Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Chakra och meditationer

Andens Anatomi del 7

2010-10-24 15:54 #0 av: Pagan

Vi avslutar denna artikelserie med sjunde chakrat. Information till artiklarna är hämtade från ”Andens Anatomi” av Caroline Myss. Här får vi lära oss om 7:e chakrats – Sahasrara - olika faktorer. Glöm inte att läsa och besvara självrannsakningsfrågorna i slutet av artikeln.

 

7 Sahasrara crown-chakra.jpg

7 Chakrat Sahasrara kronchakra - Vår andliga förbindelselänk

Plats i kroppen: Hjässan

Organ: Muskulatur Skelett hud

Psykiska faktorer: Livsmod Värderingar Etik Mod Medmänsklighet Osjälviskhet Förmåga att se de övergripande mönstren Tro och inspiration Andlighet och hängivenhet

Fysiska problem: Energistörningar Själnöd Kronisk trötthet utan kroppslig orsak Överkänslighet för ljus, ljud och andra miljöfaktorer

Energin i detta sjunde chakra: Det sjunde chakrat rymmer den energi som ger upphov till hängivelse, hänryckning, profetiska tankar, transcendenta idéer och mystiska upplevelser.

Detta chakra är förbindelsen till vår andliga sida och till vår förmåga att göra andligheten till en naturlig del av den fysiska verkligheten och låta den vägleda oss. Visserligen får hela vårt energisystem liv av anden, men det är det sjunde chakrats funktion att ge oss en nära kontakt med det gudomliga. Detta är bönens chakra. Det är också vårt "nådekonto", det energiförråd som vi fyller med vänliga tankar och handlingar genom att be och låta oss ledas av tron. Det ger oss möjlighet att uppnå en djupgående medvetenhet genom meditation och bön. Det sjunde chakrat representerar vår förbindelse med den transcendenta dimensionen av livet.

Det sjunde chakrat är ingången för livskraften som oupphörligt strömmar ner i människans energisystem från universum, från Gud eller Tao (den bakomliggande ordningen). Denna kraft ger näring åt den fysiska kroppen, psyket och anden. Den genomströmmar hela den fysiska kroppen och de nedre sex chakrana och förbinder hela den fysiska kroppen med det sjunde chakrat. Kraften från det sjunde chakrat påverkar de stora systemen i kroppen: det centrala nervsystemet, muskelvävnaden och huden.

Symboliskt/Perceptuellt samband: Det sjunde chakrat rymmer den renaste formen av nådens energi eller prana (livskraft). Detta chakra lagrar den kraft som alstras genom bön och meditation och som är grunden till vår förmåga till symbolseende (se livet genom objektiva glasögon och tolka vad du ser). Det är kraftcentret för andlig insikt och intuition långt bortom människans vanliga medvetande. Det tillhör den mystiska sfären, en dimension som står i medveten samklang med det gudomliga.

Främsta rädslor: Rädsla förknippad med andliga företeelser som att drabbas av "själens dunkla natt", bli andligen övergiven, förlora sin identitet och kontakten med livet och människorna i sin omgivning. Sjukdom är ofta en katalysator för andlig omvälvning och "den dunkla natten". Under denna fas lär man känna djupet av sitt inre, möter rädslor och övertygelser, ger sig medvetet i kast med de sidor man helst vill slippa se och utmanar de falska gudar som inte släpper greppet om det mänskliga psyket utan kamp.

Främsta starka sidor: Tron på det gudomligas existens och på allt det tron representerar i vårt liv - inre vägledning, insikter i helandets konst och en djup förtröstan som undanröjer vanlig mänsklig rädsla. Hängivelse.

Helig sanning - Lev i nuet. Kraften i det sjunde chakrat driver oss att söka en nära kontakt med det gudomliga i allt vi gör. Denna andliga önskan om närhet och kontakt skiljer sig mycket från vår önskan om att tillhöra en religion. Religionen är först och främst en fråga om gruppgemenskap vars huvudsakliga syfte är att skydda gruppen, i första hand mot från synliga hot: sjukdom, fattigdom, död, sociala kriser och till och med krig. Religionen har sina rötter i det första chakrat. Andlighet är däremot en individuell upplevelse som syftar till att stilla den rädsla som hör till den yttre verkligheten och fördjupa kontakten med det gudomliga. Den heliga sanning som förknippas med detta chakra är Lev i nuet. Det är en helt omvälvande upplevelse att försöka skapa en egen andlig kontakt. Vår medvetna eller omedvetna bön om att själva lära känna det gudomliga kan låta ungefär så här: "Jag vill inte längre leva i skydd av gruppen och inte heller vill jag att någon står emellan Gud och mig. Nu vill jag att Du kommer in i mitt liv och undanröjer alla hinder - vare sig det är en person, en plats eller ett arbete - som hindrar mig från att komma nära Dig:" När vi söker att förenas med det gudomliga ber vi om alla fysiska, psykiska och känslomässiga "illusioner" ska slås sönder. När denna process väl kommer igång väcker vi en mäktig inre röst som omedelbart börjar konkurrera med alla yttre auktoriteter i vårt liv, och detta kan skapa ett inre kaos och till och med andlig "schizofreni".

