Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Chakra och meditationer

Andens Anatomi del 3 & 4.

2010-09-19 17:59 #0 av: Pagan

Här fortsätter artikelserien från Andens Anatomi av Caroline Myss. Denna gång får vi lära oss om energisambanden i tredje chakrat – Personlig makt och i fjärde chakrat - Känslans makt. I slutet på varje artikel finns 10 frågor som du kan besvara för att rannsaka dig själv och kanske kommer du få en och annan insikt som kan bli början till en bättre hälsa.

 

3 Manipura solarplexuschakra.jpg

3 Chakrat Manipura solarplexuschakra - Personlig makt

Plats i kroppen: Solarplexus

Organ: Buk Magsäck Tunntarmar lever Gallblåsa Njure Bukspottkörtel Binjurar Mjälte Mellersta delen av ryggraden

Psykiska faktorer: Tillit Rädsla Självkänsla Självförtroende Självaktning Omsorg om oss själva och andra Ansvarkänsla Personlig heder

Fysiska problem: Ledbesvär Gastrit magsår Tarmbesvär pankreatit diabetes matsmältningsbesvär (kroniska eller akuta) Anorexi Bulimi Nedsatt leverfunktion Hepatit Binjursjukdomar. De sjukdomar som har sitt ursprung här utlöses av sådant som rör ansvaret för den egna personen, självaktning, rädsla för att bli avvisad och överkänslighet för kritik.

Energin i detta tredje chakra: Energin i det tredje chakrat, den personliga maktens och kraftens chakra, börjar bli dominerande i puberteten. Den hjälper oss vidare i individuationsprocessen, i formandet av ett "själv", ett jag och en personlighet som skiljer sig från vår nedärvda identitet. Detta kraftcenter styr också det mesta som rör utvecklingen av personlig kraft och självaktning. Det tredje chakrat gör det mänskliga energisystemets fysiska treenighet komplett. Liksom det första och andra chakrat förknippas det främst med den fysiska typen av kraft och styrka. Medan det första chakrat är kopplat till gruppens eller stammens kraft och det andra chakrat till kraftflödet mellan individer så har det tredje chakrat att göra med vår personliga kraft i förhållande till yttervärlden.

Symboliskt/Perceptuellt samband: Det tredje chakrat utgör länken mellan det huvudsakligen yttre medvetandet och det inre medvetandet. Det första chakrat har en yttre tyngdpunkt som alltid ligger i gruppmedvetandet. Det andra chakrat har också en yttre tyngdpunkt men fokuserar på relationer och deras effekt på oss. Men i det tredje chakrat är tyngdpunkten delvis internaliserad, då vi i stället för att inrikta oss på hur vi förhåller oss till människor omkring oss vänder blicken mot hur i förhåller oss till och uppfattar oss själva. (Internalisering - införlivning av andras tankar, värderingar och reaktionssätt i den egna personen)

Främsta rädslor: Rädsla för att bli avvisad, kritiserad, att verka dum och att inte fullfölja våra plikter, samt all rädsla som har med utseendet att göra, som rädsla för att bli tjock, flintskallig och gammal. Rädsla för att andra ska upptäcka våra hemligheter.

Främsta starka sidor: Självaktning, självrespekt och självdisciplin, ambition, handlingskraft, förmåga att hantera krissituationer och modet att ta risker. Vidare generositet, moral och karaktärsstyrka.

Helig sanning - Hedra dig själv. Energierna som sammanstrålar i detta chakra har bara ett andligt syfte: att hjälpa oss uppnå självkännedom - lära oss hur vi ser på oss själva. Vi har alla ställts inför eller komma ställas inför situationer som avslöjar att våra inre starka eller svaga sidor inte är kopplade till eller påverkas av våra föräldrar. Den andliga kraft som finns i det tredje chakrat driver oss att skapa en identitet som är skild från vårt stamjag.

