Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Astrologi & Numerologi Aura & Chakra Bilderna i tarotleken Böcker - CD Dagens hälsningstråd Den nya Jorden Drömmar och drömtydning Energier och krafter Existensiellt och livsåskådning IFokus info Gott & Blandat Humor och skoj Kanalisering Köp, Byt & Sälj Meditation och avslappning Musik o Videor - Youtube Månadens/Veckans/dagens kort Orakel/änglakort Pendel och andra redskap Sajten och medlemmarna Snackistrådar - vi snackar om allt! Stenar och kristaller Symboler Tarotleken Tarotstjärnor Våra tarotlekar Tolkningar Totem och kraftdjur Tävlingar och lekar Universums Lagar Våra bilder och foto Våra egna berättelser Övningar
Chakra och meditationer

Andens Anatomi del 6

2010-10-16 13:29 #0 av: Pagan

”Andens Anatomi” av Caroline Myss, ligger till grund för denna artikelserie. Vi fortsätter vår resa genom kroppens energicentra. Denna gång får vi lära oss om 6:e chakrats – Anjas - olika faktorer och glöm inte att läsa och besvara självrannsakningsfrågorna i slutet av artikeln.

 

 6 Anja third-eye-chakra.jpg

6 Chakrat Anja tredjeögat pannchakra - Förnuftets makt

Plats i kroppen: Mitten av pannan

Organ: Hjärna Nervsystem Ögon öron Näsa Tallkottskörtel Hypofys

Psykiska faktorer: Självrannsakan Sanning Intellektuell förmåga Känslor av otillräcklighet Öppenhet inför andra människors idéer Förmåga att lära av erfarenheter Känslans intelligens (EQ)

Fysiska problem: Hjärntumör Slaganfall Neurologiska störningar Blindhet Dövhet generella ryggbesvär Inlärningssvårigheter Epilepsi

Energin i detta sjätte chakra: Det sjätte chakrat omfattar våra intellektuella och logiska förmågor samt vår psykologiska förmåga att granska och ifrågasätta våra övertygelser och attityder. Förnuftets chakra svarar mot psykets medvetna och omedvetna krafter. I Österländska andliga traditioner kallas det sjätte chakrat "tredje ögat", det andliga centrum i vilket samspelet mellan förnuft och psyke kan leda till intuitiv insikt och visdom.

Detta är visdomens chakra. Den uppgift det sjätte chakrat ställer oss inför är att vi ska öppna sinnet, utveckla ett ickepersonligt förnuft, vända bort vår kraft från konstlade och falska sanningar och lära oss lyssna till den inre rösten. Vidare ska vi lära oss skilja mellan de tankar som föds ur styrka och de som föds ur rädsla och villfarelse. Det sjätte chakrat utgör en länk till vår mentala kropp, vårt intellekt och våra psykiska egenskaper. Våra psykiska egenskaper utgörs av en kombination av vad vi vet, vad vi håller för sant, en unik kombination av fakta, röster, personliga erfarenheter och minnen som är ständigt aktiva i vår energikropp.

Symboliskt/Perceptuellt samband: Det sjätte chakrat ger oss de erfarenheter som leder till visdom. Vi uppnår visdom både genom våra livserfarenheter och genom att tillägna oss objektivitetens skarpa perceptionsförmåga. Symbolseende utgörs av en delvis inlärd objektivitet - en slags helig likgiltighet, en sinnets jämnhet som inte berörs av "personliga tankar" eller nybörjartankar och som kan leda till insikten och kraften hos det "ickepersonliga" eller öppna sinnet.

Främsta rädslor: En ovilja att skåda inåt och dra fram sin rädsla i ljuset, rädsla för sanningen när förnuftet är grumlat, rädsla för sunda och realistiska bedömningar, rädsla för att lita på råd samt rädsla för disciplin och för ens egen skuggsida och dess attribut.

Främsta starka sidor: Intellektuell förmåga och talang, förmåga att bedöma medvetna och omedvetna insikter, förmåga att ta emot inspiration, förmåga till storslagna handlingar grundade på kreativitet och intuitivt tänkande - emotionell intelligens.