Många böcker har skrivits om den personliga andliga resan, men ett av de första verken är ännu i dag ett av de mest kända: Själens dunkla natt, skrivet på femtonhundratalet av den helige Johannes av Korset. I detta klassiska verk beskriver författaren de stadier av seperation från stam- eller gruppmedvetandet (författarens termer) som är nödvändiga för att skapa en fullt medveten förbindelse med det gudomliga. På varje stadium upplever sökaren stunder av intensiv mystisk transcendens (överskridande), men också depression, vansinne och en djup ensamhet som är okänd för vanliga människor.

Symptomen på en andlig kris är nästan desamma som vid en psykisk kris. Och eftersom andlig kris av naturliga skäl påverkar psyket kanske en "nybörjar mystiker" inte förstår att krisen är av andlig natur utan betraktar sina problem som psykiska. Symptomen på en andlig kris är emellertid tydliga och tre till antalet. Krisen börjar i allmänhet med en känsla av meningslöshet som inte försvinner genom att man ändrar på yttre faktorer. Man upplever en mycket djupare längtan, en längtan som inte kan stillas med tankar på en kommande löneförhöjning eller befordran, ett äktenskap eller en ny relation. Vanliga lösningar lockar inte längre. Somliga människor har förstås aldrig känt att livet har mål och mening, men de gör förmodligen misstaget att tro att livet en dag ska låta meningen bara gå upp för dem. Människor som bara klagar och saknar framåtanda drabbas inte av andliga kriser. Men de som befinner sig i en andlig kris har en känsla av att det är något som försöker vakna inom dem. De vet bara inte hur de ska uppfatta det. Underliga nya rädslor är det andra symptomet på en andlig kris. Dessa rädslor är inte av vanligt slag, som rädslan för att bli övergiven eller gammal, utan detta är en rädsla för att man håller på att förlora sin identitet. "Jag vet inte längre vem jag är och vad jag vill få ut av livet" är en vanlig kommentar från en person som genomströmmas av det sjunde chakrats energi. Det tredje symptomet är behovet av att ge sig hän åt något som är större än oss själva. Inom dagens psykologi nämns sällan vårt fundamentala behov av hängivelse, trots att vi alla har ett biologiskt och energetiskt behov av att skapa kontakt med en kraftkälla som ligger bortom kaos och mänskliga begränsningar. Vi har behov av att stå i kontakt med något som ger oss hopp. Hängivelse får en del av vårt medvetande att riktas mot vårt omedvetna eviga jag, vilket i sin tur förbinder oss direkt med det gudomliga. Och korta och flyktiga möten med det gudomliga och dess oändliga kraft gör det möjligt för vårt medvetande att bli fri från oro och rädsla för jordiska ting, och därmed upphör mänsklig makt att fascinera. När vårt behov av att ge oss hän inte vänds mot en högre makt riktas den mot mindre lämpliga mål: mot ett företag, ett politiskt parti, ett idrottslag, ett motionsprogram eller till och med mot ett gatugäng. Alla dessa yttre surrogat kommer till slut svika den hängivna. Oavsett hur mycket man motionerar kommer man i alla fall att bli gammal. Man bevara kanske hälsan, men man blir ändå äldre. Och mycket av den vånda människor känner när de blir friställda från företag de jobbat lojalt för i åratal orsakas otvivelaktigt av att deras lojalitet innehöll ett mått av omedveten hängivelse. Vi förväntar oss att bli belönade för vår hängivelse åt jordiska ting och människor genom att bli befriade från alla våra sorger, men ingen människa eller organisation har sådan makt. Ingen guru eller präst kan hantera hängivna anhängares energi särskilt länge utan någon form av skandal. Det är inte meningen att vår hängivelse ska riktas mot människor; hängivelsen måste riktas uppåt för att verka upplyftande på oss. Meningslösheten, förlusten av den egna identiteten och behovet av hängivelse är de tre säkraste symptomen på att människor kommit in i den "dunkla natten". Visserligen liknad dessa symptom de psykiska problem som människor upplever. Men när problemen har en andlig grund har de drabbade inget behov av att se andra som orsak till krisen. Istället inser de att orsaken till krisen finns inom dem själva. Att de är otillfredsställda med sina yttre levnadsomständigheter är en följd av den andliga krisen, inte orsaken.  En klok själasörjare kan hjälpa en person genom den "dunkla natten" vilket också innebär att ta itu med svåra psykiska problem. Vanlig psykoterapi skulle söka orsakerna genom att undersöka negativa mönster i personens relationer, från barndomen och framåt. Att upptäcka dessa negativa mönster är givetvis till nytta också i själavård, men en själasörjare tar i första hand upp sådant som har med anden att göra, som till exempel följande;

