Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Chakra och meditationer

Andens Anatomi del 2

2010-09-13 23:01 #0 av: Pagan

Nu fortsätter artikelserien från Andens Anatomi av Caroline Myss. Denna gång får vi lära oss om energisambanden i andra chakrat - Relationers makt I slutet på artikeln finns 10 frågor som du kan besvara för att rannsaka dig själv och kanske kommer du få en och annan insikt som kan bli början till en bättre hälsa.

2 Swadisthan sakralchakra.jpg

2 Chakrat Swadisthan navel eller sakralchakra - Relationers makt

Plats i kroppen: Nedre delen av buken, upp till naveln.

Organ: Könsorgan Tjocktarm Nedre ryggkotor Bäcken Blindtarm Blåsa Höfter

Psykiska faktorer: Skuld skuldkänslor Pengar och Sex Makt och Kontroll Kreativitet Moral och Ärlighet i relationer

Fysiska problem: Kroniska ländryggsbesvär Ischias Gynekologiska och Obstetriska problem Smärta i bäcken och ländrygg potensstörningar Urinvägsbesvär

Energin i detta andra chakra: Med hjälp av energin i detta andra chakra övergår man från att lyda familjens auktoritet till att uppleva andra relationer som tillgodoser personliga fysiska behov. Energierna kommer fortfarande från ett av de lägre chackrorna som driver oss att söka oss till yttre krafter, men det andra chakrats kraft är också stark i sig.

Denna energi börjar pulsera och visa sig i sjuårsåldern. I den åldern börjar barn samspela i större omfattning med andra barn och vuxna, de blir mer självständiga gentemot föräldrarna och söker sig utanför hemmet. Genom detta utvidgade samspel med omvärlden stärks deras individualitet, de skapar nya relationer och prövar sin förmåga att välja.

Detta chakra svarar mot vårt behov av relationer med andra människor och vårt behov av att i viss mån kontrollera det som händer omkring oss. Alla de band vi skapat för att bevara kontrollen över vårt yttre liv, som auktoritet, andra människor eller pengar, är genom detta chakra kopplade till vårt energifält och vår fysiska kropp. De sjukdomar som har sitt ursprung i detta kraftcentrum utlöses av rädslan att förlora kontrollen.

Symboliskt/Perceptuellt samband: Energin i detta chakra gör det möjligt för oss att skapa en egen identitet. När vi möter den yttre världen med dess fysiskt förledande krafter - som sex, pengar, beroendeframkallande ämnen och andra människor - gör energin från det andra chakrat att en människa med sund fysisk jagkänsla kan samspela med världen utan att behöva förhandla eller "sälja" sig själv, det är oberoendets energi, en överlevnadsinstinkt som gör att vi klarar oss i världen.

Främsta rädslor: Rädsla för att förlora kontrollen eller för att kontrolleras av andra genom den förkrossande kraften i händelser eller omständigheter som missbruk, våldtäkt, svek, impotens, ekonomiska förluster eller att bli övergiven. Vidare rädslan att förlora sin fysiska styrka.

Främsta starka sidor: Förmågan och uthålligheten att av egen kraft överleva ekonomiskt och materiellt och att kunna försvara och skydda sig själv, instinkten att "fly eller fäkta", förmågan att ta risker, att kunna återhämta sig då man förlorat familjemedlemmar, partner, egendom, arbete eller pengar. Vidare kraften att göra uppror och skapa sig ett nytt liv samt förmågan att kunna fatta personliga och yrkesmässiga beslut.

Helig sanning - Hedra varandra: Denna sanning gäller för allt samspel med andra och för alla former av liv. Ur ett andligt perspektiv tjänar alla relationer vi skapar, från den ytligaste till den allra intimaste, syftet att hjälpa oss att bli mer medvetna. En del relationer är av nödvändighet smärtsamma eftersom vi ofta inte är särskilt intresserade av att lära känna oss själva och att upptäcka våra begränsningar och svaga sidor. Det andra chakrats energi äger en inneboende dualitet. Den enhetliga energin i det första chakrat, som representeras av stammedvetandet, delas upp och polariseras i det andra chakrat. Denna uppdelning av kraften har givits många namn; yin/yang, anima/animus, manligt/kvinnligt, solen/månen. Att förstå betydelsen av dessa motsatser är avgörande för att kunna arbeta med frågor som rör det andra chakrat. Vi drar till oss personer och relationer som lär oss lära känna oss själva. Den andliga uppgift som det andra chakrat ställer oss inför är att vi ska lära oss samspela med andra på ett medvetet plan: skapa band till människor som bidrar till går utveckling och bryta med människor som hämmar den.