Helig sanning - Sök Sanningen. Denna heliga sanning driver oss att oupphörligt söka skillnaden mellan sanning och illusion, de två krafter som är ständigt närvarande. Att skilja på sanning och illusion är mer en uppgift för medvetandet än för hjärnan. Hjärnan styr den fysiska kroppen men medvetandet kontrollerar vår energikropp, som utgör länken till tanke och perception. Hjärnan är det fysiska instrument genom vilket tanke omvandlas till handling, men perception - och allt som är förknippat med perception, som att bli medveten - är en funktion hos medvetandet. När man uppnår en högre medvetandenivå kan man se objektivt på sin subjektiva perception och se sanningen eller den symboliska meningen i en situation.

Objektivitet betyder inte att man slutar bry sig om. Det betyder at man dämpar sina rädda röster. En människa som uppnått en inre objektivitet har en självuppfattning som är så helgjuten att yttre faktorer inte har någon makt över hans eller hennes medvetande. Ett sådant klart sinne och själv är visdomens innersta kärna, en av de gudomliga krafterna i det sjätte chakrat.

Att vara medveten är att ha förmågan att släppa taget om det gamla och ta oss till det nya i visshet om att allt får sitt slut i rättan tid och att allt tar sin början i rättan tid. Denna sanning är svår att lära sig leva med eftersom vi människor söker stabilitet - avsaknaden av förändring. Att bli medveten innebär därför att leva helt och fullt i nuet, i vetskap om att ingen situation eller person kommer att vara precis densamma i morgon.

När förändringen inträffar försöker vi tolka det som en naturlig del av livet och sträva efter att "följa dess flöde" och inte kämpa emot. Att försöka bevara allt som det varit är meningslöst och också omöjligt. Vår uppgift är att använda vår kraft på bästa möjliga sätt i varje situation, väl medvetna om att vi påverkar men inte råder över vad vi kommer att uppleva i morgon.

Att utveckla sitt ickepersonliga sinne är ett livslångt arbete, delvis för att det är en sådan stor uppgift och delvis för att vi tvingas i närkamp med våra illusioner och rädslor. Vi måste bygga upp oss själva från grunden, och det är en process som alltid för med sig otaliga förändringar i livet. Med hjälp av följande råd kan du börja utveckla det ickepersonliga sinnet och ditt symbolseende liksom din förmåga att genomskåda det illusoriska och förstå de krafter som verkar i det fördolda. Om du följer dessa råd kanske du lär dig symbolseende och förbättrar din förmåga att uppnå gudomlig klarhet.

 • Skaffa dig vanan att alltid blicka inåt och sträva efter att bli medveten om vad du tror på och varför.

 

 • Var öppen och lär dig vara uppmärksam på när hjärnan "stänger ute" information.

 

 • När du intar en försvarsattityd är det ett tecken på att du försöker hålla nya insikter utanför ditt medvetande.

 

 • Utgå ifrån att alla situationer och relationer har en symbolisk innebörd, även om du inte omedelbart kan tolka dem.

 

 • Var öppen för inre vägledning och insikter som visar sig i dina drömmar.

 

 • Sträva efter att släppa tankar som leder till självömkan eller ilska eller som lägger skulden på någon annan för det som händer dig.

 

 • Öva dig i att vara objektiv. Fatta beslut med hänsyn till vad du ser som förnuftigast i nuet snarare än att till vad du vill uppnå som resultat.

 

 • Avstå från att döma och bedöma - inte bara i fråga om människor och situationer utan också när det gäller värdet och betydelsen av olika aktiviteter. Påminn dig istället ständigt om den djupa sanningen att du omöjligt kan se alla faktorer eller detaljer i en situation och inte heller föreställa dig de långsiktiga konsekvenserna av dina handlingar.

 

 • Lär dig se när du styrs av rädsla. Försök omedelbart att se objektivt på rädslan genom att observera hur den påverkar dina tankar och känslor, fatta sedan beslut som försvagar effekten av rädslan.

 

 • Gör dig av med alla värderingar som säger att framgång i livet innebär att vi uppnår vissa mål. Se istället framgång i livet som en process där vi uppnår självkontroll och förmår möta de svårigheter som livet ställer oss inför. Se framgång som något som uppnås på det inre planet snarare än i den yttre verkligheten.

 

 • Följ din inre röst och bortse från ditt behov av "bevis" på att den inre rösten är äkta. Ju mer du frågar efter bevis desto osannolikare att du får det.