Vi är alla pilgrimer på sätt och vis, fast det är inte alls nödvändigt att i konkret bemärkelse resa till heliga platser och utföra ceremonier för att göra oss fria från det förflutna. Men vad som är nödvändigt är att vi reser i andlig mening och gör oss av med den rädsla som hindrar oss från att se skönheten i vårt liv och för att komma fram till den plats där vi kan helas och få frid med oss själv. Vi kan göra en sådan resa dagligen i bön och meditation. Vi kommer att märka att kroppen är stark när anden är stark.

Frågor för självrannsakan:

 • 1. Tycker du om dig själv? Om inte, om inte vad är det du inte tycker om, och varför? Anstränger du dig aktivt för att förändra det du inte tycker om hos dig själv?

 

 • 2. Är du ärlig? Förvanskar du ibland sanningen? I så fall varför?

 

 • 3. Är du kritisk mot andra? Skyller du på andra för att skydda dig själv?

 

 • 4. Kan du erkänna när du har fel? Är du öppen för feedback från andra?

 

 • 5. Behöver du uppskattning från andra? I så fall varför?

 

 • 6. Uppfattar du dig själv som stark eller svag? Är du rädd att stå på egna ben?

 

 • 7. Har du någonsin stannat kvar i en relation till en människa du egentligen inte älskade på grund av att det verkade bättre än att vara ensam?

 

 • 8. Respekterar du sig själv? Kan du bestämma dig för att förändra din livsstil och sedan hålla fast vid ditt beslut?

 

 • 9. Är du rädd för att ta ansvar? Eller känner du dig ansvarig för allt och alla?

 

 • 10. Önskar du ständigt att ditt liv skulle vara annorlunda? Gör du i så fall något för att förändra det eller har du resignerat?

4 Anahata heart-chakra.jpg

 

4 Chakrat Anahata hjärtchakra - Känslans makt

Plats i kroppen: Mitten av bröstet.

Organ: Hjärta och kärlsystem Lungor Skuldror Armar Bröstkorg Bröst Diafragma Thymus (Thymus (Brässen) är ett organ som sitter högt upp i människans bröstkorg . Den är en Körtel med viktiga funktioner under utvecklingen av immunförsvaret tidigt i människans liv. Efter puberteten tillbakabildas organet, och körteln är avsevärt mindre hos vuxna Wikipedia)

Psykiska faktorer: Kärlek och hat Agg Bitterhet Sorg Vrede Självupptagenhet Ensamhet och samhörighet Förlåtelse och medkänsla Hopp och förtröstan

Fysiska problem: Hjärtsvikt Hjärtinfarkt klaffel hjärtförstoring Astma Allergi lungcancer lunginflammation Besvär i övre delen av ryggen och skuldrorna Bröstcancer

Energin i detta fjärde chakra: Det fjärde chakrat är den centrala kraftstationen i människans energisystem. Som det mellersta chakrat är den en länk mellan kroppen och anden och har en avgörande betydelse för dessas hälsa och styrka. Energin från det fjärde chakrat är känslomässig till sin natur och bidrar till vår känslomässiga utveckling. Detta chakra förkroppsligar den andliga principen som lär oss att handla i kärlek och medkänsla och att inse att den starkaste kraft vi äger är kärleken. Detta chakra svarar mot våra känslor som i högre grad än vårt förnuft avgör livskvaliteten. Som barn reagerar vi på det vi upplever med många olika känslor: kärlek, medkänsla, hopp, förtvivlan, hat, avund och rädsla. Som vuxna är vår uppgift att skapa en sådan känslomässig atmosfär och stabilitet inom oss att vi kan agera medvetet och med medkänsla.