För att bevara hälsan i vårt andra chakra måste vi iaktta huvudfrågan gällande de dualistiska krafterna i våra relationer. Vi måste lära oss att Hedra varandra. Vi måste lära oss att värdesätta de heliga förbund vi skapar med varandra i vårt liv. Hur vi förhåller oss till oss till den yttre verkligheten beror i mycket hög grad på hur vi förhåller oss till oss själva. Förutom alla de relationer vi har till andra människor måste vi också skapa en sund och kärleksfull relation till oss själva - en uppgift för det tredje chakrat.

Frågor för självrannsakan:

 • 1. Hur definierar du kreativitet? Uppfattar du dig själv som en kreativ person? Förverkligar du dina kreativa idéer?

 

 • 2. Hur ofta använder du din skaparkraft på ett negativt sätt? Överdriver du eller förskönar du "fakta" så att de stöder din uppfattning?

 

 • 3. Trivs du med din sexualitet? Om inte, arbetar du på att komma till rätta med dina sexuella svårigheter? Utnyttjar du människor för sexuell njutning eller har du känt dig utnyttjad? Är du tillräckligt stark för att respektera dina sexuella gränser?

 

 • 4. Håller du ord? Vad 'är din personliga hederskodex? Din moral? Ändrar du moral efter omständigheterna?

 

 • 5. Betraktar du Gud som en kraft som skapar rättvisa i ditt liv?

 

 • 6. Är du kontrollerade? Ägnar du dig åt maktkamp i dina relationer? Förmår du se dig själv klart i situationer som rör makt och pengar?

 

 • 7. Styr pengarna ditt liv? Kompromissar du på ett sätt som kränker ditt inre jag för att uppnå ekonomisk trygghet?

 

 • 8. Hur ofta styr rädsla för att inte överleva dina beslut och dina handlingar?

 

 • 9. Är du tillräckligt stark för att kunna bemästra din oro för ekonomin och din fysiska överlevnad, eller styr rädslan dig och dina attityder?

 

 • 10. Vilka mål har du som ännu som du ännu inte har försökt uppnå? Vad hindrar dig från att börja arbeta för att uppnå dem?
Anmäl
2010-09-14 14:39 #1 av: [Spanaren]

#0 Tack igen Pagan för en intressant artikel Kyss /kram

Anmäl
2010-09-14 21:56 #2 av: Pagan

ja, det är klart intressant detta. Rannsakningsfrågorna ger onekligen en del att fundera på.

Anmäl
2010-09-14 22:43 #3 av: nillanb

Ja det är detta är en näsknäpp att på allvar ta tag i och börja arbeta med vissa delar som känns svårt att rota i!

Tack Pagan mycket mycket braKyss

Anmäl
2010-09-15 12:26 #4 av: Loet_old

Alla chackran är viktiga för att uppnå balans.sakralchackrat är ett av dom chackra som jag jobbat mest vid för att uppnå balans i yin och yang.man får komma ihåg att alla chackran kan vara över eller understimulerade,men det märker man av när man balanserar sina chakran.det gäller att gå på djupet men när man väl är ärlig till sig själv,så blir insikten och förståelsen klarare och man blir mer känslig i det inre likaväl som det yttre.

Att balansera chakran är någonting som man ska göra regelbundet,men man har en förmåga att dra ut på tiden.det gäller ju igentligen all aktivitet med kroppen.

Verkligen bra frågor om självrannsakning.

Tack pagan en verkligen bra artikel.Flört

Anmäl
2010-09-20 13:57 #5 av: [GunillaR]

Tack Pagan för ytterligare intressant information.

Spontant kan jag säga att jag låter rädslan för att pengarna inte räcker styra många val.

Detta ska läsas några gånger så att man inte missar något.

 

Anmäl
2010-09-20 20:53 #6 av: Pagan

ja, vissa avsnitt får man helt klart läsa flera gånger. Tror att aha upplevelser kommer för var gång om man läser med en liten tids mellanrum. Vissa saker tar man till sig direkt annat får man fundera på. Samma sak med frågorna.

Anmäl
2012-04-21 11:59 #7 av: Pagan

Glad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.