 • Vilka frågor har du ställt dig som handlar om meningen med ditt liv?

 

 • Finns det något i din bild av Gud som skrämmer dig?

 

 • Tycker du att ditt liv är meningslöst när du betraktar det ur ett andligt perspektiv?

 

 • Vilka andliga fantasier har du?

 

 • Tror du till exempel att ditt andliga sökande gör dig andligen överlägsen andra eller att Gud uppmärksammar dig mer än andra som inte är så andligt inriktade som du?

 

 • Har du frågat i dina böner eller tankar, varför du har så svårt att tro på Gud?

 

 • Känner du att du på något sätt har sviktide val du gjort i ditt liv?

 

 • Har du någon gång brutit mot dina egna andliga regler?

 

 • Har du någonsin önskat att bli helad?
 • Har du någonsin önskat komma Gud närmare än du är nu?

Sådana frågor hör inte till dem man brukar ställa i psykologiska sammanhang. Det kan bli lättare att finna svaren på dem om man går igenom sitt liv och undanröjer mentala och emotionella hinder. En sådan genomgång leder först till "själens dunkla natt".  Under denna fas lär man känna djupet av sitt inre, möter rädslor och övertygelser, ger sig medvetet i kast med de sidor man helst vill slippa se och utmanar de falska gudar som inte släpper greppet om det mänskliga psyket utan kamp. Sjukdom är ofta en katalysator för andlig omvälvning och den "dunkla natten".

Meningen med vårt liv på jorden är att vi ska nå bortom våra illusioner och upptäcka andens inneboende kraft. Vi har ansvar för det vi skapar och vi måste därför lära oss att handla och tänka med kärlek och vishet och att leva för att tjäna andra och livet i dess helhet.

Frågor för självrannsakan:

 • 1. Vilka frågor har du försökt få svar på under meditation eller bön?

 

 • 2. Vilka svar på dessa frågor är du mest rädd för?

 

 • 3. Köpslår du med Gud? Klagar du inför Gud oftare än du uttrycker din tacksamhet?

 

 • 4. Följer du en bestämd andlig väg? Om inte skulle du vilja hitta en sådan? Har du hittat ett surrogat som du ägnar dig åt? Skriv i såfall ned dessa och granska vilket förhållande du har till dem.

 

 • 5. Tror du att din Gud är mer verklig än det gudomliga i andra andliga traditioner?

 

 • 6. Väntar du dig att Gud ska ge en förklaring till dina smärtsamma upplevelser? Skriv i så fall ned dessa upplevelser.

 

 • 7. Hur skulle ditt liv förändras om Gud plötsligt bestämde sig för att svara på dina frågor? Och hur skulle det förändras om svaret du fick var: "jag tänker inte ge dig svar på dina frågor på detta stadium i ditt liv"? Vad skulle du göra då?

 

 • 8. Har du börjat med meditation men slutat? Vad är i så fall skälen till att du inte har fortsatt?

 

 • 9. Vilka andliga sanningar vet du att du inte lever efter? Skriv ned dem.

 

 • 10. Är du rädd att komma närmare det gudomliga på grund av de förändringar detta kan föra med sig i ditt liv?

 

Anmäl
2010-10-24 17:18 #1 av: nillanb

Taaaack Pagan SkrattandeKyss

Anmäl
2010-10-24 21:16 #2 av: Pagan

vassego kära du. Det var den sistaTungan ute intressant med Själens dunkla natt, mycket som kan ske med en andlig sökare.

Anmäl
2010-10-24 23:02 #3 av: Isa56

Tack Pagan Kyss Där är mycket att fundera över.

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 Medarbetare på Tarot

Anmäl
2012-04-21 12:05 #4 av: Pagan

Glad

Anmäl
2014-03-02 20:09 #5 av: Älvan

Jag har utmattningssyndrom och får mycket hjälp från denna text. Kom på att jag ju inte helt själv måste ta mig genom detta utan jag ska kontakta en präst. :)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.