 

 • Koncentrera dig på nuet - undvik att leva i det förflutna eller oroa dig för framtiden. Lär dig förlita dig på det du inte kan se än det du ser.

Det är inte lätt att bli medveten. Att lämna över ansvaret till ett yttre objekt kan, åtminstone för stunden, tyckas så mycket enklare. Men när man väl vet bättre kan man inte lura sig själv längre. Vi har en tendens att fråga efter hjälp utifrån. Visa mig en teknik, eller hjälp mig och söka svar, är en ofta förekommen fråga, "säg mig vad jag ska göra så gör jag det". Medvetandet fungerar inte riktigt på det sättet. Ironiskt nog så finns det en enkel utväg, men den är inte lätt; sluta helt enkelt att kämpa. Sluta tänka på hur du trodde livet skulle bli och välkomna det liv som försöker komma till ditt medvetande.

Vägen till medvetenhet verkar alltid mer lockande i teorin än det är i praktiken. När vi försöker öka vår medvetenhet på ett teoretiskt plan genom böcker och samtal kan vi fantisera om att komma fram till det förlovade landet utan att behöva förändra någonting i vårt liv. Till och med blotta tanken på att det finns ett förlovat land kan verka lockande för stunden. I viss mån är det just det "kursmissbrukarna" gör - de blir höga av att diskutera dessa frågor, men återvänder hem till sitt vardagsliv precis likadana som när de åkte hemifrån.

Tillslut blir vårt sinne överlastat med information och den dag kommer då vi inte längre kan betrakta världen på två nivåer samtidigt. Hur gärna vi än vill kan vi inte "besöka" sanningen en kort stund och sedan återvända till illusionens värld. När vi nått en viss punkt tvingar förändringsprocessen i oss vidare.

Att bli medveten innebär att förändra de regler och övertygelser som styr vårt liv. Våra minnen och attityder är bokstavligen regler som avgör vår livskvalitet och också hur starka band vi skapar till andra människor. En medvetandeförändring åtföljs alltid av en period av isolering och ensamhet medan man vänjer sig vid den nya graden av sanning.

 

Frågor för självrannsakan:

 • 1. Vilka övertygelser har du som får dig att tolka andra människors handlingar på ett negativt sätt.

 

 • 2. Vilka negativa beteendemönster dyker ständigt upp i dina relationer?

 

 • 3. Vilka attityder har du som berövar dig din kraft?

 

 • 4. Vilka övertygelser håller du fast vid trots att du vet att de inte är sanna?

 

 • 5. Har du lätt att döma och fördöma andra? Om så är fallet, vilka situationer eller relationer brukar locka fram den sidan hos dig?

 

 • 6. Hittar du på ursäkter inför dig själv när du beter dig på ett negativt sätt.

 

 • 7. Kan du minnas tillfällen då du mött en djupare sanning än du är van vid och blivit skrämd av upplevelsen.

 

 • 8. Vilka övertygelser och attityder skulle du vilja förändra hos dig själv? Ä du villig att bestämma dig för att göra dessa förändringar?

 

 • 9. Kan du utan svårighet tänka på ditt liv i ickepersonliga termer?

 

 • 10. Är du rädd för de förändringar som kan komma att inträffa i ditt liv som du går in för en medveten livshållning.
Anmäl
2010-10-18 12:07 #1 av: nillanb

Taaaaack Pagan Tungan uteKyss!

Anmäl
2010-10-18 17:36 #2 av: Pagan

vassego NillanSkrattande

Anmäl
2010-10-21 22:06 #3 av: stina63

Pagan vilken bra artikel om sjätte chakran. Mycket att läsa. Kyss

Anmäl
2010-10-22 12:44 #4 av: rore

Åhh, Här får jag lov att leta mig bakåt,, för att börja från början tror jag..

Tack PaganKyss

 VågDet förflutnas läxa. Blir framtidens lärdom Regnbåge 

 


Anmäl
2010-10-22 13:20 #5 av: Pagan

vad glad jag blir för att Ni läser, tycker själv att det finns en hel del att ta till sig i dessa artiklar. Håller på som bäst med den sjunde och avslutande delen.

Anmäl
2012-04-21 12:02 #6 av: Pagan

Glad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.