Stark]

Å, vilken tajming! Hade beställt boken på bibliotetket för några månader sedan, när det äntligen blev min tur för några veckor sedan och jag kom för att hämta den - så fanns den inte!?

 

Tack Pagan! Glad

Anmäl
2012-04-21 12:26 #21 av: Pagan

vägarna äro outgrundligaFlört

Anmäl
2013-06-01 14:41 #22 av: Älvan


Helt otroligt bra artikel! Den var precis vad jag behövde!

 

Anmäl
2013-06-01 19:25 #23 av: Pagan

Vad bra!Glad

Anmäl
2013-06-02 20:18 #24 av: gevalina

Intressant läsning det här med chakran men alldeles för mycket för mig att ta in.

Jag är ganska lat och bekväm av mig och vill gärna ha lätta lösningar på det mesta i mitt liv.

Chakran använder jag mest för att öppna upp mig inför s k framkallande av andar hos gruppen där jag går nu. (endast själar som tillhör gruppen får göra sig hörda så någon kan relatera till själen som gett sig till känna....Men jag är  långt i från färdig till att hålla en egen seans...

Det kanske är lättare att tolka kort om man har öppnat sig eller det kanske inte har någon betydelse.?



Anmäl
2013-07-07 20:03 #25 av: undrarens

ja de finns mkt klokt skrivna saker och detta var en "tegelsten" av invecklighet för utvecklighetSkrattar

i positiv bemärkelse alltså.

behövs mkt tankeverksamhet för att kunna "gräva ner" sig i detta, men säkert enlighment på sikt om man nu nånsin kommer att begripa nåt här i världen...Funderar


men mkt bra sammanfattning /sammanhang ur myss texter(har läst  boken stundtals vissa veckor...) .


man ska nog va tacksam för allt bra man kan få reda på ...ifrån individer som tänkt till. 

man kan ju undra på vars dom(vem som helst som predikar nåt) har fått sina insikter/tro ifrån . 

folk skriver ju allt möjligt i all världens religioner?

 och vi hinner ju inte begripa essensen alls under den tid vi nu kanske finns på denna jord.

om man nu tror på reinkarnation är de ju en annan femma...då går man ju igen i annan form...men hur bevisar man sånt rent praktiskt?? 

finns intet svar på iaf i min värld hur det går till rent praktiskt.

utesluter dock inte att fenomenet(återfödsel) kanske kan finnas(men svår bevisligt).

vi blir ju jord eller aska iaf då vi dör så småningom. 

så på så vis återkommer vi (jorden/askan) ju i världen. 

men anden(svårare att beskriva vars den hamnar...) blir bara hypoteser.Funderar

kanske i formen av annat material/gas/vätska nånstans nån gång under den efterföljande världhistorien... vad vet jagLer

Anmäl
2013-07-07 21:57 #26 av: Pagan

Ja det finns mängder av frågor inom mig också, men svårt att söka svaren. Någonstans så får man nog begränsa sig och ta till sig det som känns vettigt för en själv. Annars finns risken att bli helt galen. Att vi lever här och nu och lever det liv vi beslutat oss för att leva - efter bästa förmåga får vi väl iallafall hoppas på. Att vi återföds utan att ha med oss de lärdomar som hade varit till nytta är ju synd på så sätt att vi ju inte kan dra fördel av de erfarenheter vi gjort i tidigare liv, men en får ju hoppas att den dag då  åter färdas bland molnen att det blir begripligt. Den som lever får seGlad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.