Symboliskt/Perceptuellt samband: I högre grad än något annat chakra representerar det fjärde chakrat vår förmåga att sluta kämpa på egen hand och att låta Gud råda. Dess kraft hjälper oss att acceptera våra känslomässiga prövningar som konsekvenser av en gudomlig plan, vars syfte är att utveckla vårt medvetande. Genom att göra oss fria från vår känslomässiga smärta och släppa på kravet att veta varför vissa saker har hänt uppnår vi ett tillstånd av frid. Men för att uppnå detta inre lugn måste vi lära oss att förlåta och avstå från kravet att själv avgöra vad som är rättvisa. Den uppgift som är förknippad med det fjärde chakrat liknar de som hör till det tredje chakrat, men den ligger på ett högre andligt plan. Medan det tredje chakrat är inriktat på våra känslor inför oss själva i relation till den yttre verkligheten är det fjärde chakrat kopplat till våra känslor inför vår inre värld - våra känsloreaktioner på våra egna tankar, idéer, attityder och fantasier liksom också den uppmärksamhet vi ger våra känslomässiga behov. Detta engagemang är den allra viktigaste faktorn för att skapa goda relationer med andra.

Främsta rädslor: Rädsla för ensamhet och engagemang och för att "följa sitt hjärta", rädsla för att inte kunna skydda sig själv känslomässigt och för känslomässig svaghet och svek. Förlust av det fjärde chakrats kraft kan leda till svartsjuka, bitterhet, ilska, hat och en oförmåga att förlåta såväl andra som sig själv.

Främsta starka sidor: Kärlek, förlåtelse, medkänsla, hängivenhet, inspiration, hopp, tillit och förmåga att hela sig själv och andra.

Helig sanning - Kärlek är Gudomlig kraft. Det fjärde chakrat är kraftstationen i människans energisystem. Intelligens och "mental energi" anses i allmänhet vara överlägsna den emotionella energin, men i själva verket är den emotionella energin den verkliga drivkraften i människans kropp och ande. Kärleken i sin renaste form - villkorslös kärlek - utgör själva kärnan i det gudomliga, med dess oändliga kapacitet att förlåta oss och besvara våra böner. Vårt eget hjärta är också skapat för att ge uttryck åt skönhet, medkänsla, förlåtelse och kärlek. Det är emot vår andliga natur att handla på annat sätt.

Vi föds inte med fullt utvecklad förmåga att visa kärlek utan ägnar hela livet åt att lära oss mer om kärleken. Dess energi är ren kraft. Vi dras till kärleken och samtidigt är vi rädda för den. Vi drivs av kärlek, styrs av den, inspireras av den, helas av den och förgörs av den. Kärleken ger bränsle åt vår fysiska och andliga kropp. Var och en av livets prövningar lär oss någonting av kärleken. Hur vi klarar av dessa prövningar registreras i våra celler: vi lever med de biologiska konsekvenserna av våra val.

Eftersom kärleken äger sådan makt lär vi känna den successivt, i olika stadier. På varje stadium får vi en lektion i kärlekens styrka och olika former: förlåtelse, medkänsla, generositet, vänlighet, omsorg om oss själva och andra. Dessa stadier följer chakra systemets uppbyggnad: först lär vi känna kärleken inom stammen och tar till oss de många uttrycken för denna kraft från vår familj. Stammens kärlek kan vara villkorslös, men i allmänhet förväntas lojalitet i utbyte mot stammens stöd; inom stammen är kärlek en energi som finns mellan medlemmarna av den egna gruppen.

När det andra chakrat aktiveras och vi lär oss knyta vänskapsband växer kärleken och omfattar människor utanför gruppen. När det tredje chakrat vaknar till liv upptäcker vi kärleken till yttre företeelser som svarar mot våra personliga, fysiska och materiella behov; detta kan innefatta kropp, idrott, bildning, mode, det motsatta könet, hem och familj och yrke.

Alla dessa tre chakran är förknippade med kärlek i den yttre världen. Tidigare i människans historia var dessa tre former av kärlek allt som behövdes för att överleva. Men med utvecklingen av psykoterapin och den nyandliga rörelsen blev kärleken uppmärksammad som en kraft som påverkar och kanske styr biologiska processer. De livskriser som utlöses av kärlek eller brist på kärlek - skilsmässa, en anhörigs död, känslomässiga övergrepp, svek, otrohet - ger ofta upphov till sjukdom och är inte bara händelser som av en slump föregår sjukdomen. Att de känslomässiga såren läks är ofta en förutsättning för att kroppen ska läkas.

Beroende på vem man pratar med så kan man få uppfattningen att läkning och helande antingen är det lättaste som finns eller det svåraste som finns. Allt i och kring vårt liv styrs av hjärtats kraft. Vi råkar alla ut för händelser och upplevelser som är ämnade att "krossa vårt hjärta". Oavsett vad som krossat ditt hjärta så är valet alltid det samma; vad tänker du göra åt din smärta? Kommer du att använda den som en ursäkt för att ge rädslan större makt över dig eller kan du befria dig från den makt den yttre verkligheten har över dig genom att förlåta? Den fråga som ligger i det fjärde chakrat kommer ställas till dig gång på gång i livet, tills det svar du ger gör dig fri.

Alltför många människor är rädda för att lära känna sig själva, övertygade om att självkännedom leder till att man blir ensam och får leva utan nuvarande vänner och partner. På kort sikt kan självkännedom mycket väl leda till förändringar, men utvecklingen på lång sikt - vars drivkraft är medvetandet, inte rädslan - är mer positiva. Den enda vägen till andligt medvetande går via hjärtat. Denna sanning går inte att komma förbi, oavsett vilken andlig tradition man väljer för att lära känna det gudomliga. Kärlek är gudomlig kraft.

Frågor för självrannsakan:

 • 1. Vilka känslomässiga minnen känner du fortfarande att du måste läka?

 

 • 2. Vilka relationer i ditt liv behöver läks?

 

 • 3. Utnyttjar du någonsin känslomässiga trauman för att kontrollera människor eller situationer? Beskriv dem i så fall.

 

 • 4. Har du någonsin låtit dig kontrolleras av en annan persons känslomässiga trauman? Vad kan du göra för att förhindra att du kontrolleras på det viset igen?

 

 • 5. Vilka farhågor har du inför utsikten att bli känslomässigt frisk?

 

 • 6. Förknippar du känslomässig hälsa med att inte längre behöva nära relationer?

 

 • 7. Hur ser du på förlåtelse?

 

 • 8. Vilka människor har du ännu inte förlåtit, och vad hindrar dig från att göra dig fri från den smärta som är förknippad med dem?

 

 • 9. Vad har du gjort som kräver förlåtelse? Vilka människor har anledning att förlåta dig?

 

 • 10. Vad anser du var en sund nära relation? Är du beredd att sluta utnyttja gamla trauman och öppna dig helt och fullt från en sådan relation?
Anmäl
2010-09-19 18:28 #1 av: Pagan

Den blev lite lång, men hoppas att Ni tycker att innehållet är läsvärt ändå. Nästa del kommer under veckan som kommer.....tror jagTungan ute

Anmäl
2010-09-19 18:43 #2 av: Isa56

Tack Pagan för en mycket läsvärt och intressant artikel, en intressant artikel kan inte bli för lång.Flört

Som vanligt är den mycket välskriven också Tungan ute Vill läsa mer, väntar med spänning på nästa artikel. Tungan ute

Kram Isa

"Om du inte gillar något, ändra det. Om du inte kan ändra det, ändra din attityd. Beklaga dig inte. " Maya Angelou"                                                                 

Anmäl
2010-09-20 14:00 #3 av: [GunillaR]

Absolut är detta läsvärt och mycket intressant. - Mycket intressant!

 

Anmäl
2010-09-20 20:31 #4 av: Loet_old

Väldigt intressanta och livsgivande artiklar om chakran och självfrågorna med.Glad

Anmäl
2010-09-20 20:57 #5 av: nillanb

Pagan tack för ännu en fantastiskt intressant artikel!

Väntar på nästa...Tungan ute

Anmäl
2012-04-21 11:59 #6 av: Pagan

Glad

Anmäl